12.9 Datoria de a medita

Madhya 8.253

'dhyeya madhye jīvera kartavya kon dhyāna'
'rādhā kṛṣṇa padāmbuja dhyāna pradhāna'


Dintre toate tipurile de meditație, care meditație (reprezintă) datoria ființei vii -madhye dhyeya kon dhyāna kartavya jīvera
Esențială este meditația asupra picioarelor asemenea lotușilor ale lui Radha și Krișna - pradhāna dhyāna pada ambuja rādhā kṛṣṇa

Tika:
Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.14) states:

tasmād ekena manasā bhagavān sātvatāḿ patiḥ
śrotavyaḥ kīrtitavyaś ca dhyeyaḥ pūjyaś ca nityadā


Sūta Gosvāmī se adresează sfinților conduși de Śaunaka:
"De aceea fiecare trebuie să-și concentreze mintea - tasmād ekena manasā
Asupra Domului Suprem protectorul transcendentaliștilor - bhagavān patiḥ sātvatāḿ
și să audă (despre El), să-L glorifice, să mediteze asupra Lui și să-L venereze tot timpul - ca śrotavyaḥ kīrtitavyaś dhyeyaḥ ca pūjyaś nityadā.

Unii Gaudiya Vaishnavas susțin că meditația nu ar fi de loc importantă, ci doar incantarea mantrei Hare Krishna și serviciul de răspândire a literaturii prezentate de gurul lor, iar despre raganuga sadhana bhakti nici nu vor să audă.