Lecția 14 ो – o, ौ - au

o  în interiorul cuvântului după consoană ो (cerculețul ține locul consoanei  – întâi se tastează consoana, de exemplu ka și apoi o, vezi exemplele de mai jos)

कोण - kona -  se citește – konî – colț - semnele “k a C” tastatura română
लोक - loka -  se citește – lokî – loc, locație, planetă - semnele “n a k” tastatura română
भोग - bhoga -  se citește – bhogî – degustare, plăcere - semnele “Z a i” tastatura română
योग - yoga -  se citește – yogî – împreunare, legătură - semnele “/ a i” tastatura română
तोय - toya -  se citește – toyî – apă - semnele “l a /” tastatura română

मोह - moha -  se citește – mohî – iluzie, zăpăceală, nebunie - semnele “c a u” tastatura română
गोपाल – gopāla - se citește – gopalî – protectorul vacilor / păstorilor (Krișna) - semnele “i a h e n” tastatura română
गोपी – gopī - se citește – gopi –păstoriță - semnele “i a h r” tastatura română
दामोदर – dāmodara - se citește – damodarî – Nume al lui Krișna [dāmodara compus din dāma (funie) + udara (burtă)] - semnele “o e c a o j” tastatura română - vezi Dāmodarāṣṭakam – despre jocul legării lui Krișna

 au  în interiorul cuvântului după consoană ौ (cerculețul ține locul consoanei – întâi se tastează consoana, de exemplu ka și apoi au, vezi exemplele de mai jos)

कौमार - kaumāra - se citește – kaumārî – vârsta 5-11 ani - semnele “k q c e j” tastatura română
कौमुदी – kaumudī – se citește kaumudi – lumina lunii, festival – semnele „k q c g o r”
कौशल - kauśala – se citește kaușalî – bunăstare, prosperitate – semnele „k q M n”
गौर - gaura - se citește – gaurî – auriu, Nume al lui Șri Cetanya - semnele “i q j” tastatura română
मौन – mauna - se citește – maunî – tăcere - semnele “c q v” tastatura română