Isus născut după carne, Hristos născut după duh

Nașterea „după carne” a lui Isus a fost negată de către cele patru secte agnostice grecești,
în cea de-a doua jumătate a secolului al doilea, creatoare ale așa ziselor evanghelii „după Luca” ș.a.m.d.
Vezi în acest sens:
Evangheliile și limba arameică
Irineu - Papias nimic despre cele patru evanghelii - 185
Cele patru secte - versete comune
Detalii Trădătoare ...
  
Inițial prin încercările de a se crea arbori genealogici lui Isus, se încercase să se demonstreze că Isus ar fi fost un om de origine princiară, urmaș al regelui David, nepunându-se nicidecum problema unei surse divine a lui Isus.
În cea de-a doua jumătate a secolului al doilea când a început propagarea sursei divine a lui Isus după modelul egiptean, vezi
Influența egipteană în divinizarea lui Isus și Apocalipsa
  Cartea Egipteană a Morților și „Apocalipsa lui Ioan”
  Imaginile și inscripțiile din Luxor
  Venerarea copilului divin - perioada greco-romană
paternitatea lui Iosif, tatăl său, a fost anulată, Isus nu s-a mai născut „după carne”, ci născut „după duh”, vezi Iehova trimite duhuri

Deci afirmația „Isus nu face parte din sămânța (neamul) lui Avram.” este adevărată, căci conform ultimelor variante ale evangeliilor "după ..." Isus nu a fost născut "după carne".

Această afirmație este sprijinită prin însăși textul Geneza 22 pe care adepții sectei marcionite care au scris Galateni o folosesc ca dovadă pentru speculațiile lor, căci se bazează pe un text, în care nu se vorbește despre

• nici un Christos (uns) colectiv - un "Israel spiritual",
• sau un alt fel de Christos
• sau un Isus care ar fi capul Cristosului (uns) colectiv
• ci despre sămânța lui Avram - Isac, singurul său fiu, pe care a fost gata să-l jertfească
• Și ca răsplată pentru aceasta, nu pentru a crea un Israel spiritual care ar stăpâni cetățile dușmanilor,
promite Iehova că va înmulți această sămânță - singur fiu - Isac  - care va deveni poporul evreu.


Spre reamintire iată ce spune Geneza 22
16 şi a zis: „Pe Mine însumi jur, "zice Iehova": pentru că ai făcut lucrul acesta şi n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu,
17 te voi binecuvânta foarte mult şi-ţi voi înmulţi foarte mult sămânţa, ... şi sămânţa ta (aici neamul - sămânța înmulțită) va stăpâni cetăţile vrăjmaşilor ei. (în lumea spirituală nu există vrăjmași - nu are nimic de-a face cu un "Israel spiritual")
18 Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta, pentru că ai ascultat de porunca Mea!”

Pentru o mai bună înțelegere vezi și Geneza 21:12:
Iehova însă a zis către Avraam: "Să nu ţi se pară grele cuvintele cele pentru prunc şi pentru roabă; toate câte-ţi va zice Sarra, ascultă glasul ei;
pentru că numai cei din Isac (această sămânță care a promis Iehova că o va înmulți ) se vor chema urmaşii tăi."

Adică numai poporul evreu, iar
Aceasta a fost una dintre marile probleme pentru creștini, pentru că nu mai  aparțineau
așa zisului popor ales de „Theos” ("zeul" fără nume, pentru că nu mai trebuia să amintească de evrei, care nu erau de acord cu invențiile creștine referitoarea la Isus), vezi
Cauza respingerii lui Isus de către evrei - Profeția
Christos și mințirea evreilor