Theos - singurul Dumnezeu

Dumnezeu nu există, această denumire este o invenție a creștinismului român.

 La cuvântul theos din manuscrisele originale creștine în limba greacă, care în latină devine deus
 traducători latini au adăugat și domine;

adică în loc doar să traducă grecescul theos cu latinescul deus
traducătorii au adăugat în general și domine - stăpân (pentru a-I întări caracterul de șef și probabil în mintea lor și de unicitate)
și astfel în latină a apărut vestitul Domine Deus,
pe care creștiniii români l-au tradus prin Domnul Zeu și l-au prescurtat în Dumne-zeu.

Theos îseamnă zeu
nu înseamnă nici singurul zeu,
nici Dumnezeu și nici Singurul Dumnezeu.
Theos este un termen grecesc generic pentru toți zeii.

Înlocuirea cuvântului zeu (grecescul theos din evanghelii) cu dumnezeu (domine deus - stăpânul zeu din traducerea latină) este ultimul pas al fraudei "pioase" creștine,
pentru că la rândul său termenul zeu (grecescul theos din manuscrisele creștine originale din limba greacă) îl înlocuiește pe inventatul zeu unic al evreilor - Iehova,
de care creștinismul grecesc prin reinventarea Evangheliilor și a scrierilor ulterioare, dorea să se separe, inventând și un nou Isus, care nu mai este Regele Iudeilor prin tatăl său Iosif, prin arborii genealogici inițiali, ci Fiul lui Theos prin duhul trimis de acesta. Vezi Lipsa de sens a arborilor genealogici
Theos = Deus = Zeu.

 vezi și