Cine manifestă Adevărurile Esențiale

Madhya 8.262-264

iṣṭa goṣṭhī kṛṣṇa kathā kahi' kata-kṣaṇa
prabhu pada dhari' rāya kare nivedana


În asocierea dorită discutară un timp teme despre Krișna - goṣṭhī iṣṭa kahi kata-kṣaṇa kathā kṛṣṇa
Prinzând picioarele Domnului, Rāmānanda Rāya făcu o cerere- dhari pada prabhu rāya kare nivedana

kṛṣṇa tattva rādhā tattva prema tattva sāra
rasa tattva līlā-tattva vividha prakāra


Există diferite categorii (de adevăr): Adevărul despre Krișna, adevărul despre Radha, esența adevărului despre iubirea divină - vividha prakāra kṛṣṇa tattva rādhā tattva prema-tattva-sāra
Adevărul despre gusturile iubirii divine, adevărul despre jocurile divine - rasa-tattva līlā-tattva

eta tattva mora citte kaile prakāśana
brahmāke veda yena paḍāila nārāyaṇa


Aceste adevăruri le-ai manifestat în inima mea - eta tattva kaile prakāśana citte mora
așa cum Narayan l-a învățat pe Brahma Cunoașterea Vedică- yena nārāyaṇa paḍāila brahmāke veda

Tika:
Sri Narayan i se adresează lui Brahma, prima fință din Univers, înregistrat în Śrīmad Bhāgavatam 2.9.32:

yāvān ahaḿ yathā-bhāvo
yad-rūpa-guṇa-karmakaḥ
tathaiva tattva-vijñānam
astu te mad-anugrahāt


Prin mila Mea fie ca să ai cu siguranță- anugrahāt mat astu te eva
Realizare despre adevărul în ceea ce Mă privește- vijñānam tattva yāvān aham
Cum ar fi natura (Mea) acele Forme (ale Mele) - yathā bhāvaḥ yat rūpa
Calități, activități ș.a.m.d. - guṇa karmakaḥ tathā

8.265

antaryāmī īśvarera ei rīti haye
bāhire nā kahe, vastu prakāśe hṛdaye


Metoda acestui regulator intern Suprem (Suprasufletul) - rīti ei antaryāmī īśvarera
Nu este de a vorbi în afară - nā haye kahe bāhire
(ci) manifestă lucrurile în inimă - prakāśe vastu hṛdaye

pentru a suține acest lucru el prezintă primul vers din Bhagavat Puran:

8.266

janmādy asya yato 'nvayād itarataś cārtheṣv abhijñaḥ sva-rāṭ
tene brahma hṛdā ya ādi kavaye muhyanti yat sūrayaḥ
tejo vāri mṛdāḿ yathā vinimayo yatra tri sargo 'mṛṣā
dhāmnā svena sadā nirasta kuhakaḿ satyaḿ paraḿ dhīmahi


Să medităm tot timpul Asupra adevărului Absolut - dhīmahi sadā param satyam
și a lăcașului Său Personal care nu e iluzoriu - dhāmnā svena nirasta kuhakam
Din care a început direct (de către Domnul Suprem) și indirect (de către împuterniciții acestuia) - yataḥ ādi anvayāt itarataḥ
creația acestei (lumi materiale) aproape reale - janma asya amṛṣā
prin interacțiunea celor trei moduri ale naturii materiale: pasiune, bunătate și mizerie - yatra vinimayaḥ tri-sargaḥ tejo vāri mṛdāḿ
Prin care sunt iluzionați chiar și semizeii - yat muhyanti sūrayaḥ
Precum și faptul că (Domnul Suprem) (având) cunoaștere perfectă și fiind absolut independent - ca artheṣu abhijñaḥ sva-rāṭ
a împărtășit Adevărul Absolut în inima primei ființe create (Domnul Brahmaa) - tene brahma hṛdā yaḥ ādi kavaye