2.23 Krishna rasik: lālitam audāryam

ललितम औदार्यम
 
lālitam - ललितम - prețuit
 
śṛṅgāra-pracurā ceṣṭā yatra taṁ lalitaṁ viduḥ ||2.1.267|||
 
"Acolo unde există activități de natură erotică explicită este cunoscută sub numele de lalita, prețuită."
 
yathā- vidhatte rādhāyāḥ yathā- vidhatte rādhāyāḥ kuca-mukulayoḥ keli-makarīṁ
kareṇa vyagrātmā sarabhasam asavyena rasikaḥ kareṇa vyagrātmā sarabhasam asavyena rasikaḥ |
ariṣṭe sāṭopaṁ kaṭu ruvati savyena vihasann
udañcad-romāñcaṁ racayati ca kṛṣṇaḥ parikaram ||2.1.268|||
 
Un exemplu:
"Regele lui Rasa, Kṛṣṇa desenează cu bucurie makarīs pe sânii în formă de muguri ai lui Rādhā cu mâna sa dreaptă, cu o minte constantă. Când Ariṣṭāsura răcnește aspru de mândrie, Kṛṣṇa, râzând de el în timp ce i se ridică pielea de găină pe trup, își leagă cureaua cu mâna stângă."
 
audāryam - औदार्यम - generozitate
 
ātmādy-arpaṇa-kāritvam audāryam iti kīrtyate ||2.1.269|||
 
"Generozitatea este glorificată ca fiind disponibilitatea de a oferi unei alte persoane chiar și propriul suflet."
 
yathā-vadānyaḥ ko bhaved atra vadānyaḥ puruṣottamāt |
akiñcanāya yenātmā nirguṇāyāpi dīyate ||2.1.270|||
 
"Există oare cineva mai mărinimos decât Domnul Suprem, care își oferă chiar și sufletul celor lipsiți și nedespărțiți?

ललितम औदार्यम

lālitam - ललितम - jucăuș

śṛṅgāra-pracurā ceṣṭā yatra taṁ lalitaṁ viduḥ ||2.1.267|||

"Acolo unde există activități de natură erotică explicită sunt cunoscute sub numele de lālita, jucăușe."

yathā- vidhatte rādhāyāḥ kuca-mukulayoḥ keli-makarīṁ
kareṇa vyagrātmā sarabhasam asavyena rasikaḥ|
ariṣṭe sāṭopaṁ kaṭu ruvati savyena vihasann
udañcad-romāñcaṁ racayati ca kṛṣṇaḥ parikaram ||2.1.268|||

Un exemplu:

"Regele Rasei, Kṛṣṇa desenează cu bucurie makarīs pe sânii în formă de muguri ai Rādhei cu mâna sa dreaptă, cu o minte liniștită. Când Ariṣṭāsura răcnea puternic, plin de mândrie, Kṛṣṇa, râzând de el în timp ce i se făcea pielea de găină, își legă cureaua cu mâna stângă."

audāryam - औदार्यम - generozitate

ātmādy-arpaṇa-kāritvam audāryam iti kīrtyate ||2.1.269|||

"Generozitatea este glorificată ca fiind disponibilitatea de a oferi unei alte persoane chiar și propriul suflet."

yathā-vadānyaḥ ko bhaved atra vadānyaḥ puruṣottamāt |
akiñcanāya yenātmā nirguṇāyāpi dīyate ||2.1.270|||

"Există oare cineva mai mărinimos decât Domnul Suprem,
care își oferă chiar și sufletul celor lipsiți de orice posesiune și chiar celor lipsiți de calități?