Srimad Bhagavatam Canto 10 Capitol 61

Capitolul 61 Strofele 1-6) 
 
Interacțiunea plină de iubire dintre Krișna și reginele sale
 
śrī-śuka uvāca ekaikaśas tāḥ kṛṣṇasya putrān daśa-daśābaāḥ
ajījanann anavamān pituḥ sarvātma-sampadā
gṛhād anapagaṁ vīkṣya rāja-putryo ’cyutaṁ sthitam
preṣṭhaṁ nyamaṁsata svaṁ svaṁ na tat-tattva-vidaḥ striyaḥ  2
cārv-abja-kośa-vadanāyata-bāhu-netra-sa-prema-hāsa-rasa-vīkṣita-valgu-jalpaiḥ
sammohitā bhagavato na mano vijetuṁ svair vibhramaiḥ samaśakan vanitā vibhūmnaḥ  3
smāyāvaloka-lava-darśita-bhāva-hāri bhrū-maṇḍala-prahita-saurata-mantra-śauṇḍaiḥ
patnyas tu śoḍaśa-sahasram anaṅga-bāṇair yasyendriyaṁ vimathitum karaṇair na śekuḥ  4
itthaṁ ramā-patim avāpya patiṁ striyas tā brahmādayo ’pi na viduḥ padavīṁ yadīyām
bhejur mudāviratam edhitayānurāga-hāsāvaloka-nava-saṅgama-lālasādyam  5
pratyudgamāsana-varārhaṇa-pāda-śauca-tāmbūla-viśramaṇa-vījana-gandha-mālyaiḥ
keśa-prasāra-śayana-snapanopahāryaiḥ dāsī-śatā api vibhor vidadhuḥ sma dāsyam  6
 
Śrī Śuka spuse, “Fiecare dintre aceste soții ale lui Krișna au dat naștere la câte zece fii,
śrī- uvāca eka-ekaśaḥ tāḥ abalāḥ kṛṣṇasya ajījanan daśa-daśa
care nu erau cu nimic inferiori tatălui lor privind opulențele sale personale
putrān anavamān pituḥ sarva ātma sampadā 
 
Pentru că prințesele nu-l văzuseră pe Cel Infailibil părăsind căminul, fiecare a considerat 
rāja-putryaḥ vīkṣya acyutam anapagam gṛhāt svam svam nyamaṁsata
că-i este cea mai dragă. Femeile n-au știut Adevărul despre unde stătea Acesta
preṣṭham striyaḥ na vidaḥ tattva sthitam tat
 
Tika: Krișna se afla simultan în toate palatele sale.
Despre aceasta vorbește și Șri Cetanya în Îndrumările sale către Șri Sanatan 
Așa cum este înregistrat în Cetanya Cearit-amrita 2.20.167-168
 
Există două tipuri de manifestări (ale lui Krișna) - dvi-vidha prakāśe  
ale minunăției și forme proeminente și - rūpe vaibhava prābhava 
(atunci când) dintr-o singur corp apar mai multe forme (identice) - eka-vapu bahu rūpa 
așa cum s-a întâmplat în timpul dansului rasa (cu gopiile) - yaiche haila rāse 
 
(De asemenea) conform scrierilor spirituale Acesta (Krișna) s-a manifestat - śāstra-parasiddhi ei prakāśa
în multe varietăți de forme (numite) proeminente - bahu-vidha mūrti prābhava
ca soț al (celor 16 108) de regine (în palatul fiecărei regine din Dvārakā) - vivāhe mahiṣī haila 
 
 
Soțiile Domnului Transcendental erau înnebunite de fața sa frumoasă (asemenea) florilor de lotus
vanitāḥ bhagavataḥ sammohitāḥ vadana cāru kośa abja 
de brațele sale lungi, ochii săi iubitori, râsetul, privirile sale jucăușe și conversațiile sale atractive
bāhu āyata netra sa-prema hāsa vīkṣita rasa jalpaiḥ valgu 
(Dar în ciuda) farmecului lor nu au putut cuceri mintea Celui Atotcuprinzător
vibhramaiḥ svaiḥ na samaśakan vijetum manaḥ vibhūmnaḥ
 
