Lecția 26 –Harināmāmṛta Vyākaraṇa - om̐

अथ संज्ञा - atha saṁjñā – acum cunoașterea

तत्रादौ चतुर्दश सर्वेश्वरः स्वराः अचश्च
tatrādau caturdaśa sarveśvaraḥ svarāḥ acaśca

tatra adau – astfel la început (există)
caturdaśa sarva iśvaraḥ - 14 controlori ale tuturor
svarāḥ acaśca – sunetelor care sunt vocalele (a - ā, i - ī , u - ū , ṛ - , ḷ - , e ai, o au)

दश दशावताराः daśa daśāvatārāḥ - zece sunt cele zece avataruri

तेषां द्वौ द्वावेकात्मकौ teṣaṁ dvau dvāvekātmakau

Dintre acestea -teṣaṁ- fiecare pereche -dvā dvā- sunt un suflet dual – eka ātma-kau.
(a - ā, i - ī , u - ū , ṛ - , ḷ - , - unul este scurt și unul lung)

पूर्वी वामनः - pūrvo vāmanaḥ - la început este (avatarul) Vāman (pentru sunetul scurt)
परस्त्रिविक्रमःparas-trivikramaḥ - după aceea este (avatarul) Trivikram (pentru sunetul lung)

अं इति विष्णुचक्रम् नामा अनुस्वारः बिनदुः लवः च

aṁ iti viṣṇucakram  - aṁ este discul lui Vișnu
nāmā anusvāraḥ binduḥ lavaḥ ca – numit și anusvar (nazalizare), bindu (punct) sau lava (micuț)

अँ इति विष्णुचपः नामा अनुनासिकः

auṁ iti viṣṇucāpaḥ  - auṁ este arcul lui Vișnu
nāmā anunāsikaḥ ca – numit și anunasik (rostit pe nas)

În Padma Purāṇa este clarificat:

अकारेणोच्यते विष्णुः श्रीर उकारेण कथ्यते
मकारस तु तयेर दासः पञ्चविंशः प्रकीरतितः

a-kāreṇocyate viṣṇuḥ śrīr u-kāreṇa kathyate
ma-kāras tu tayor dāsaḥ pañca-viṁśaḥ prakīrtitaḥ

„[În mantra auṁ- अँ] litera a reprezintă Domnul  Viṣṇu, - a-kāreṇa ucyate viṣṇuḥ
litera u se referă la zeița Śrī (soția lui Viṣṇu), - u-kāreṇa kathyate śrīr
iar litera m se referă la slujitorul lor (ființa vie) - ma-kāras tu tayor dāsaḥ
care este elementul douăzeci și cinci. "- pañca-viṁśaḥ prakīrtitaḥ

 
अकारेणोच्यते विष्णुः श्रीर उकारेण कथ्यते
मकारस तु तयेर दासः पञ्चविंशः प्रकीरतितः
 
a-kāreṇocyate viṣṇuḥ śrīr u-kāreṇa kathyate
ma-kāras tu tayor dāsaḥ pañca-viṁśaḥ prakīrtitaḥ
 
„[În mantra auṁ- अँ] litera a reprezintă Lordul Viṣṇu, - a-kāreṇa ucyate viṣṇuḥ
litera u se referă la zeița Śrī (soția lui Viṣṇu), - u-kāreṇa kathyate śrīr
iar litera m se referă la slujitorul lor (ființa vie) - ma-kāras tu tayor dāsaḥ
cine este elementul douăzeci și cinci. "- pañca-viṁśaḥ prakīrtitaḥ
 
अः इति विश्णुसर्गः नामा विसर्गः
aḥ iti viṣṇusargaḥ - aḥ este expirația lui Vishnu (creația)
nāmā visargaḥ ca - numit și visargaḥ (fluierat)

 - aum̐ se poate reda cu fontul wingdings
          setare pe tastatura română este  alt gr + â 
          vezi mai jos „A doua linie de pe tastatură
q w  e  r  t y u i o  p ă    î    â  (tastatura română)

अः इति विष्णुसर्गः नामा विसर्गः
aḥ iti viṣṇu sargaḥ - aḥ este expirația lui Vișnu (creația)
nāmā visargaḥ ca - numit și visargaḥ (șuierare)