Ciclurile universale (BG)

In universul in care träim existã patru ere : Satya, Treta (3/4 din Satya), Dwapara (2/4 din Satya)
și Kali (era certurilor si a ipocriziei, în care ne aflãm - 1/4 din Satya), care se succed asemenea anotimpurilor.

sahasra-yuga-paryantam / ahar yad brahmaṇo viduḥ
rātriḿ yuga-sahasrāntāḿ / te 'ho-rātra-vido janāḥ

Cei care cunosc Adevãrul despre ziua şi noapte lui Brahmaa (prima ființă din univers),
inteleg ca ziua sa dureazã timp de 1000 de cicli de (patru) yuga, şi tot atât dureazã şi noaptea sa.
.
avyaktād vyaktayaḥ sarvāḥ / prabhavanty ahar-āgame
rātry-āgame pralīyante / tatraivāvyakta-saḿjñake.

Toţi jiva (toate ființele) sunt manifestaţi din cauza nemanifestatã (Corpul Spiritual al Domnului Vişnu),
la începutul zilei lui Brahmaa, şi devin nemanifestaţi intrând inapoi in ceea ce este nemanifestat in timpul nopţii sale.
.
bhūta-grāmaḥ sa evāyaḿ / bhūtvā bhūtvā pralīyate
rātry-āgame 'vaœaḥ pārtha / prabhavaty ahar-āgame.

Toate fiinţele cu siguranţã se nasc în mod repetat.
Acestea devin nemanifestate la sosirea nopţii (lui Brahmā ) şi sunt manifestate la începutul zilei acestuia, oh fiu al lui Prita.