Sprâncenele arcuite ale celor șaisprezece mii de soții, zâmbetele sfioase și scurtele priviri
bhrū maṇḍala ṣoḍaśa sahasram patnyaḥ smāya lava avaloka 
transmiteau mesajele încântătoare ale intențiilor romantice care manifestau
prahita mantra hāri bhāva saurata darśita 
cutezanța zeului iubirii, ale cărui săgeți însă nu-i puteau agita simțurile (lui Krișna)
śauṇḍaiḥ anaṅga yasya bāṇaiḥ tu na karaṇaiḥ śekuḥ vimathitum indriyam 
 
Astfel îl obținuseră aceste femei ca soț pe Domnul Zeiței Fericirii, deși Brahmaa și ceilalți zei 
ittham avāpya tāḥ striyaḥ patim ramā-patim api brahma-ādayaḥ 
nu cunosc mijloacele de venerație pentru a-l obține pe Acesta
na viduḥ padavīm bhejuḥ yadīyām
Atracția iubirii a continuat, făcând să crească plăcerea extatică începând cu noi zâmbete și priviri
anurāga aviratam edhitayā mudā ādyam nava hāsa avaloka 
datorită dorinței puternice de asociere (cu Krișna)
lālasa saṅgama 
 
 
Căci deși ele aveau sute de servitoare, ele executau (personal) servicii pentru Cel Atoaputernic
               api śatāḥ dāsī vidadhuḥ-sma dāsyam vibhoḥ 
întâmpinându-l, oferindu-i un loc de stat, cea mai bună venerare, spălându-i picioarele
pratyudgama āsana vara arhaṇa śauca pāda 
oferindu-i tambul (preparat din frunze și nuci de betel), (masându-l pentru) a-l relaxa
tāmbūla viśramaṇa 
făcându-i vânt, (oferindu-i) bețișoare parfumate, ghirlande de flori, (aranjându-i) părul 
vījana gandha mālyaiḥ keśa 
îmbrăcându-l, aranjându-i patul, făcându-i baie și oferindu-i cadouri
prasāra śayana snapana upahāryaiḥ 
Capitolul 61 Strofele 1-40
 
Interacțiunea plină de iubire dintre Krișna și reginele sale
 
śrī-śuka uvāca ekaikaśas tāḥ kṛṣṇasya putrān daśa-daśābaāḥ
ajījanann anavamān pituḥ sarvātma-sampadā
gṛhād anapagaṁ vīkṣya rāja-putryo ’cyutaṁ sthitam
preṣṭhaṁ nyamaṁsata svaṁ svaṁ na tat-tattva-vidaḥ striyaḥ  2
cārv-abja-kośa-vadanāyata-bāhu-netra-sa-prema-hāsa-rasa-vīkṣita-valgu-jalpaiḥ
sammohitā bhagavato na mano vijetuṁ svair vibhramaiḥ samaśakan vanitā vibhūmnaḥ  3
smāyāvaloka-lava-darśita-bhāva-hāri bhrū-maṇḍala-prahita-saurata-mantra-śauṇḍaiḥ
patnyas tu śoḍaśa-sahasram anaṅga-bāṇair yasyendriyaṁ vimathitum karaṇair na śekuḥ  4
itthaṁ ramā-patim avāpya patiṁ striyas tā brahmādayo ’pi na viduḥ padavīṁ yadīyām
bhejur mudāviratam edhitayānurāga-hāsāvaloka-nava-saṅgama-lālasādyam  5
pratyudgamāsana-varārhaṇa-pāda-śauca-tāmbūla-viśramaṇa-vījana-gandha-mālyaiḥ
keśa-prasāra-śayana-snapanopahāryaiḥ dāsī-śatā api vibhor vidadhuḥ sma dāsyam  6
 
Śrī Śuka spuse, “Fiecare dintre aceste soții ale lui Krișna au dat naștere la câte zece fii,
śrī- uvāca eka-ekaśaḥ tāḥ abalāḥ kṛṣṇasya ajījanan daśa-daśa
care nu erau cu nimic inferiori tatălui lor privind opulențele sale personale
putrān anavamān pituḥ sarva ātma sampadā 
 
Pentru că prințesele nu-l văzuseră pe Cel Infailibil părăsind căminul, fiecare a considerat 
rāja-putryaḥ vīkṣya acyutam anapagam gṛhāt svam svam nyamaṁsata
că-i este cea mai dragă. Femeile n-au știut Adevărul despre unde stătea Acesta
preṣṭham striyaḥ na vidaḥ tattva sthitam tat
 
