Eu nu sunt activ

Repetatele afirmații vulgare creștine vor să denigreze măreția iubirii gopiilor
și pe Domnul Transcendental,

neținând cont de faptul că Acesta este
  • cel care le-a creat, fiind Cauza tuturor Cauzelor
  • nu are nevoie de nimic și,de nimeni,
  • și fiind sursa tuturor tipurilor de extaz,
  • El are fericirea în el însuși.
Acuzația de viol și alte măgării la adresa Domnului Transcendental,
nu sunt decât elucubrațiile unor minți creștine bolnave de invidie,
căci textul sanscrit nu vorbește despre așa ceva.

Șri Krișna îi spune reginei principale

"Eu nu sunt activ. În realitate nu mă interesează și nici nu-mi doresc femei, urmași sau avere
Eu sunt complet, satisfăcut în Mine însumi, într-un corp de lumină."

Șri Krișna nu are un corp material din carne și oase cu  care face sex, ci un corp de lumină.
În acest sens vezi Narațiunea multiplicării sale sub forma propriilor prieteni și a vițelușilor acestora, când Brahmaa i-a furat:

Srimad Bhagavatam Canto 10 Capitol 13

El nu are nevoie să facă ceva ca se îndeplinească.
Este de ajuns să-și dorească ceva pentru a se îndeplini.

De aceea activitățile Sale cu Gopiile sunt expresia milei Sale, la vederea tristeței acestora,
fiindu-i dragi datorită iubirii deosebit de intense pentru El.


Sri Șuka spuse, "Auzind astfel despre tristețea acestora
Controlorul controlorilor yoga
Cel satisfăcut în sine însuși râse
Dar având milă le-a dat satifacție gopiilor"

Cel Infailibil, ale cărui activități sunt generoase
Fiindu-i dragi a rămas cu acestea
făcând prin privirile (Sale) ca pe fețele lor
să înflorească zâmbete largi
dinții strălucindu-le asemenea florilor kunda
fiind asemenea stelelor ce-l înconjoară pe cel cu urme de cerb (luna)

Sute de iubite cântau
El conducea grupul ce cânta
Și purtând o ghirlandă Vaigeaianti (până la genuchi)
Se mișca înfrumusețând pădurea
Și se duse cu gopiile pe malul nisipos al râului (Yamuna)
Ale cărui valuri răcoroase purtau lotuși
A căror mireasmă, purtată de vânt
l-au vrăjit și și-a aruncat brațele în jurul frumoaselor din Vraja


Domnul iubirii le-a îmbrățișat, le-a luat de mâini și le-a atins
părul, coapsele, fustele, și sânii
zgârâindu-le ușor și în joacă cu unghiile sale -
și incitându-le cu privirile, glumele și râsetele lui
făcându-le să se învârte de fericire


Și astfel primind atenția Domnului Transcendental
Marele  Suflet Krișna
Fetele s-au considerat cele mai de seamă de pe pământ
Și au devenit cu adevărat încrezute

Keșava (Krișna) văzându-le intoxicate de mândrie
datorită norocului primit
pentru a le arăta milă s-a hotărât să le distrugă (această stare)
și a 
dispărut pe loc