Kṛṣna și Rādhā ca servitorii celor dragi

În Prīti-sandarbha 63,

bhagavad-ānandaḥ khalu dvividhaḥ: svarūpānandaḥ svarūpa-śakty-ānandaś ca | antimaś ca dvividhaḥ: manasānanda aiśvaryānandaś ca |
tatrānena tadīyeñu manasānandeñu bhakty-ānandasya sāmrājyaṁ darśitam |

Jīva Bābāji a arătat că Domnul Transcendental se bucură de patru tipuri de plăcere:

  • una din simpla situare în propria sa ființă,
  • alta care vine din opulențele sale incomensurabile,
  • alta care iese din mintea sa;
  • iar ultima și cea mai bună, derivă din dragostea devoților săi.

În Bhagavata-purāna 10.86.59, kṛṣna este descris ca bhagavān bhakta-bhaktimān - „devotatul devoților săi”.

În mod similar, este scris în Cetanya-bhagavat:

kṛṣna tahā pūrṇa koren, Jāhā māgen bhṛtya
bhakta-vāñchā-pūrti bhinna nāhi anya kṛtya ||

"Kṛṣna dă tot ceea îl roagă slujitorul său. El nu are nicio altă datorie decât să îndeplinească dorințele devoților săi". (Cetanya-bhagavat, 3.2.478)

Śrīmatī Rādhārāṇī este conducătoarea păstorițelor din Vrindavan; ea este zeitatea care prezidează devotamentul competent (samarthā rati). Cu toate acestea, ea însăși este incapabilă să creeze vreo schimbare sau transformare în determinarea mañjarī-lor de a o servi exclusiv pe ea, stăpâna lor.

Chiar dacă este ea sursa și lăcașul nenumăratelor zeițe ale fericirii, ea se simte totuși îndatorată față de mañjarii. Ea este rezervorul unei compasiuni nelimitate și este întotdeauna nerăbdătoare să îndeplinească dorințele tuturor devoților, dar singura dorință a mañjarīs este slujirea ei iar ele nu vor cer nimic altceva de la ea. Acestea sunt fapte confidențiale și dificile, care nu sunt cunoscute de toți, secrete pe care doar câțiva selectați le pot înțelege.

Când Domnul Gaurāṅga, forma combinată dintre Rādhā și Kṛṣṇa, a apărut pe acest pământ, cea mai dragă slujitoare a Rādhei, Rūpa Mañjarī, a apărut ca Rūpa Bābāji. Următorul incident din viața lui Sri Rūpa va ajuta la clarificarea afirmației de mai sus. La un moment dat, Rūpa Bābāji trăia și își desfășura bhageanul într-un loc numit Tero Kadamba, care se află la jumătatea distanței dintre Nanda Gram și Javat (Yāvaṭa) din districtul Braj.

Când Domnul Gaurāṅga, forma combinată dintre Rādhā și Kṛṣṇa, a apărut pe acest pământ, cea mai dragă slujitoare a Rādhei, Rūpa Mañjarī, a apărut ca Rūpa Bābāji. Următorul incident din viața lui Sri Rūpa va ajuta la clarificarea afirmației de mai sus. La un moment dat, Rūpa Bābāji trăia și își desfășura bhageanul într-un loc numit Tero Kadamba, care se află la jumătatea distanței dintre Nanda Gram și Javat (Yāvaṭa) din districtul Braj.

Într-o zi s-a gândit în sinea lui că, dacă ar avea doar niște lapte și zahăr, ar putea pregăti niște lapte condensat (khīr) pentru a-și oferi zeitatea și apoi a servi ca rămășițe sacre (prasād) maestrului său spiritual, Sanātana. La doar câteva clipe după ce a avut acest gând, a venit o tânără fată care căra lapte și zahăr, pe care i le-a dat, spunându-i să facă khīr pentru zeitatea sa. După ce a făcut acest lucru, a plecat. Rūpa a făcut atunci ceea ce i se spusese; a fiert zahărul și laptele într-un preparat dulce și delicios pentru oferirea lui Kṛṣṇa.

Apoi a dat rămășițelor sacre lui Sanatana pentru a se bucura. În timp ce Sanātana mânca, a fost cuprins de spasme incontrolabile de extaz. După ce s-a liniștit oarecum, a întrebat de la fratele său de unde își obținuse ingredientele. Rūpa i-a spus povestea fetei Vrajavāsī. Când a auzit întreaga relatare, Sanātana și-a dat seama imediat că de fapt fusese chiar Śrīmatī Rādhārāṇī care venise personal purtând daruri pentru ei.

Dar Sanātana era îngrijorată deoarece, în ciuda marii binecuvântări pe care le-a dat-o Rādhā, ea era zeița lor și ei erau slujitorii ei. Întrucât relația corectă dintre slujitori și slujiți a fost astfel inversată, el a interzis cu strictete Rūpa să accepte astfel de daruri în viitor (Bhakti-ratnākara, 5.13.11-30).

Sanātana Bābāji a numit această servitute către Śrīmatī Rādhārāṇī „cel mai neobișnuit și mai de seamă dintre toate scopurile spirituale” în comentariul său la propria sa carte Bṛhad-bhāgavatāmṛta 2.1.21: sarvāsādharaṇa-parama-mahā-sādhya-vastu.