Ciclul lui Baal - Ugarit

Cel mai lung text ugaritic este ciclul lui Baal, ce se referă la obținerea regatului ceresc, precedat de un conflict
cu cosmica Zeiță a Mării Yamm (cuvânt care a rămas în limba ebraică ca sinonim pentru mare), și urmată de o luptă
cu zeul morții Mot (cuvânt care de asemenea a rămas în limba ebraică ca sinonim pentru moarte).

În prima tăbliță, fragmentată, patriarhul zeu El o numește pe Zeița Mării campioană divină. El îi dă sarcina Zeului
Meșteșugar Kothar să construiască un palat aparent pentru Yamm. Totodată zeul El este cel care îi cere zeului Anat
să înceteze conflictul. Mesagerii Zeiței Mării sosesc la divinul consiliu condus de El pentru a cere predarea lui Baal...
Mesagerii Mării inspiră frică divinului consiliu și astfel Zeul El decretează ca Baal să devină vasalul zeiței Mării.
Baal se opune acestei decizii ia zeițele luptătoare Anat și Astarte îl mustră.

Scena clasică a consiliului divin este representată în așa zisa viziune a profetului Micaiah ben Imlah ...
care vede adunarea cerească de ambele părți ale lui Iehova.
În Psalmul 82:1 zeul El este descris în adunarea zeilor (numiți Elohim pentru că sunt considerați fiii lui) și judecându-i.
Vezi Intraliniara online Psalmul 82:1:
"Psalm to Asaph Elohim one being stationed in congregation of El in within of Elohim he is judging."

În Psalmul 82:6 "V-am spus zei că voi sunteți fiii Celui Suprem,..."
Vezi Intraliniara online Psalmul 82:6
I I said Elohim you and sons of  supreme one all of you

(aici este evident că doctrina că Isusul creștin este unicul fiu al ... unui zeu … fără nume... este falsă
- pentru creștini există doar un zeu... cu ceva mai târziu inventata trinitate și venerare ulterioară a zeității numită..."Maica Domnului")
- pentru creștinii ... Iehova nu este acceptat ca nume al zeului lor.

The longest Ugaritic text, the Baal Cycle, relates Baal’s attainment of divine kingship represented by the construction of his royal palace (1.3 III–1.4 VII),
preceded by his conflict with the cosmic, personified Sea (Yamm) beforehand (1.1–1.3 II), and followed by his struggle with Death (Mot) personified (1.4 VIII–1.6).
In the fragmentary first tablet of the Baal Cycle (KTU 1.1), the patriarchal god El names Sea as divine champion (1.1 V–IV).
El then summons the craftsman-god Kothar to build a palace, apparently for Yamm (1.1 III). El in turn summons Anat to desist from conflict (1.1 II).
...The scene breaks off with Baal’s resisting this decision and the warrior goddesses, Anat and Astarte, rebuking him.

The classic type scene of the divine council is represented in biblical literature in the vision of the prophet, Micaiah ben Imlah (1 Kings 22:19–23),
who sees the host of heaven standing on either side of Yahweh. In Psalm 82, God stands in the divine council and accuses the other gods...

https://religion.oxfo...0199340378-e-90