Al treilea Puruș-avatar

Text 2.15

atha yat tu tṛtīyaḿ syāt
rüpaḿ tac cāpy adṛçyata
kecit sva-dehāntaù" iti
dvitéya-skandha-pādyataù


Acum despre cel de-al treilea (puruș Avatar) - atha yat tu tṛtīyaḿ syāt
a cărui formă este imperceptibilă- - tac rūpaḿ ca adṛśyata
totuși conform celor (ce au perceție internă) (el este) în interiorul corpului (nostru) (ca Supra-Suflet) – api kecit sva antaḥ deha
(cum este menționat) la începutul celui de-al doilea Canto (din Bhagavat Puran) (2.2.8) - pādyataḥ dvitīya skandha

kecit sva-dehāntar-hṛdayāvakāśe
prādeśa mātraḿ puruṣaḿ vasantam
catur bhujaḿ kañja-rathāńga-śańkha-
gadā dharaḿ dhāraṇayā smaranti
 (Bhagavat Puran 2.2.8)

Unii concentrându-se au meditat asupra Domnului - kecit dhāraṇayā smaranti puruṣaḿ
din interiorul corpului lor (unde El ca Supra-Suflet) rezidează în regiunea inimii - sva-dehāntar hṛdaya-avakāśe vasantam
de mărimea distanței (maxime) dintre degetul mare și cel arătător — mātram prādeśa
cu patru mâini - catuḥ-bhujam
(în care ține) un lotus, und disc (de foc), o cochilie și un buzdugan - kañja ratha-ańga śańkha gadā-dharam

Tika:
Cele trei avataruri Puruș sunt:
1. Viṣṇu, care se află în Oceanul Cauzal, unde toate universurile plutesc, – Karana-daka Viṣṇu sau Maha Viṣṇu.
El se  extinde și  intră în fiecare univers.

2. Viṣṇu care se află în oceanul de la baza fiecărui univers – Garbho-daka Viṣṇu și din al cărui ombilic apare lotusul universal, unde este „ născută “ (garbha)  prima ființă perceptibilă – Brahmaa.
El se extinde în universul respectiv ca Domnul din Insula din Oceanul de lapte (Kșiro-daka).

3. Viṣṇu, care trăiește în Oceanul de lapte (Kșiro-daka) – Kșiro-daka Vișnu- care ca Supra-Suflet apoi se extinde "în inima" fiecărei ființe.