Tika: Krișna se afla simultan în toate palatele sale.
Despre aceasta vorbește și Șri Cetanya în Îndrumările sale către Șri Sanatan 
Așa cum este înregistrat în Cetanya Cearit-amrita 2.20.167-168
 
Există două tipuri de manifestări (ale lui Krișna) - dvi-vidha prakāśe  
ale minunăției și forme proeminente și - rūpe vaibhava prābhava 
(atunci când) dintr-o singur corp apar mai multe forme (identice) - eka-vapu bahu rūpa 
așa cum s-a întâmplat în timpul dansului rasa (cu gopiile) - yaiche haila rāse 
 
(De asemenea) conform scrierilor spirituale Acesta (Krișna) s-a manifestat - śāstra-parasiddhi ei prakāśa
în multe varietăți de forme (numite) proeminente - bahu-vidha mūrti prābhava
ca soț al (celor 16 108) de regine (în palatul fiecărei regine din Dvārakā) - vivāhe mahiṣī haila 
 
 
Soțiile Domnului Transcendental erau înnebunite de fața sa frumoasă (asemenea) florilor de lotus
vanitāḥ bhagavataḥ sammohitāḥ vadana cāru kośa abja 
de brațele sale lungi, ochii săi iubitori, râsetul, privirile sale jucăușe și conversațiile sale atractive
bāhu āyata netra sa-prema hāsa vīkṣita rasa jalpaiḥ valgu 
(Dar în ciuda) farmecului lor nu au putut cuceri mintea Celui Atotcuprinzător
vibhramaiḥ svaiḥ na samaśakan vijetum manaḥ vibhūmnaḥ
 
Sprâncenele arcuite ale celor șaisprezece mii de soții, zâmbetele sfioase și scurtele priviri
bhrū maṇḍala ṣoḍaśa sahasram patnyaḥ smāya lava avaloka 
transmiteau mesajele încântătoare ale intențiilor romantice care manifestau
prahita mantra hāri bhāva saurata darśita 
cutezanța zeului iubirii, ale cărui săgeți însă nu-i puteau agita simțurile (lui Krișna)
śauṇḍaiḥ anaṅga yasya bāṇaiḥ tu na karaṇaiḥ śekuḥ vimathitum indriyam 
 
Astfel îl obținuseră aceste femei ca soț pe Domnul Zeiței Fericirii, deși Brahmaa și ceilalți zei 
ittham avāpya tāḥ striyaḥ patim ramā-patim api brahma-ādayaḥ 
nu cunosc mijloacele de venerație pentru a-l obține pe Acesta
na viduḥ padavīm bhejuḥ yadīyām
Atracția iubirii a continuat, făcând să crească plăcerea extatică începând cu noi zâmbete și priviri
anurāga aviratam edhitayā mudā ādyam nava hāsa avaloka 
datorită dorinței puternice de asociere (cu Krișna)
lālasa saṅgama 
 
Căci deși ele aveau sute de servitoare, ele executau (personal) servicii pentru Cel Atoaputernic
               api śatāḥ dāsī vidadhuḥ-sma dāsyam vibhoḥ 
întâmpinându-l, oferindu-i un loc de stat, cea mai bună venerare, spălându-i picioarele
pratyudgama āsana vara arhaṇa śauca pāda 
oferindu-i tambul (preparat din frunze și nuci de betel), (masându-l pentru) a-l relaxa
tāmbūla viśramaṇa 
făcându-i vânt, (oferindu-i) bețișoare parfumate, ghirlande de flori, (aranjându-i) părul 
vījana gandha mālyaiḥ keśa 
îmbrăcându-l, aranjându-i patul, făcându-i baie și oferindu-i cadouri
prasāra śayana snapana upahāryaiḥ 
 
