Motivul venirii lui Śrī Caitanya

Așa cum este dat în Śrī Caitanya Caritāmṛta, forma combinată a lui Rādhā și Kṛṣṇa - Śrī Caitanya
a venit să ne ofere starea de spirit a iubirii spirituale din Vrindavan
și de aceea a predat ragānuga bhakti:
 
prema-rasa-niryāsa karite āsvādana.
rāga-mārga bhakti loke karite pracāraṇa
 
rasika-śekhara kṛṣṇa parama-karuṇa
ei dui hetu haite icchāra udgama (CC Ādi 4.15-16)
 
Pentru a gusta esența melosului iubirii spirituale și a
     karite āsvādana niryāsa prema-rasa   
pentru a propaga calea bhakti a atașamentului (pentru dispoziția iubitoare a locuitorilor din Vraja)
     karite pracāraṇa bhakti mārga rāga  
Degustătorul suprem al melosului iubirii spirituale, Kṛṣṇa, din mila Sa supremă
      rasika-śekhara kṛṣṇa parama-karuṇa
a dorit, din aceste două motive, să ia naștere în această lume
     icchāra haite ei dui hetu udgama loke
 
rāgānuga-mārge tāńre bhaje yei jana
sei-jana pāya vraje vrajendra-nandana || (cc 2.8.221)
 
"Cel care practică închinarea urmând calea rāgānuga va atinge
Vrajendra-nandana (fiul lui Nanda - Șri Krișna) în Vraja."
 
Concluzie:
Bhaktas care nu practică raganuga bhakti sadhana nu îl urmează pe Śrī Caitanya.
 
înapoi la Rāgānugā Bhakti  

Așa cum este înregistrat în Śrī Caitanya Caritāmṛta, forma combinată a Rādhei și a lui Kṛṣṇa - Śrī Caitanya
a venit să ne ofere starea de spirit a iubirii spirituale din Vrindavan
și de aceea a predat ragānuga bhakti:

prema-rasa-niryāsa karite āsvādana
rāga-mārga bhakti loke karite pracāraṇa

rasika-śekhara kṛṣṇa parama-karuṇa
ei dui hetu haite icchāra udgama (CC Ādi 4.15-16)

Pentru a gusta esența savoarei iubirii spirituale și 
     karite āsvādana niryāsa prema-rasa   
pentru a propaga calea bhakti a atașamentului (pentru dispoziția iubitoare a locuitorilor din Vraja)
     karite pracāraṇa mārga bhakti rāga 

Degustătorul suprem a savoarei iubirii spirituale, Kṛṣṇa, din mila Sa supremă
      rasika-śekhara kṛṣṇa parama-karuṇa
a dorit, din aceste două motive, să ia naștere în această lume
     icchāra haite ei dui hetu udgama loke

rāgānuga-mārge tāńre bhaje yei jana
sei-jana pāya vraje vrajendra-nandana || (cc 2.8.221)

"Cel care practică venerarea urmând calea rāgānuga îl va atinge
pe Vrajendra-nandana (fiul lui Nanda - Șri Krișna) în Vraja."

Concluzie:

Bhakta care nu practică raganuga bhakti sadhana nu îl urmează pe Śrī Caitanya.

înapoi la Rāgānugā Bhakti