Srimad Bhagavatam Canto 10 Capitol 21

Șrimad Bhagavatam 10.21.1-20 (Cantoul 10, Capitolul 21 Strofele 1-20)

Domnul Dulceții Împreună cu păstorașii și Bal intră în pădure cântând din fluier
Auzirea sunetului fluierului a făcut să trezească în femeile din Vraja anumite amintiri private despre Krișna pe care le-au descris propriilor prietene
Și n-au mai fost în stare să oprească forța aducerii aminte, ce le-a agitat mințile si
s-au îmbrățișat cu toate

śrī-śuka uvāca
itthaṁ śarat-svaccha-jalaṁ
 padmākara-sugandhinā
nyaviśad vāyunā vātaṁ
 sa-go-gopālako 'cyutaḥ  1

Śrī Śuka spuse, "În acest moment al toamnei - śrī-śukaḥ uvāca ittham śarat
Când apele sunt clare și brizele poartă - svaccha jalam vāyunā vātam
Deosebita mireasmă a lotușilor din abundență - su-gandhinā padma-ākara
Cel Infailibil împreună cu păstorașii și vacile au intrat (în pădure)." - acyutaḥ sa go gopālakaḥ nyaviśat

kusumita-vanarāji-śuṣmi-bhṛṅga
 dvija-kula-ghuṣṭa-saraḥ-sarin-mahīdhram
madhupatir avagāhya cārayan gāḥ
 saha-paśu-pāla-balaś cukūja veṇum  2

Lacurile, râurile și dealurile răsunau - saraḥ sarit mahīdhram ghuṣṭa
Datorită albinelor înebunite, și a stolurilor de păsări din copacii înfloriți - bhṛṅga śuṣmi kula dvija vana-rāji kusumita
Iar Domnul Dulceții a intrat pentru a paște vacile - madhu-patiḥ avagāhya cārayan gāḥ
Împreună cu păstorașii și Bal cântând din fluier - saha-paśu-pāla-balaḥ cukūja veṇum

tad vraja-striya āśrutya
 veṇu-gītaṁ smarodayam
kāścit parokṣaṁ kṛṣṇasya
 sva-sakhībhyo 'nvavarṇayan 3

Atunci auzirea sunetului fluierului de femeile din Vraja - tat āśrutya veṇu-gītam vraja-striyaḥ
A făcut să trezească (în ele) anumite amintiri private despre Krișna - smara-udayam kāścit parokṣam kṛṣṇasya
Pe care le-au descris propriilor prietene - anvavarṇayan sva-sakhībhyaḥ

tad varṇayitum ārabdhāḥ
 smarantyaḥ kṛṣṇa-ceṣṭitam
nāśakan smara-vegena
 vikṣipta-manaso nṛpa 4

O rege, începând acele descrieri și-au adus aminte - nṛpa ārabdhāḥ tat varṇayitum smarantyaḥ
De activitățile lui Krișna si n-au mai fost în stare să oprească - kṛṣṇa-ceṣṭitam na aśakan
Forța aducerii aminte, mințile fiindu-le agitate - smara-vegena manasaḥ vikṣipta
barhāpīḍaṁ naṭa-vara-vapuḥ karṇayoḥ karṇikāraṁ
 bibhrad vāsaḥ kanaka-kapiśaṁ vaijayantīṁ ca mālām
randhrān veṇor adhara-sudhayāpūrayan gopa-vṛndair
 vṛndāraṇyaṁ sva-pada-ramaṇaṁ prāviśad gīta-kīrtiḥ 5
Având corpul celui mai de seamă dintre dansatori (Șri Krișna) - vapuḥ naṭa-vara
purta o coroană de pene de păun - bibhrat āpīḍam barha
Și o ghirlandă mare numită vaigeayanti - mālām vaijayantīm
La urechi avea lotuși albaștri - karṇayoḥ karṇikāram
Îmbrăcămintea era galben aurie - vāsaḥ kanaka kapiśam
Iar găurile flautului său îl umplea cu nectarul buzelor sale - randhrān veṇoḥ āpūrayan sudhayā adhara
Păstorii jucăuși din Vrindavan îi cântau gloriile - gopa ramaṇam vṛndaiḥ gīta kīrtiḥ
În timp ce intrau cu propriile picioare în Pădurea Vrindei - prāviśat sva-pada vṛndā-araṇyam

iti veṇu-ravaṁ rājan
 sarva-bhūta-manoharam
śrutvā vraja-striyaḥ sarvā
 varṇayantyo 'bhirebhire 6

Și astfel o rege, femeile din Vraja angajate în descrieri - iti rājan vraja-striyaḥ varṇayantyaḥ
auzind sunetul flautului - śrutvā veṇu-ravam
Care fură mințile tuturor ființelor - manaḥ-haram sarva-bhūta
s-au îmbrățișat cu toate - sarvāḥ abhirebhire