Fii celor 8 regine principale ale lui Krișna
 
tāsāṁ yā daśa-putrāṇāṁ kṛṣṇa-strīṇāṁ puroditāḥ
aṣṭau mahiṣyas tat-putrān pradyumnādīn gṛṇāmi te  7
cārudeṣṇaḥ sudeṣṇaś ca cārudehaś ca vīryavān
sucāruś cāruguptaś ca bhadracārus tathāparaḥ
cārucandro vicāruś ca cāruś ca daśamo hareḥ
pradyumna-pramukhā jātā rukmiṇyāṁ nāvamāḥ pituḥ  8-9
bhānuḥ subhānuḥ svarbhānuḥ prabhānur bhānumāṁs tathā
candrabhānur bṛhadbhānur atibhānus tathāṣṭamaḥ
śrībhānuḥ pratibhānuś ca satyabhāmātmajā daśa
sāmbaḥ sumitraḥ purujic chatajic ca sahasrajit
viyayaś citraketuś ca vasumān draviḍaḥ kratuḥ
jāmbavatyāḥ sutā hy ete sāmbādyāḥ pitṛ-sammatāḥ  10-12
 
Dintre aceste soții ale lui Krișna, care au avut câte 10 fii, ți le-am menționat mai înainte
tāsām kṛṣṇa-strīṇām yāḥ daśa putrāṇām uditāḥ purā
pe cele 8 regine principale. Îți voi spune și fii lor, începând cu Pradyumna
aṣṭau mahiṣyaḥ gṛṇāmi te putrān tat pradyumna-ādīn 
 
Rukmiṇī i-a născut pe Ceārudeṣṇa, Sudeṣṇa, viteazul Ceārudeha, Suceāru, Ceārugupta
rukmiṇyām jātaḥ cārudeṣṇaḥ sudeṣṇaḥ ca cārudehaḥ ca vīrya-vān sucāruḥ cāruguptaḥ ca Bhadraceāru, Ceāru-ceandra, Viceāru, Ceāra iar cel de-al zecelea Pradyumna era în fruntea lor
bhadracāruḥ cārucandraḥ vicāraḥ cāraḥ tathā ca daśamaḥ pradyumna-pramukhāḥ
Nici unul dintre aceștia nu era inferior, tatălui lor Hari (Krișna)
na aparaḥ avamāḥ pituḥ hareḥ 
 
Cei zece fii ai (reginei) Satyabhāmā au fost Bhānu, Subhānu, Svarbhānu, Prabhānu, Bhānumān, 
daśa ātmajāḥ satyabhāmā bhānuḥ subhānuḥ svarbhānuḥ prabhānaḥ bhānumān
de asemenea Ceandrabhānu, Bṛihadbhānu, Atibhānu, cel de-al optulea și Śrībhānu și Pratibhānu. 
tathā candrabhānuḥ bṛhadbhānuḥ atibhānuḥ tathā aṣṭamaḥ śrībhānuḥ pratibhānuḥ ca 
Sāmba, Sumitra, Purujit, Śatajit, Sahasrajit, Vijaya, Citraketu, Vasumān, Draviḍa și Kratu au fost
sāmbaḥ sumitraḥ purujit śatajit ca sahasrajit vijayaḥ citraketuḥ ca vasumān draviḍaḥ kratuḥ fii lui Geāmbavatī, conduși de Sāmba, care era desigur favoritul tatălui său
sutāḥ jāmbavatyāḥ hi ete sāmba-ādyāḥ pitṛ sammatāḥ 
 
vīraś candro ’śvasenaś ca citragur vegavān vṛṣaḥ
āmaḥ śaṅkur vasuḥ śrīmān kuntir nāgnajiteḥ sutāḥ  13
śrutaḥ kavir vṛṣo vīraḥ subāhur bhadra ekalaḥ
śāntir darśaḥ pūrṇamāsaḥ kālindyāḥ somako ’varaḥ  14
praghoṣo gātravān siṁho balaḥ prabala ūrdhagaḥ
mādryāḥ putrā mahāśaktiḥ saha ojo ’parājitaḥ  15
vṛko harṣo ’nilo gṛdhro vardhanonnāda eva ca
mahāṁsaḥ pāvano vahnir mitravindātmajāḥ kṣudhiḥ  16
saṅgrāmajid bṛhatsenaḥ śūraḥ praharaṇo ’rijit
jayaḥ subhadro bhadrāyā vāma āyuś ca satyakaḥ  17
 
Fiii (reginei) Nagnagitī au fost Vīra, Ceandra, Aśvasena, Citragu, Vegavān, Vṛṣa, Āma, Śaṅku, Vasu și 
sutāḥ nāgnajiteḥ vīraḥ candraḥ aśvasena ca citragu vegavān vṛṣa āma śaṅku vasu
și opulentul Kunti - śrī-mān kuntiḥ 
 
