3.20 Renunțarea la toleranță față de blasfemierea Gurului, Krișna, vaișnavilor

Guru-Krișna-bhakta-ninda-sahana-tyaga
Nu trebuie să tolerezi blasfemierea gurului, a lui Șri Krișna și a devoților

A asculta blasfemierea acestora este o mare ofensă.
Dacă ești capabil, trebuie să pedepsești astfel de ofensatori.
Dacă nu ești capabil, trebuie să-ți astupi urechile,
Să-ți astupi urechile și să faci baie cu hainele pe tine.
Ascultând astfel de blasfemii, principiul activ bhakti-vritti) se veștejește.
Cei ce-i blasefemează pe Krișna sau pe Vaișnavi sau ofensatori
ce au aversiune față de Șri Krișna

In Șrimad-Bhagavatam (10.74.40) se spune:

nindāṁ bhagavataḥ śṛṇvaṁs
 tat-parasya janasya vā
tato nāpaiti yaḥ so ’pi
 yāty adhaḥ sukṛtāc cyutaḥ


Cei ce aud blasfemii despre Bhagavan sau devoții său și
nu părăsesc acel loc, vor fi deprivați de rezultatele auspicioase
ale activităților lor, și cad pe o poziție degradantă

Aceasta însă nu înseamnă că trebuie să accepți neadevărurile spuse
de discipolii unor anumiți guru despre aceștia,
care sunt lăudați ca fiind vaișnavi realizați spirituali,
sau că ar fi venit direct din lumea spirituală pentru a propaga bhakti.

Elucidarea conceptelor pe care acești guru s-au bazat în practica bhakti,
și pe baza cărora au încălcat principiile Gaudia-bhakti de bază,
nu este o blasemiere, ci o îmbogațire a cunoașterii despre Gaudiya Bhakti,
tradițional, așa cum a fost propagat de Șri Cetanya și asociații Acestuia.

Următoarele 44 de activități care fac parte din sadahna bhakti
fac parte de fapt din primele 20 de activități menționate până aici.
Aceste 44 de activități au fost descrise separat pentru o mai bună înțelegere
Următoarele 30 de activități sunt incluse în arcana- marga,
calea venerării exterioare a zeităților lui Krișna.