3.54 ) Vaișnava-șastra-seva Servirea scripturilor Vaișnava

Servirea scripturilor Vaișnava (Narațiuni despre Domnul Transcendental)

Numai acele șastra (scripturi) care cauzează Devoțiunea pentru Domnul Transcendental (bhagavad-bhakti) sunt scripturi vaișnava. Aceste scripturi trebuiesc

  • Studiate în mod regulat
  • Auzite din gurile devoților puri
  • Citite și recitate cu mare plăcere, când gustul pentru acestea crește.

Aceste scripturi sunt Domnul Transcendental însuși. Auzind despre El din acestea înseamnă a-l vedea cu ajutorul urechilor. Astfel apare atracție pentru Acesta, care eventual poate deveni afecțiune și iubire, prin care Domnul Transcendental poate fi cucerit iar Bhakti nu este decât expresia acelei iubiri, exprimată prin dorința de a arăta acea iubire, prin a-i oferi celui iubit ceea ce-și dorește.

Restaurarea, păstrarea cu grijă, publicarea și propagarea scripturilor Vaișnava sunt de asemenea incluse în șastra-seva (serviciu adus scripturilor Vaișnava). In Bhakti-rasa-amrita-sindhu (1.2.207–9), care citează din Skanda Purana, se spune:

yathā skānde —
vaiṣṇavāni tu śāstrāṇī ye śṛṇvanti paṭhanti ca |
dhanyās te mānavā loke tesāṁ kṛṣṇaḥ prasīdati ||1.2.207||
vaiṣṇavāni tu śāstrāṇī ye’rcayanti gṛhe narāḥ |
sarva-pāpa-vinirmuktā bhavanti sura-vanditāḥ ||1.2.208||
tiṣṭhate vaiṣṇavaṁ śāstraṁ likhitaṁ yasya mandire |
tatra nārāyaṇo devaḥ svayaṁ vasati nārada ||1.2.209 ||

Din Skanda Purāṇa:

“O Nārada, binecuvântați sunt oamenii acestei lumi, care aud și citesc din scripturile Vaiṣṇava. Kṛṣṇa este mulțumit de ei. Cei care venerează scripturile Vaiṣṇava în casele lor, devin eliberați de păcate și sunt venerați de zei (devatā). Domnul Transcendental Nārāyaṇa însuși locuiește în casele unde și-au făcut apariția scripturile Vaiṣṇava în formă scrisă.”

Astfel de scripturi ca  Șrimad-Bhagavatam și Bhagavad-ghita propagă ananya-bhakti, devoțiunea născută din iubirea exclusivă pentru Șri Krișna.

Așa cum se explică în finalul puranei Șrimad-Bhagavatam

sarva-vedānta-sāraṁ hi śrī-bhāgavatam iṣyate
tad-rasāmṛta-tṛptasya nānyatra syād ratiḥ kvacit

Șrimad-Bhagavatam este declarat cu siguranță esența tuturor concluziilor spirituale (Vedanta)
            śrī-bhāgavatam iṣyate hi sāram sarva-vedānta
Gustul nectarian al acestei (purane) dă (atâta) satifacție, că nu mai există atracție pentru nimic altceva
            rasa-amṛta tat tṛptasya na syāt ratiḥ anyatra kvacit