Lecția 7 झ jha ट ṭa द da छ cha ह ha

झ  - jha

झष - jhașa - se citește  – djașî - pește - semnele “P ;” tastatura română

 ट - ṭa

टत - ṭata - se citește  – tatî – țărm / plajă - semnele “ț l” tastatura română 

टत - ṭata - se citește  tatî – țărm / plajă - semnele “ț l” tastatura română  
टीका - ṭīkā - se citește  tika – comentar - semnele “ț r k e” tastatura română 

În cuvântul următor se va folosi semnul  – „d” de pe tastatura română pentru legarea 
consoanelor pp de mai jos
टिप्पणि - ṭippaṇi - se citește tipani – critic(ă) - semnele “ț f h d h C f” tastatura română

Diferența dintre cei doi „t“ este modul de pronunție: 

ट se pronunță cu limba în cerul gurii – palatal /cerebral, retroreflex, vezi desenul de mai jos                                           
त se pronunță cu limba aproape de dinți – dental, vezi desenul de mai jos

  द da

दान - dāna - se citește  – danî – donație / cadou - semnele “o e v” tastatura română
आदर - ādara - se citește adarî – adorație - semnele “E o j” tastatura română 

 छ cha

छाय - chāya - se citește tșeayî – umbră - semnele “Ș e /” tastatura română 

स्वच्छ - svaccha - se citește svaciî – transparent - semnele “m d b ș d Ș" tastatura română

consoanelor स și व = स्व (स +्+ व – „m d b” de pe tastatura română)
consoanelor și = च्छ (च +्+ छ – „ș d Ș” de pe tastatura română) 

स्वच्छन्द
svacchanda - se citește svatșandă – cristalin - semnele “m dș d Ș v d o" tastatura română

  ह - ha

हर - hara - se citește harî – distrugătorul / Șiva - literele “u j” tastatura română  
हरा – harā - se citește hara – consoarta lui Șiva - literele “u j e” tastatura română  
अहम् - aham - se citește aham – eu - literele “D u c d” tastatura română  

Exercițiu: Scrieți noile cuvinte sanscrite de câte 20 de ori.