1.1 aṣṭādaśa-cchaṅda

Definirea propriilor forme ale mangeariilor
मञ्जरी स्वरूप निरूपण - mañjarī svarūpa nirūpaṇa

कुंज बिहारी दास बाबा जी - kuṅja bijārī dāsa bābāji (Autor)
 

अष्टादश च्छंद वस्त्रहरण २ - aṣṭādaśa-cchaṅda, vastra-haraṇa, 2
रूप गोस्वासी - Rūpa Gosvāmī (Autor)

yasya sphūrti-lavāṅkureṇa laghunāpy antar munīnāṁ manaḥ
spṛṣṭaṁ mokṣa-sukhād virajyati jhaṭity āsvādyamānād api
premṇas tasya mukunda sāhasitayā śaknotu kaḥ prārthane
bhūyāj janmani janmani pracayinī kintu spṛhāpy atra me 

(Rupa Gosvami, aṣṭādaśa-cchaṅda vastra-haraṇa, 2)


Oda iubirii

Oh Mukunda, Cel ce acorzi eliberarea (mântuirea)!
Cine în această lume are curajul să se roage pentru darul iubirii spirituale,
A cărui cea mai uşoară manifestare
Când adie în mintea marilor înţelepţi
Îi face să uite de fericirea eliberării?
De aceea rugăciunea mea către Tine este aceasta:
Fie ca doar să-mi doresc o asmenea prema (iubire spirituală)
Iar această dorinţă să crească tot timpul
În această lume, viaţă după viaţă.

Acei înţelepţi, satisfăcuţi în sine, care experimentează direct fericirea eliberării (din prizonieratul propriilor dorinţe materiale, şi al reacţiunilor propriilor fapte care-i ţin legaţi de lumea materială) devin imediat indiferenţi pentru acea plăcere, pur şi simplu prin venirea în contact cu sămânţa iubirii divine chiar şi numai foarte puţin germinată.

Care persoană din această lume este atât de îndrăzneaţă pentru a cere o asemenea comoară?
De aceea mă rog numai ca în fiecare din vieţile mele, să uit orice altceva şi să am sete numai pentru această iubire divină, aşa cum un peşte scos din apă tânjeşte să se întoarcă în apă, aşa cum unei păsări ceataka îi este sete după apariţia norului, sau cum o slăbită pasăre ceakora caută luna.

Brahma-ananda este numele bucuriei experimentată de transcendentalişti în realizarea identităţii universale spirituale. Această plăcere este atăt de lăudată de către cei ce o experimentează, încât orice plăcere lumească, chiar şi aceea de a fi creatorul universului, ca prima fiinţă Brahma, este privită ca insignificantă.

Şi totuşi chiar şi această Brahma-ananda devine nesemnificativă pentru cei care au atins fericirea de a obţine chiar şi cea mai mică aromă a iubirii divine (Krişna prema). De aceea Prema este considerată ţelul final al vieţii – prayogean tattva – ţelul strădaniilor spirituale – sadhana-bhakti.