Fructul ochilor gopiilor - Fețele lui Krișna și Raam
îmbrăcați cu o varietate de haine purtând ghirlande din lăstari de mango
amestecați cu pene de păun, buchețele de flori, lotuși și nuferi


śrī-gopya ūcuḥ
akṣaṇvatāṁ phalam idaṁ na paraṁ vidāmaḥ
 sakhyaḥ paśūn anuviveśayator vayasyaiḥ
vaktraṁ vrajeśa-sutayor anaveṇu-juṣṭaṁ
 yair vā nipītam anurakta-kaṭākṣa-mokṣam  7

Gopiile spuseră, O prietene - śrī-gopyaḥ ūcuḥ sakhyaḥ
Noi știm că acesta este fructul ochilor și nu altul - vidāmaḥ idam phalam akṣaṇvatām na param
Și bem cu priviri pline de iubire din colțul ochilor - vā nipītam kaṭa-akṣa anurakta
Fețele celor doi fii ai conducătorului din Vraja intrând (în pădure) - vaktram sutayoḥ vraja-īśa anuviveśayatoḥ
Cu văcuțele cu prietenii de aceeași seamă - paśūn vayasyaiḥ
Ce urmau și erau purtați de flaut, devenind libere - yaiḥ anu-veṇu-juṣṭam mokṣam

cūta-pravāla-barha-stabakotpalābja
mālānupṛkta-paridhāna-vicitra-veśau
madhye virejatur alaṁ paśu-pāla-goṣṭhyāṁ
raṅge yathā naṭa-varau kvaca gāyamānau  8

Cei doi străluceau îndeajuns - virejatuḥ alam
îmbrăcați cu o varietate de haine - veśau vicitra paridhāna
Și purtau ghirlande din lăstari de mango - mālā pravāla cūta
Amestecați cu pene de păun, buchețele de flori, lotuși și nuferi - anupṛkta barha stabaka utpala abja
Aflându-se în mijlocul celor ce au grijă de animale - madhye paśu-pāla
Asemenea unor dansatori excelenți pe scena păstorilor - yathā naṭa-varau raṅge goṣṭhyām
Uneori cântând - kvaca gāyamānau     

Gloriile flautului Venu al lui Krisna
Pentru orice femeie, vederea formei și frumuseții lui Krișna sunt un festival

gopyaḥ kim ācarad ayaṁ kuśalaṁ sma veṇur
dāmodarādhara-sudhām api gopikānām
bhuṅkte svayaṁ yad avaśiṣṭa-rasaṁ hradinyo
hṛṣyat-tvaco 'śru mumucus taravo yathāryaḥ 9

O gopii (păstorițe), ce activități auspicioase a făcut desigur - gopyaḥ kim kuśalam ācarat sma
Acest flaut Venu ca să se bucure de buzele - ayam veṇuḥ bhuṅkte adhara
asemenea nectarului ale lui Krișna? - sudhām dāmodara
Totuși noi gopiile obținem ce rămâne din acest gust - api svayam gopikānām avaśiṣṭa yat rasam
și astfel respectabilii copaci au vărsat - yathā āryāḥ taravaḥ mumucuḥ
râuri de lacrimi iar "pielea" li s-a încrețit (de extaz) - hradinyaḥ aśru tvacaḥ hṛṣyat

vṛndāvanaṁ sakhi bhuvo vitanoti kīṛtiṁ
yad devakī-suta-padāmbuja-labdha-lakṣmi
govinda-veṇum anu matta-mayūra-nṛtyaṁ
prekṣyādri-sānv-avaratānya-samasta-sattvam 10

O, prietenă, Vṛindāvan răspândește gloriile pământului - sakhi vṛndāvanam vitanoti kīrtim bhuva
Acesta obținând astfel picioarele asemenea lotusului - yat labdha pada-ambuja
Ale fiului lui Devaki (Krișna) - devakī-suta
Auzind flautul lui Govinda (Krișna), Zeița Fericirii - anu govinda-veṇum lakṣmi
A devenit nebună (de fericire), păunii au început să danseze - matta mayūra nṛtyam
Și orice ființe aflate în Modul de Existență al Virtuții - anya samasta sattvam
Văzându-i pe coamele dealurilor au rămas înmărmurite - prekṣya adri-sānu avarata

dhanyāḥ sma mūḍha-gatayo 'pi hariṇya etā
yā nanda-nandanam upātta-vicitra-veśam
ākarṇya veṇu-raṇitaṁ saha-kṛṣṇa-sārāḥ
pūjāṁ dadhur viracitāṁ praṇayāvalokaiḥ 11

