Isus urmaşul lui Avraam

Geneza 12 începe astfel

1. După aceea a zis Iehova către Avram: "Ieşi din pământul tău, din neamul tău şi din casa tatălui tău ...
2. Şi Eu voi ridica din tine un popor mare, te voi binecuvânta, voi mări numele tău şi vei fi izvor de binecuvântare.
3. Binecuvânta-voi pe cei ce te vor binecuvânta, iar pe cei ce te vor blestema îi voi blestema; şi se vor binecuvânta întru tine toate neamurile pământului".

Creștini interpretează aceste cuvinte ca o profeție pentru Isus.

Iată câteva argumente care contrazic această ipoteză.
  • Arborii genealogici
Deși lui Isus i s-au alcătuit arbori genealogici
  • pentru a demonstra că ar fi fost un urmaș al regelui David prin tatăl său Iosif, prin care ar fi „promisul“ Messia, Rege al Evreilor, nu al omenirii,
  • iar arborii prezentați ar demonstra că s-ar trage din neamul lui Avram,
  • acești arbori genealogici au fost anulați în momentul în care Isus nu a mai fost considerat fiul lui Iosif, ci fiul unui duh trimis de Iehova, vezi Iehova trimite duhuri
Deci conform variantei ulterioare în care Isus nu a mai fost prezentat evreilor ca promisul lor rege și ca urmare s-au dezis de el, vezi Christos și mințirea evreilor, Isus nemaifiind din neamul lui Avram, implică faptul că „binecuvântarea tuturor neamurilor pământului prin Avram” nu se referă la Isus.

2. Nu o persoană ci un popor se va ridica

Binecuvântarea nu se referă la faptul că din Avram se va ridica o persoană mare ci un popor mare. Aici autorii evrei doreau preamărirea amărâtului popor al lui Israel, căci cel care vorbește este Iehova, nu „domnul“, ci zeul ales al evreilor din Panteonul canaanit, vezi 


3. În Geneza 12:1-3 nu se vorbește

  • despre nici un anumit urmaș al lui Avram
  • care ar fi o sămânță în care toate neamurile vor fi binecuvântate

Iată textul Geneza 12
1. După aceea a zis Iehova către Avram: "Ieşi din pământul tău, din neamul tău şi din casa tatălui tău ...
2. Şi Eu voi ridica din tine un popor mare, te voi binecuvânta, voi mări numele tău şi vei fi izvor de binecuvântare.
3. Binecuvânta-voi pe cei ce te vor binecuvânta, iar pe cei ce te vor blestema îi voi blestema; şi se vor binecuvânta întru tine toate neamurile pământului".

Jehova i se adresea lui Avram
pe care îl binecuvânteză
și îi spune că îi va mări numele său
și întru el (Avram) se vor binecuvânta  toate neamurile pământului

adică Avram este sămânța din care se va ridica un popor mare.
și prin Avram va binecuvânta toate neamurile pământului

Textul nu vorbește de nici nu o personalitate, "Urmaşul lui Avraam: sămânţa în care toate neamurile vor fi binecuvântate Geneza 12:3" așa cum speculează apologeții creștini.

Cum nu este vorba de nici un anumit urmaș, nici nu este pomenit vreun nume ca ... Isus,
care să elibereze poporul din sămânța lui Avram de asupritori ... cum Jehova îi va promite regelui David prin fiul acestuia Solomon și nu prin Isus, vezi
Christos - Solomon -  1.Cronici 17:11-14

care se va autointitula în mod fals Regele Iudeilor
fără să fi fost vreodată uns ca rege (Messiah),
astfel autointitulându-se în mod fals Messiah (Christos).