Śruta, Kavi, Vṛṣa, Vīra, Subāhu, Bhadra, Śānti, Darśa and Pūrṇamāsa au fost fiii (reginei) Kālindī. 
śruta kavi vṛṣa vīra subāhu bhadra ekalaḥ śānti darśa pūrṇamāsa kālindyāḥ 
Cel mai mic a fost Somaka - avaraḥ somakaḥ 
 
Fiii (reginei) Mādrā au fost Praghoṣa, Gātravān, Siṁha, Bala, Prabala, Ūrdhaga, Mahāśakti, Saha, Oja
putrāḥ mādryāḥ praghoṣaḥ gātravān siṁhaḥ balaḥ prabalaḥ ūrdhagaḥ mahāśaktiḥ sahaḥ ojaḥ și Aparājita - aparājitaḥ 
 
Fiii (reginei) Mitravindā au fost Vṛka, Harṣa, Anila, Gṛdhra, Vardhana, Unnāda, Mahāṁsa, Pāvana, 
ātmajāḥ mitravindā vṛka harṣa anila gṛdhra vardhana-unnādaḥ eva ca mahāṁsa pāvana
Vahni și Kṣudhi - vahniḥ kṣudhiḥ 
 
(Fiii reginei) Bhadrā au fost Saṅgrāmajit, Bṛhatsena, Śūra, Praharaṇa, Arijit, Jaya, Subhadra
bhadrāyāḥ saṅgrāmajit bṛhatsenaḥ śūraḥ praharaṇaḥ arijit jayaḥ subhadraḥ 
Vāma, Āyur și Satyaka - vāmaḥ āyuś ca satyakaḥ 
Dīptimān, Tāmratapta și alții au fost fiii reginei Rohiṇī (prima dintre toate cele 16108 regine)
              dīptimān tāmratapta-ādyāḥ rohiṇyāḥ 
 
Căsătoria dintre verișorii de gradul 1  și 2 din familia lui Rukmini și Rukmi
Pradyumna – Rukmavatī
Aniruddha - Roceana
 
dīptimāṁs tāmrataptādyā rohiṇyās tanayā hareḥ
pradyamnāc cāniruddho ’bhūd rukmavatyāṁ mahā-balaḥ
putryāṁ tu rukmiṇo rājan nāmnā bhojakaṭe pure  18
eteṣāṁ putra-pautrāś ca babhūvuḥ koṭiśo nṛpa
mātaraḥ kṛṣṇa-jātīnāṁ sahasrāṇi ca ṣoḍaśa  19
śrī-rājovāca kathaṁ rukmy arī-putrāya prādād duhitaraṁ yudhi
kṛṣṇena paribhūtas taṁ hantuṁ randhraṁ pratīkṣate
etad ākhyāhi me vidvan dviṣor vaivāhikaṁ mithaḥ  20
anāgatam atītaṁ ca vartamānam atīndriyam
viprakṛṣṭaṁ vyavahitaṁ samyak paśyanti yoginaḥ  21
śrī-śuka uvāca vṛtaḥ svayaṁvare sākṣād anaṇgo ’ṇga-yutas tayā
rājñaḥ sametān nirjitya jahāraika-ratho yudhi  22
yady apy anusmaran vairaṁ rukmī kṛṣṇāvamānitaḥ
vyatarad bhāgineyāya sutāṁ kurvan svasuḥ priyam  23
rukmiṇyās tanayāṁ rājan kṛtavarma-suto balī
upayeme viśālākṣīṁ kanyāṁ cārumatīṁ kila  24
dauhitrāyāniruddhāya pautrīṁ rukmy ādadād dhareḥ
rocanāṁ baddha-vairo ’pi svasuḥ priya-cikīrṣayā
jānann adharmaṁ tad yaunaṁ sneha-pāśānubandhanaḥ  25
 
