3.51 Kṛṣṇarthe samasta-karma-karanam

Cauza executării tuturor activităților - samasta-karma-karanam
să fie mulțumirea lui Kṛṣṇa - Kṛṣṇa arthe

A face toate activitățile, fie ele datorii lumești
sau cele executate conform Practicii Devoționale (sadhana-bhakti),
de dragul Domnului Transcendental Krișna,
adică sperând ca prin acestea să-l mulțumești, 
reprezintă esența activității.

Șri Krișna spune, așa cum este înregistrat în Bhagavad-ghita:

yat karoṣi yad aśnāsi yaj juhoṣi dadāsi yat
yat tapasyasi kaunteya tat kuruṣva mad-arpaṇam

Orice faci, orice mănânci, orice activitate sacrificială, orice dai de pomană - yat karoṣi yad aśnāsi yaj juhoṣi dadāsi yat
Orice austerităţi execuţie o fiu al lui Kunti (Argiuna) fă-le ca ofrandă pentru mine - yat tapasyasi kaunteya tat kuruṣva mad-arpaṇam

Acest este un al doilea tip de argument pe care Krişna îl prezintă lui Argiuna:
Oferirea rezultatelor luptei sale lui Krişna, în ipostaza sa de Domn Transcendental.

Prin aceasta reacțiunile negative ale luptei sale erau preluate de Șri Krișna,
care este în acest caz asemenea cărții de joc miraculoase prin care nu mai trebuie să suporți consecințele jocului cu care în mod fals te identifici.

Ideea este că în felul acesta va avea loc o transformare a conștiinței, adică a atașamentului.
Atașamentul față de lumea materială, exprimat prin dorința de a obține ceva în această lume,
se transformă și devine mai întâi pacea interioară,
atinsă datorită faptului că ai realizat că

  • ai fost și ești tot timpul manipulat
  • iar acțiunile tale sunt rezultatul acelor manipulări la care ai fost supus din fragedă copilărie

Aceasta este prima condiție, fără de care nu poți atinge Fericirea adevărată,
a cărei cauză nu este sau a fost vreodată iubirea trecătoare sau sexul în această lume.

praśānta-manasaṁ hy enaṁ yoginaṁ sukham uttamam
upaiti śānta-rajasaṁ brahma-bhūtam akalmaṣam (Bhagavad-ghita 6.27)

Acel yoghin a cărui minte a atins pacea interioară, într-adevăr atinge fericirea supremă
         enam yoginam manasam praśānta hi upaiti sukham uttamam
Pasiunea i s-a liniștit și atinge starea transcendentală, fiind eliberat de reacțiunile activităților materiale
         śānta-rajasam brahma-bhūtam akalmaṣam

Numai cei care nu au cunoaștere transcendentală cred în gratificarea simțurilor materiale.