Lecția 24 ः - ḥ, alfabetul

nārāyaṇād-udbhūto 'yaṁ varṇa-kramaḥ

De la Domnul Transcendental – Narayan s-a manifestat această secvență de sunete

                  (Seria de vocale)

 • a ā  i ī   u ū   ṛ ṝ   ḷ ḹ   e ai  o au aṁ aḥ  - अ आ इ ई उ ऋ ॠ ऌ ॡ ए ऐ ओ औ अं अः
  • ॠ  (rii) (ctrl +shift + alt + „+”)  
  • ऌ  (li) (ctrl +shift + alt + f)
  • ॡ ḹ (lii) (ctrl +shift + alt + r) /
  • अं aṁ („x” pe tastatură - după o consoană sanscrită)
  • अः aḥ („_ „ se ține apăsat pe tasta ↑ (SHIFT))
    
 • (Seria de consoane ce încep din gât și se termină pe buze)

ka varga

ka kha ga gha ṅa

क ख ग घ ङ

Guturale,

Kanthya

Caviatatea bucală posterioară, respectiv moale, vălul palatin

ca varga

ca cha ja jha ña

च छ ज झ ञ

Palatale

Talavya

Caviatatea bucală anterioară, respectiv tare

ṭa varga

ṭa ṭha ḍa ḍha ṇa

ट ठ ड ढ ण

Cerebrale, Retroflex

Murdhanya

Caviatatea bucală mijlocie

ta varga

ta tha da dha na

त थ द ध न

Dental

Dantya

Pe gingie, dinți

pa varga

pa pha ba bha ma

प फ ब भ म

Labial

Oshthya

Buze

 • (semivocalele)

ya ra la va               य र ल व
śa ṣa sa                 श ष स
ha kṣa                   ह क्ष

नारायणादुद्भूतो ऽयं वर्णक्रमः
nārāyaṇād-udbhūto 'yaṁ varṇa-kramaḥ

नारायणाद - nārāyaṇad – de la (Domnul Transcendental) Narayan 
उद्भूतो – udbhūto - s-a manifestat 
अयं क्रमः वर्ण - ayaṁ kramaḥ varṇa - această secvență de sunete

एते वर्णाः अक्षराणि अलः च । - ete varṇāḥ akṣarāṇi alaḥ ca  - 

Acestea sunete silabisite ca sacrificiu

एषामुद्भवस्थानानिः - eṣām udbhava-sthānāniḥ - 

au fost generate la locul potrivit

Exercițiu:

Scrieți toate cuvintele în Devanagari de câte 10 ori.