Bineînțeles fericiți sunt cei care deși au fost destinați - sma dhanyāḥ yāḥ api gatayaḥ
(În modul de existență al) ignoranței ca căprioarele - mūḍha etāḥ hariṇyaḥ
Care la auzul suntetului Flautului Venu- ākarṇya raṇitam veṇu
al fiului lui Nanda (Krișna), îmbrăcat foarte atractiv - nanda-nandanam upātta-vicitra-veśam
Însoțite de cerbii  (soții lor), l-au venerat - saha-kṛṣṇa-sārāḥ viracitām pūjām dadhuḥ
Prin privirile lor pline de afecțiune - praṇaya-avalokaiḥ

kṛṣṇaṁ nirīkṣya vanitotsava-rūpa-śīlaṁ
śrutvā ca tat-kvaṇita-veṇu-vivikta-gītam
devyo vimāna-gatayaḥ smara-nunna-sārā
bhraśyat-prasūna-kabarā mumuhur vinīvyaḥ 12

Pentru orice femeie, vederea formei și frumuseții - vanitā nirīkṣya rūpa ca śīlam
lui Krișna sunt un festival - tat kṛṣṇam utsava
Într-adevăr zeițele mergând cu aparate de zbor - devyaḥ gatayaḥ vimāna
aveau inimile agitate de Cupidon datortiă ascultării - sārāḥ nunna smara śrutvā
Vibrației distincte a cântecului flautului Venu - kvaṇita vivikta gītam veṇu
Iar datorită năucelii au început să le alunece florile din păr - mumuhuḥ bhraśyat prasūna-kabarāḥ
și cingătorile au devenit lejere - vinīvyaḥ

gāvaś ca kṛṣṇa-mukha-nirgata-veṇu-gīta
pīyūṣam uttabhita-karṇa-puṭaiḥ pibantyaḥ
śāvāḥ snuta-stana-payaḥ-kavalāḥ sma tasthur
govindam ātmani dṛśāśru-kalāḥ spṛśantyaḥ 13

Cu urechile ridicate ca niște pâlnii, vacile beau - karṇa uttabhita puṭaiḥ gāvaḥ pibantyaḥ
Nectarul cântecului flautului Venu ce curge - pīyūṣam gīta veṇu nirgata
Din gura lui Krișna iar vițeii în ale căror guri - kṛṣṇa-mukha ca śāvāḥ kavalāḥ
Curgea laptele din ugerele (mamelor) - snuta payaḥ stana
Rămâneau într-adevăr încremeniți - sma tasthuḥ
Văzându-l și atingându-l pe Krișna în sufletul lor - dṛśā spṛśantyaḥ govindam ātmani
Cu ochi plini de lacrimi (de extaz) - aśru-kalāḥ

prāyo batāmba vihagā munayo vane 'smin
kṛṣṇekṣitaṁ tad-uditaṁ kala-veṇu-gītam
āruhya ye druma-bhujān rucira-pravālān
śṛṇvanti mīlita-dṛśo vigatānya-vācaḥ 14

O, sunetele păsărilor din pădure încetează - bata amba vihagāḥ vane prāyaḥ
Când aud dulcile vibrații ale flautului Venu - śṛṇvanti kala-veṇu-gītam
create de Krișna - uditam kṛṣṇa
Acestea se ridică pe crengile cu muguri strălucitori ale copacilor - asmin āruhya druma bhujān rucira-pravālān
să-l vadă pe Acesta - īkṣitam tat
și asemenea înțelepților închid ochii - munayaḥ mīlita-dṛśaḥ
și încetează orice vorbă - vigata-anya-vācaḥ

nadyas tadā tad mukunda-gītam
āvarta-lakṣita-manobhava-bhagna-vegāḥ
āliṅgana-sthagitam ūrmi-bhujair murārer
gṛhṇanti pāda-yugalaṁ kamalopahārāḥ 15

Starea mentală a râurilor care percep acel cântec - manaḥ-bhava nadyaḥ tat upadhārya gītam
al Celui ce oferă Eliberarea (Krișna) - tadā mukunda
este exprimată prin învolburarea lor - lakṣita āvarta
curenții se curbează, se opresc- vegāḥ bhagna sthagitam
și îmbrățișează cu brațele valurilor lor - āliṅgana ūrmi-bhujaiḥ
prinzând cele două picioare ale lui Murari (Krișna) - gṛhṇanti pāda-yugalam murāreḥ
și oferă lotuși - upahārāḥ kamala     

