Lecția 13 े – e, ै – ai

 e  în interiorul cuvântului apare deasupra consoanei े (cerculețul ține locul consoanei – întâi se tastează consoana, de exemplu ka și apoi e, vezi exemplele de mai jos)

केशव - keśava -  se citește – keșavî – Cel ce l-a omorât pe Keși (Krișna) - semnele “k s M b” tastatura română
मेधा – medhā -  se citește – medha – inteligent, inteligență - semnele “c s O e” tastatura română 
धेनु - dhenu -  se citește – dhenu – vacă - semnele “O s v g” tastatura română
देह - deha -  se citește – deha – corp - semnele “o s u” tastatura română
देव - deva -  se citește – devî – zeu - semnele “o s b” tastatura română

हरे – hare -  se citește – hare – ca vocativ feminin singular de la hari se traduce ca fiind consoarta Domnului Transcendental - semnele “u j s” tastatura română
हेतु - hetu -  se citește – hetu – cauză - semnele “u s l g” tastatura română
सेवा - sevā -  se citește – seva – serviciu - semnele “m s b e” tastatura română
हृषिकेश - hṛṣikeś -  se citește – hrișikeș – controlorul simțurilor (Domnul Transcendental) - semnele “u = ; f k s M” tastatura română

  ai  în interiorul cuvântului apare deasupra consoanei ै (cerculețul ține locul consoanei – întâi se tastează consoana, de exemplu ka și apoi ai, vezi exemplele de mai jos)

कैलास - kailāsa -  se citește – kailasî – muntele Kailas (reședința lui Șiva) - semnele “k w n e m” tastatura română
दैव - daiva -  se citește – daivî – zeiesc - semnele “o w b” tastatura română
जैव – jaiva -  se citește – geaivî – al ființei vii - semnele “p w b” tastatura română
तैल - taila -  se citește – tailî – ulei - semnele “l w n” tastatura română

Exercițiu: Scrieți noile cuvinte sanscrite de câte 20 de ori.