Pranali - Guru Parampara

Dorința pentru  un anumit tip de relație cu Krișna apar 
dacă ai asociație 
cu cei ce descriu cu savoare jocurile pline de iubire ale lui Krișna cu asociații săi.

De aceea primul stagiu în Raganuga sadhana bhakti este
Șravan dașa - stagiul ascultării de la cei ce au descoperit savoarea acestor jocuri.
Și pe măsura ascultării începi să simți empatie cu anumit tip de protagonist din jocurile iubirii divine.

Când această empatie se transformă în lăcomie atunci te duci la gurul care descrie astfel de jocuri
și îi spui să te inițieze în tainele corpului spiritual. Această inițiere se numește siddha pranali,
deoarece tot atunci ți se dezvăluie și șirul de guru de care te vei lega
și care te va duce până la un asociat de-al lui Șri Cetanya, care a trait acum circa 500 de ani,
care asociat este totodată și un asociat al lui Șri Krișna în Vrindavan.
Aceasta este adevărata linie de guru numită guru parampara.

Inițierea are loc pe cea de-a doua treaptă, numită treapta acceptării - Varan-dașa.

brahmāṇḍa bhramite kona bhāgyavān jīva
guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja
(cc Madhya 19.151)

După ce a călătorit prin întregul univers sufletul norocos primeşte bhakti
lata bija
(sămânţa plantei serviciului devoţional divin) prin graţia lui Guru şi Krişna.

Ce este bhakti lata bija?
Mahajani (marile personalităţi) comentatori ai acestui vers spun că e inițierea Dikşa.
Dikşa este sămânţa care semnifică începutul vieţii devoţionale și care revelează forma zeității tutelare.
totuşi Dikşa devine completă prin Siddha pranali. De ce?

Pentru că cea mai de seamă datorie a lui Guru este de a stabili sambandha – legătura - dintre discipol şi Krişna
care începe 
de exemplu pentru cei ce-și doresc o relație erotică transcendentală cu Krișna, 
cu Gopal mantra şi Kama-Gayatri 
şi este încheiată cu ekadas-bhava - cele 11 caracteristice de bază ale propriului corp spiritual.

Dikșa Mantra spune cine este Zeitatea care trebuie venerată;
Siddha prananli spune cine este cel ce venerează.

Pentru sambhanda cu Krişna amândouă sunt necesare.

Prin mila lui guru toate speculaţiile şi munca fără de folos de a merge pe ghicite
în ceea ce priveşte propria formă spirituală - siddha-svarupa - este înlăturată.
Astfel Caitanya Mahaprabhu a introdus systemul de Siddha pranali prin asociatul său intim
Sri Gopal Guru Gosvami
pentru toate generaţiile viitoare de Vaişnavi Gaudiya.

Cei ce practică vaidhi bhakti  și care nu au un guru care să practice raganuga bhakti
nu au decât dorința de a servi pe Krișna, nefiindu-le clar în ce formă spirituală o vor face, și nici cum vor obține acea formă.

Prin vaidhi bhakti ei nu ajung decât în regiunea maiestetică și opulentă a lumii spiritual, numită și Vaikuntha;
ei nu au acces la regiunea intima, în care devoții pot avea o relație lipsită de formalisme cu Krișna,
în forma sa originală: akila rasa-amrita murti: rege al tuturor gusturilor iubirii divine.