Vaidhi Sadhana Bhakti

Vaidhi sadhana bhakti

Cuvântul “vaidhi” este derivat din cuvantul sanscrit “vidhi”, referindu-se la urmarea instrucţiunilor scripturale.

vaidhi-bhaktir bhavet śāstraḿ bhaktau cet syāt pravartakam |
rāgānugā syac ced bhaktau lobha eva pravartakaḥ ||
(rvc 1.3)

“Când devoţiunea este cauzată de instrucţiunile scripturale, ea este numită vaidhi-bhakti,
dar când cauza sa este lăcomia pentru iubirea spirituală, ea este numită raganuga-bhakti.”

yatra rāgānavāptatvāt pravṛttir upajāyate |
śāsanenaiva śāstrasya sā vaidhi-bhaktir ucyate
|| (brs 1.2.6)

“Devoţiunea care nu cunoaşte nici un fel de ataşament sau lăcomie spirituală,
ci este determinată de comandamentele scripturilor, este numită vaidhi-bhakti.”

vidhi-bhaktye pārṣada-dehe vaikuṇṭhete yāya || (cc 2.24.87) ṭ

“Prin vidhi-bhakti, se poate atinge forma unui asociat în Vaikuntha.”

Vaikuntha este acea parte a lumii spirituale în care Personalitatea Supremă este prezentă în forma Sa maiestetică, opulentă, “regală” – aişvaria.

aiśvarya-jńāne vidhi-bhajana kariyā | -
vaikuṇṭhake yāya catur-vidha mukti pāńā ||
(cc 1.3.17)

“Cei care venerează conform comandamentelor scripturale, fiind conştienţi de puterile supranaturale ale Domnului ating cele patru tipuri de eliberare în Vaikuntha.”

Spre deosebire de eliberarea impersonală în brahman, sayujia mukti, sau eka-tvam,
literatura vedică mai vorbeşte de patru tipuri de eliberare în lumea spirituală Vaikuntha

mat-sevayā pratītaḿ te / sālokyādi-catuṣṭayam
necchanti sevayā pūrṇāḥ / kuto 'nyat kāla-viplutam
(Srimad Bhagavatam 9.4.67)

Devoţii mei, care sunt întotdeuna satisfăcuţi în serviciul iubirii divine către Mine,
nu sunt interesaţi nici măcar în cele patru tipuri de eliberare începând cu
sālokya [– atingerea aceeaşi planete pe care trăieşte Personalitatea Supremă, celelalte trei fiind:
sārūpya – atingerea unor trăsături corporale aproape identice cu cele ale Personalităţii supreme,
sāmīpya – atingera asocierii directe cu Personalitatea Supremă şi
sārṣṭi – atingerea aproape aceloraşi opulenţe pe care le are Personalitatea Supremă],
deşi acestea sunt în mod automat atinse prin serviciul lor devoţional divin.
Ce să mai spun atunci de elevarea pe sistemele planetare superioare materiale (paradisul - lumile semizeilor)?