Oh rege, Dīptimān, Tāmratapta și alții au fost fiii (reginei lui Krișna) Rohini
               rājan dīptimān tāmratapta-ādyāḥ rohiṇyāḥ
iar Rukmavatī, fica puternicului Rukmī (fratele Rukminei), în timp ce lucuia în orașul Bhojakata
               rukmavatyām putryām mahā-balaḥ rukmiṇaḥ pure nāmnā bhojakaṭe
l-a făcut pe Aniruddha cu (fiul lui) Krișna, pe nume Pradyumna 
abhūt aniruddhaḥ tu tanayāḥ hareḥ pradyumnāt ca 
Tika:
Despre atitudinea lui Rukmī, fratele mai mare al reginei Rukmini a lui Krișna, vezi Rukmi îl provoacă pe Krișna la luptă
 
Oh rege, acești fii au făcut fii cu milioanele constituind dinastia lui Krișna cu 16 000 de mame
nṛpa eteṣām putra babhūvuḥ pautrāḥ ca koṭiśaḥ ca kṛṣṇa-jātīnām ṣoḍaśa sahasrāṇi mātaraḥ
 
Regele (Parīkṣit) spuse, „Cum s-a putut ca Rukmi să-și dea fica fiului dușmanului său Krișna,
śrī-rājā uvāca katham rukmī prādāt duhitaram putrāya ari kṛṣṇena
care-l învinsese în luptă și de aceea aștepta un prilej pentru a-l ucide
tam paribhūtaḥ yudhi pratīkṣate randhram etat hantum  
Învățatule, explică-mi aranjamentul marital dintre acești doi dușmani
vidvan ākhyāhi me vaivāhikam mithaḥ dviṣoḥ 
 
Yoghinii desăvârșiți pot vedea ceea ce nu s-a întâmplat (viitorul), trecutul și prezentul
               yoginaḥ samyak paśyanti anāgatam atītam ca vartamānam 
la orice distanță (de oriunde), dincolo de percepția senzorială, (acces) blocat (pentru ceilalți)
viprakṛṣṭam atīndriyam vyavahitam 
 
Tika: În felul acesta Sangeaya îi povestește live prezentul care avea loc la distanță, 
pe câmpul de la Kurukșetra, regelui Dhritaraștra, asa cum este relatat în Mahabharata
 
Śrī Śuka spuse, „La ceremonia de alegere a mirelui, manifestarea directă a zeului Iubirii  (Pradyumna)
               śrī-śukaḥ uvāca svayaṁvare aṅga-yataḥ sākṣāt anaṅgaḥ
a fost aleasă de aceasta (Rukmavatī) iar regii adunați au fost învinși cu doar un car de luptă
vṛtaḥ tayā rājñaḥ sametān nirjitya yudhi eka-rathaḥ
(și astfel) a luat-o (cu el) pe (Rukmavatī) - jahāra 
 
Deși Rukmi ținea minte dușmnănia sa pentru Krișna, care-l insultase, a acceptat (căsătoria)
yadi api rukmī anusmaran vairam kṛṣṇa avamānitaḥ vyatarat
fetei sale (Rukmavatī) cu fiul sorei sale (Pradyumna), pentru că aceasta îi era dragă
sutām bhāgineyāya kurvan svasuḥ priyam 
 
Oh rege, fiul lui Kritavarma, Bali, s-a căsătorit cu inocenta fică a Rukminei, ai cărei ochi erau mari
rājan kṛtavarma-sutaḥ balī upayeme kanyām tanayām rukmiṇyāḥ viśāla akṣīm 
pe nume Ceārumatī - cārumatīm kila 
 
Rukmī a dat-o pe nepoata sa Roceana lui Aniruddha, nepotul lui Hari (Krișna) deși era legat
rukmī ādadā dauhitrāya rocanām aniruddhāya pautrīm hareḥ  api baddha
de Acesta prin dușmănie, dar a dorit să o mulțumească pe sora sa (Rukmini), fiind legat
tat vairaḥ priya-cikīrṣayā svasuḥ anubandhanaḥ
cu frânghiile afecțiunii făță de ea, (deși) considera căsătoria (lor) ca fiind împotriva Datoriei (sale)
pāśa sneha jānan yaunam adharmam 
 
