Lecția 10 ु – u scurt

  ु – u         

u scurt  în interiorul cuvântului apare sub consoană ु (cerculețul ține locul consoanei– întâi se tastează consoana, de exemplu ka și apoi u, vezi exemplele de mai jos)  

कुल – kula -  se citește – kulî – familie, comunitate, șco ală - semnele “k g n” tastatura română 
कुटिल – kuṭila -  se citește – kutilî – strâmb, neonest (numele cumnatei Radhei) - semnele “k g ț f n” tastatura română   
मधु – madhu -  se citește – madhu – miere, dulce - semnele “c O g” tastatura română 
मुख – mukha -  se citește – mukhî – gură, față - semnele “c g K” tastatura română  भ

सुख – sukha -  se citește – sukhî – fericire, bucurie - semnele “m g K” tastatura română
 दुख – dukha -  se citește – dukhî – suferință - semnele “o g K” tastatura română
गुण – guṇa -  se citește – gunî – calitate, proprietate - semnele “i g C” tastatura română 
तुमुल - tumula -  se citește – tumulî – tumult - semnele “l g c g n” tastatura română 

मुनि - muni -  se citește - muni – înțelept spiritual - semnele “c g v f” tastatura română
अरि - ari-  se citește - ari – dușman, om pios - semnele “D j f” tastatura română 
मुरारि - murāri -  se citește - murari – dușmanul (ari) lui Mura (Krișna) - semnele “c g j e j f” tastatura română 
मथुरा - mathurā -  se citește - mathura – locul apariției lui Krișna ca beblușul Vișnu - semnele “c L g j e” tastatura română 
बहुत - - bahuta se citește bahutî mare, foare, multe - semnele y u g l” tastatura română  

"u" scurt  în interiorul cuvântului după consoana ra nu va apare sub ra र ु ci alături de consoană रु 

गुरु – guru -  se citește - guru – profesor - semnele “i g j g” tastatura română
तरु - taru -  se citește - taru – copac - semnele “l j g” tastatura română
पुरुष - purușa -  se citește - purușî – persoană - semnele “h g j g ;” tastatura română
रुचि - ruci -  se citește - ruci – gust - semnele “j g ș f” tastatura română

Exercițiu: Scrieți noile cuvinte sanscrite de câte 20 de ori.