2.3 Śuddha - Sāmānya, svaccha, śānta

शुद्ध रति - सामान्य स्वच्छ शान्त

Bhakti rasāmṛta sindhu भक्ति रसामृत सिन्धु
O privire de ansamblu asupra conceptelor extazului sacru

tatra śuddhā -
sāmānyāsau tathā svacchā śāntiś cety ādimā tridhā |
eṣāṅga-kampatā-netrāmīlanonmīlanādi-kṛt ||2.5.8||
tatra sāmānyā -
kañcid viśeṣam aprāptā sādhāraṇa-janasya yā |
bālikadaiś ca kṛṣṇe syāt sāmānyā sā ratir matā ||2.5.9||
yathā -
asmin mathurā-vīthyām udayati madhure virocane purataḥ |
kathasva sakhe mradimānaṁ mānasa-madanaṁ kim eti mama ||2.5.10||
yathā vā -
tri-varṣā bālikā seyaṁ varṣīyasi samīkṣyatām |
yā puraḥ kṛṣṇam ālokya huṅkurvaty abhidhāvati ||2.5.11|| 

Śuddha-rati (iubire pură - necolorată de nici un fel de relație)
este un tip de sth
āyi bhāva (iubire stabilă ce domină asupra tuturor celorlalte emoții):

„Prima rati, numită śuddha-rati este de trei tipuri: sāmānya, svaccha și śānta.
Produce tremur al corpului și închiderea și deschiderea ochilor. "

Sāmānya-śuddha-rati:
Rati care se manifestată în oamenii obișnuiți și copii pentru Krișna, 
se numește sāmānya-rati sau rati obișnuită.
Nu are nici măcar calitățile distinctive din svaccha-rati sau śānta-rati.

Un exemplu:
"O prietene! Vă rog să-mi spuneți de ce mintea mea, ca ceara de albine, a devenit foarte moale. Oare pentru că soarele dulce, Kṛṣṇa, a răsărit pe strazile din Mathurā înaintea mea? Nu văd altă cauză a acestui fapt."

Alt exemplu:
"O bătrână! Uite acel copil, de doar trei ani. Văzându-l pe Kṛṣṇa în fața ei, ea aleargă după El și strigă."

atha svacchā -
tat-tat-sādhanato nānā-vidha-bhakti-prasaṅgataḥ |
sādhākānāṁ tu vaividhyaṁ yāntī svacchā ratir matā || 2.5.12 ||
yadā yādṛśī bhakte syād aksaktis tādṛśaṁ tadā |
rūpaṁ sphaṭikavad dhatte svacchāsau tena kīrtitā || 2.5.13 || "
yathā -
kvacit prabhur iti stuvan kvacana mitram ity uddhasan
kvacit tanaya ity avan kvacana kānta ity ullasan |
kvacin manasi bhāvayan parama eṣa ātmety asāv
abhūd vividha-sevayā vividha-vṛttir āryo dvijaḥ || 2.5.14 ||
anācānta-dhiyāṁ tat-tad-bhāva-niṣṭhā sukhārṇave |
āryāṇām atiśuddhānāṁ prāyaḥ svacchā ratir bhavet || 2.5.15 || "

Svaccha-śuddha-rati
„Când rati manifestă multe varietăți, deoarece practicantul se asociază cu diferite tipuri de devoți și efectuează diverse practici, se numește svaccha-rati (transparentă)”.

Când iubirea unui devotat, ca și cristalul clară,
devine similară în formă cu cea a unui devotat de care este atașat, se numește svaccha-rati. "

Un exemplu:
„Un brāhmaṇ fixat în a urma ordinele scripturii
uneori l-a lăudat pe Domnul Transcendental ca Stăpân,
uneori glumea cu El ca prieten,
uneori L-a protejat ca pe fiu,
uneori tânjea după El ca iubit și
uneori medita în inima lui asupra Lui ca Paramātmā.
În acest fel, prin diferite moduri de slujire, el a fost înzestrat cu diferite înclinații ale minții ".

Persoanele evlavioase foarte pure ale căror inimi sunt nestatornice
din cauza lipsei unui anumit gust pentru oceanul fericirii al relațiilor de iubire superioare
și care astfel trebuie să se comporte conform regulilor scripturilor dezvoltă în general svaccha-rati. "

atha śāntiḥ -
mānase nirvikalpatvaṁ śama ity abhidhīyate || 2.5.16 ||
tatha coktam -
vihāya viṣayonmukhyaṁ nijānanda-sthitir yataḥ |
mantmanaḥ kathyate so'tra svabhāvaḥ śama ity asau || 2.5.17 ||
prāyaḥ śama-pradhānānāṁ mamatā-gandha-varjitā |
paramatātmatayā kṛṣṇe jātā śānta-ratir matā || 2.5.18 ||
yathā -
devarṣi-vīṇayā pīte hari-līlā-mahotsave |
sanakasya tanau kampo brahmānubhavino'py abhūt || 2.5.19 ||
yathā vā -
hari-vallabha-sevayā samantād
apara-vargānubhavaṁ kilāvadhīrya |
ghana-sundaram mantmano'py abhīṣṭaṁ
paramaṁ brahma didṛkṣate mano me || 2.5.20 ||
agrato vakṣyamāṇais tu svādaiḥ prīty-ādi-saṁśrayaiḥ |
rater asyā asamparkād iyaṁ śuddheti bhaṇyate || 2.5.21 ||

Śānti-śuddha-rati:
„Nediferențierea cunoscătorului și a obiectului meditației se numește śama.”

Se spune de antici:
„Acea natură prin care o persoană este situată în fericirea propriului său ātmā după ce a renunțat să alerge după lucrurile materiale se numește śama.”

Rati care apare la persoanele cu o predominanță pentru śama (ātmā-jñāna), care este lipsită de orice urmă de posesiune pentru Domnul Transcendental, dar care produce atracție pentru El sub forma sa de Supra suflet – Paramātmā, se numește śānta-rati. "

Un exemplu:
„Când Nārada a cântat despre jocurile Domnului Transcendental la vīṇā, corpul lui Sanaka a început să tremure, chiar dacă era un brahma-jñānī.”

Alt exemplu:
„Datorită slujirii devoților, am renunțat la fericirea eliberării ca fiind nesemnificativă și renunțând la brahmanul (spiritualul) impersonal, doresc să-l văd pe Domnul întunecat (Krișna), cea mai înaltă formă de brahman.”

Acea rati (iubire) care nu este amestecată cu gusturile găsite în celelalte tipuri de rati începând cu priti-rati, care va fi explicat mai târziu, se numește śuddha (pură)-rati. "