Jocul de zaruri dintre Rukmi și Bal (Raam)          
Pedepsirea minciunii nerușinate
 
tasminn abhyudaye rājan rukmiṇī rāma-keśavau
puraṁ bhojakaṭaṁ jagmuḥ sāmba-pradyumnakādayaḥ  26
tasmin nivṛtta udvāhe kāliṅga-pramukhā nṛpāḥ
dṛptās te rukmiṇaṁ procur balam akṣair vinirjaya
anakṣa-jño hy ayaṁ rājann api tad-vyasanaṁ mahat
ity ukto balam āhūya tenākṣair rukmy adīvyata  28
śataṁ sahasram ayutaṁ rāmas tatrādade paṇam
taṁ tu rukmy ajayat tatra kāliṅgaḥ prāhasad balam
dantān sandarśayann uccair nāmṛṣyat tad dhalāyudhaḥ  29
tato lakṣaṁ rukmy agṛhṇād glahaṁ tatrājayad balaḥ
jitavān aham ity āha rukmī kaitavam āśritaḥ  30
manyunā kṣubhitaḥ śrīmān samudra iva parvaṇi
jātyāruṇākṣo ’ti-ruṣā nyarbudaṁ glaham ādade  31
taṁ cāpi jitavān rāmo dharmeṇa chalam āśritaḥ
rukmī jitaṁ mayātreme vadantu prāśnikā iti  32
tadābravīn nabho-vāṇī balenaiva jito glahaḥ
dharmato vacanenaiva rukmī vadati vai mṛṣā  33
tām anādṛtya vaidarbho duṣṭa-rājanya-coditaḥ
saṅkarṣaṇaṁ parihasan babhāṣe kāla-coditaḥ  34
naivākṣa-kovidā yūyaṁ gopālā vana-gocarāḥ
akṣair dīvyanti rājāno bāṇaiś ca na bhavādṛśāḥ  35
rukmiṇaivam adhikṣipto rājabhiś copahāsitaḥ
kruddhaḥ parigham udyamya jaghne taṁ nṛmṇa-saṁsadi  36
kaliṅga-rājaṁ tarasā gṛhītvā daśame pade
dantān apātayat kruddho yo ’hasad vivṛtair dvijaiḥ  37
anye nirbhinna-bāhūru-śiraso rudhirokṣitāḥ
rājāno dudravar bhītā balena paṅghārditāḥ  38
 
Oh rege, cu ocazia acelui eveniment fericit (al căsătoriei lui Anirudha, fiul lui Pradyumna)
rājan tasmin abhyudaye
Rukmiṇī, Rām, Keșava (Kṛṣṇa), Sāmba, Pradyumna și alții s-au dus în orașul Bhogeakaṭa
rukmiṇī  rāma-keśavau sāmba-pradyumnaka-ādayaḥ jagmuḥ puram bhojakaṭam 
 
După terminarea ceremoniei maritale aroganții regi conduși de regele din Kalinga
tasmin nivṛtte udvāhe dṛptāḥ nṛpāḥ kāliṅga-pramukhāḥ 
i s-au adresat lui Rukmi, „Învinge-l pe Bal la zaruri. El nu se pricepe cu adevărat la zaruri, 
te procuḥ rukmiṇam vinirjaya balam akṣaiḥ anakṣa-jñaḥ hi
dar, oh rege, el este deosebit de fascinat de acestea.” Fiind astfel adresat, Rukmi l-a invitat
api rājan ayam tat mahat vyasanam iti uktaḥ rukmī āhūya
pe Bal să joace zaruri cu el - balam adīvyata akṣaiḥ tena 
 
Astfel Raam a acceptat un pariu de o sută, o mie și zece mii (de monezi) cu Rukmi, dar acesta
tatra rāma ādade paṇam śatam sahasram ayatam rukmī tu  tam 
a câștigat și astfel regele din Kalinga a râs de Bal (Raam) arătându-și ostentativ dinții
ajayat tatra kāliṅgaḥ prāhasat balam sandarśayan uccaiḥ dantān
iar Cel ce luptă cu plugul (Bal - Raam) n-a tolerat acest lucru - hala-āyudhaḥ na amṛṣyat tat 
 
După aceea Rukmi a aceptat un pariu de 100 000 (de monezi) pe care l-a câștigat Bal
tataḥ rukmī agṛhṇāt glaham lakṣam tatra ajayat bala 
dar Rukmi apelând la înșelăciune, spuse, „Eu am câștigat.“ 
iti rukmī āśritaḥ kaitavam āha aham jitavān 
 
Ochii chipeșul (Raam), furios asemenea oceanului agitat de lună, care în mod natural sunt roșii
akṣa śrī-mān manyunā iva samudraḥ kṣubhita parvaṇi jātyā aruṇa 
deveniră extrem (de roșii) și furios a făcut un pariu pe 100 000 000 (de monezi)
ati ruṣā ādade glaham nyarbudam 
 