Suferind datorită atracției pentru Cupidonul transcendental Krișna
Femeile tribului Pulinda văzând iarba mânjită de kunkuma roșie transcendentală
De pe picioarele asemenea lotusului ale Atotputernicului Krișna,
pastă care decorase sânii prietenelor Sale, s-au mânjit cu ea pe fețe și pe piept
și absolut toate celelalte griji mentale au dispărut

dṛṣṭvātape vraja-paśūn saha rāma-gopaiḥ
sañcārayantam anu veṇum udīrayantam
prema-pravṛddha uditaḥ kusumāvalībhiḥ
sakhyur vyadhāt sva-vapuṣāmbuda ātapatram 16

Văzând cäldura dogoritoare norul - dṛṣṭvā ātape ambudaḥ
Se ridică, crescând deasupra animalelor din Vraja - uditaḥ pravṛddhaḥ vraja-paśūn
Ce erau împreună cu Raam și păstorașii și i-a stropit - saha rāma-gopaiḥ sañcārayantam
Construind datorită iubirii din propriul său corp - vyadhāt prema sva-vapuṣā
un șir de flori ce erau o mare umbrelă- kusuma-āvalībhiḥ ātapatram
urmând prietenii incitantului flaut Venu - anu sakhyuḥ udīrayantam veṇum

pūrṇāḥ pulindya urugāya-padābja-rāga
śrī-kuṅkumena dayitā-stana-maṇḍitena
tad-darśana-smara-rujas tṛṇa-rūṣitena
limpantya ānana-kuceṣu jahus tad-ādhim 17

Suferind datorită atracției pentru Cupidonul (transcendental) (Krișna) - tat rujaḥ rāga smara
Femeile tribului Pulinda (din afara societății Vedice) văzând iarba - pulindyaḥ darśana tṛṇa
mânjită de kunkuma roșie transcendentală - rūṣitena śrī-kuṅkumena
De pe picioarele asemenea lotusului ale Atotputernicului (Krișna) - pada-abja urugāya
Care decorase sânii prietenelor (Sale) - maṇḍitena stana dayitā
s-au mânjit cu ea pe fețe și pe piept - limpantyaḥ tat ānana kuceṣu
și absolut toate celelalte griji mentale au dispărut - pūrṇāḥ ādhim jahuḥ   

Govardan - cel mai bun servitor
Flautul îi conduce pe prietenii lui Krișna dintr-o pădure într-alta
Povestind astfel gopiile au devenit extatice


hantāyam adrir abalā hari-dāsa-varyo
yad rāma-kṛṣṇa-caraṇa-sparaśa-pramodaḥ
mānaṁ tanoti saha-go-gaṇayos tayor yat
pānīya-sūyavasa-kandara-kandamūlaiḥ 18
gā gopakair anu-vanaṁ nayator udāra
veṇu-svanaiḥ kala-padais tanu-bhṛtsu sakhyaḥ
aspandanaṁ gati-matāṁ pulakas taruṇāṁ
niryoga-pāśa-kṛta-lakṣaṇayor vicitram 19

O, prieteni, acest deal - hanta adrir abalā ayam adriḥabalāḥ
Este cel mai bun dintre servitorii Domnului Transcendental - hari-dāsa-varyaḥ
Acesta atinge picioarele lui Raam și Krișna - yat sparaśa rāma-kṛṣṇa-caraṇa
Și plin de satisfacție oferă cu respect - pramodaḥ tanoti mānam
Celor doi (Raam și Krișna) împreună cu vacile și însoțitorii lor - tayoḥ saha go-gaṇayoḥ
Apă, iarbă, grote și rădăcini comestibile - yat pānīya sūyavasa kandara kanda-mūlaiḥ
Iar ei (Raam și Krișna) purtau frânghiile pentru vite - kṛta-lakṣaṇayoḥ niryoga-pāśa
Vacile și prietenii păstorași erau conduși dintr-o pădure într-alta - gāḥ sakhyaḥ gopakaiḥ nayatoḥ anu-vanam
De minunatele sunete dulci ale flautului - udāra kala-padaiḥ veṇu-svanaiḥ
Care le-au făcut să fie extatice atât pe ființele mobile - pulakaḥ tanubhṛtsu gati-matām
Cât și pe cele imobile ca și copacii - aspandanam taruṇam
Ceea ce era minunat - vicitram

evaṁ-vidhā bhagavato
yā vṛndāvana-cāriṇaḥ
varṇayantyo mitho gopyaḥ
krīḍās tan-mayatāṁ yayuḥ 20

În acest fel narând una alteia - evam-vidhāḥ varṇayantyaḥ mithaḥ
despre jocurile Domnului Transcendental - krīḍaḥ bhagavataḥ
Care se plimba prin Vrindavan - yāḥ vṛndāvana-cāriṇaḥ
Gopiile au devenit extatice - gopyaḥ yayuḥ tat-mayatām