14.2 Suprasufletul

Cetanya Cearitarita Madhya 8. 275

sarva-bhūteṣu yaḥ paśyed
bhagavad bhāvam ātmanaḥ
bhūtāni bhagavaty ātmany
eṣa bhāgavatottamaḥ


El vede în toate fiinţele - yaḥ paśyed sarva-bhūteṣu
Sufletul (individual) (care e de) natura Domnului Suprem - ātmanaḥ bhāvam bhagavad
Şi Sufletul (Suprem) care e Domnul Suprem în toate fiinţele- ātmani bhagavati bhūtāni
Acesta este devotul superior - eṣaḥ bhāgavata-uttamaḥ

Tika:

In SvetASvatara UpaniSad (4.6) şi în MuNDaka UpaniSad (3.1.1) se spune:

dvā suparṇā sayujā sakhāyā / samānaḥ vṛkṣaḥ pariṣasvajāte
tayor anyaḥ pippalaḿ svādv atty / anaṣnann anyo abhicākaṣeti


Două păsări (ca doi) prieteni strâns legaţi - dvā suparṇā sakhāyā sayujā
(se află) în acelaşi copac (corpul), (şi sunt) din aceeaşi familie (spirituali) - samānaḥ vṛkṣaḥ pariṣasvajāte
una dintre ele (sufletul individual) degustă consumând fructele acestuia (copacului) – anyaḥ tayor svādv atty anaṣnann
Cealaltă (Suprasufletul) doar priveşte (observă, ia la cunoştinţă)- anyo abhicākaṣeti

In ultimul capitol din Bhagavad-gita (Bg. 18.61) Şri Krişna reaminteşte faptul ca sub forma Suprasufletului, El se află in inima tuturor.

īśvaraḥ sarva-bhūtānāḿ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati
bhrāmayan sarva-bhūtāni yantrārūḍhāni māyayā


O Arjuna, Controlorul Suprem se află– arjuna īśvaraḥ tiṣṭhati
în zona inimii tuturor fiinţelor - hṛd-deśe sarva-bhūtānāḿ
făcând toate fiinţele să călătorească - sarva-bhūtāni bhrāmayan
urcaţi într-o maşină (corpul material) făcută din energie iluzorie – arūḍhāni yantra māyayā

In Bhagavad-gita, Şri Krişna spune:

upadraṣṭānumantā ca bhartā bhoktā maheśvaraḥ
paramātmeti cāpy ukto dehe 'smin puruṣaḥ paraḥ


In corpul material există un puruşa (cel ce se bucura de plăcere) superior - dehe 'smin puruṣaḥ paraḥ
El este de asemenea numit suprasufletul, parama-atma – ca apy ukto paramātmeti
Cel ce este martorul, Cel care dă permisiune – upadraṣṭa anumantā
Cel care menţine, e proprietar şi Supremul Controlor – bhartā bhoktā maha iśvaraḥ

In Şrimad-BhAgavatam (11.11.5-6) Şri Krişna i se adresează lui Uddhava spunându-i:

atha baddhasya muktasya vailakṣaṇyaḿ vadāmi te
viruddha-dharmiṇos tāta sthitayor eka-dharmiṇi

suparṇāv etau sadṛśau sakhāyau yadṛcchayaitau kṛta-nīḍau ca vṛkṣe
ekas tayoḥ khādati pippalānnam anyo niranno 'pi balena bhūyān


Astfel, dragul meu îţi voi vorbi de caracteristicile diferite - atha tāta vadāmi te vailakṣaṇyaḿ
Ale sufletulului legat (de lumea materială) şi Celui Eliberat (Domnul Suprem) - baddhasya muktasya
Ale căror naturi sunt contrare -viruddha-dharmiṇos
În acest fel situate într-un singur (acelaşi) corp - sthitayor eka-dharmiṇi

Aceşti prieteni, sunt asemenea unor păsări - etau sakhāyau sadṛśau suparṇāu
(care) prin aranjamentul providenţei (Voinţei Domnului) şi-au făcut un cuib în acelaşi copac - yadṛcchaya kṛta-nīḍau ca vṛkṣe
Una dintre acestea mănâncă din fructele acestui copac pipal (degustând rezultatele acţiunilor corpului) - ekas tayoḥ khādati pippalānnam
Totuşi cealaltă nu mănâncă de loc – api anyah niranno,
datorită puterii dată de măreţia sa extraordinară - balena bhūyān