Deși Raam l-a câștigat în mod onest și pe acesta, Rukmi recurgând la înșelăciune (spuse)
api rāma jitavān dharmeṇa ca tam rukmī āśritaḥ chalam 
„Acesta a fost câștigat de mine, iar acești martori pot afirma acesta lucru.“ 
atra jitam mayā ime vadantu iti 
 
Atunci o voce din ceruri spuse, „Pariul a fost cu-adevărat câștigat onest de Bal“ 
tadā vāṇī nabhaḥ abravīt glaha eva jitaḥ dharmata balena
iar vorbele spuse Rukmi sunt desigur mincinoase
vacanena vadati rukmī eva vai mṛṣā 
 
Ignorând acea (voce) și înboldit de regii răului, vaidarbhul (Rukmi) a vorbit, împins de Destin
anādṛtya tām codita rājanya duṣṭa vaidarbha babhāṣe codita kāla
luându-l în derândere pe Domnul Transcendental Sankarșna (Bal) - parihasan saṅkarṣaṇam 
 
„Voi păstorii care cutreierați prin pădure, desigur nu sunteți experți la jocul de zaruri
yūyam gopālāḥ gocarā vana eva na kovidā akṣa 
Jocul de zaruri și cu săgețile sunt pentru regi, nu pentru cei ca voi.”
dīvyanti akṣaiḥ bāṇaiḥ ca rājānaḥ na bhavādṛśāḥ 
 
Fiind astfel luat în râs de regi și insultat de Rukmi, (Bal) s-a înfuriat, și-a ridicat buzduganul
evam upahāsita rājabhiḥ adhikṣiptaḥ rukmiṇā ca kruddhaḥ udyamya parigham 
și l-a lovit, omorându-l în acea adunare auspicioasă - jaghne tam nṛmṇa-saṁsadi 
 
Regele din Kalinga care îl ridiculizase, rânjind ostentativ, se grăbi să fugă pe jos (dar) a fost prins
kaliṅga-rājam yaḥ ahasat vivṛtaiḥ dvijaiḥ tarasā pade gṛhītvā 
și (Bal) fiind furios i-a spart toți dinții - kruddhaḥ apātayat daśame dantān 
 
Suferind datorită (loviturilor) buzduganului lui Bal alți regi (martorii mincinoși) cu brațele și coapsele rupte
arditāḥ parigha balena anye rājānaḥ bāhu ūru nirbhinna 
și capetele șiroind de sânge au fugit înfricoșați
śirasaḥ ukṣitāḥ rudhira dudruvuḥ bhītāḥ 
 
Luând adăpostul lui Krișna Toate scopurile sunt atinse
 
 
nihate rukmiṇi śyāle nābravīt sādhv asādhu vā
rakmiṇī-balayo rājan sneha-bhaṅga-bhayād dhariḥ  39
 
tato ’niruddhaṁ saha sūryayā varaṁ rathaṁ samāropya yayuḥ kuśasthalīm
rāmādayo bhojakaṭād daśārhāḥ siddhākhilārthā madhusūdanāśrayāḥ  40
 
Oh rege, când cumnatul său Rukmi a fost ucis, Hari (Krișna) nu a spus nici bune nici rele
rājan śyāle rukmiṇi nihate hariḥ na abravīt sādhu asādhu 
de teamă de a nu distruge afecțiunea (soției) Rukmiṇī sau a (fratelui său) Bal
bhayāt bhaṅga sneha vā rukmiṇī-balayoḥ 
 
Apoi descendenții familiei regale Dașarha conduși de Raam l-au pus pe mirele Aniruddha împreună
tataḥ daśārhāḥ rāma-ādayaḥ samāropya varam aniruddham saha 
cu mireasa sa în caleașcă și au plecat din Bhojakaṭa spre Kuśasthalī (Dvārakā)
sūryayā ratham yayuḥ bhojakaṭāt kuśasthalīm 
Luând adăpostul lui Madhu-sūdan (Cel ce la ucis pe demonicul zeu asura Madhu) - Krișna
āśrayāḥ madhusūdana 
Toate scopurile sunt atinse - akhila arthāḥ siddha