Asocierea cu cei spirituali

Sadhu-sanga - Asocierea cu cei spirituali


Cel de-al doilea stadiu este sadhu-sanga
asocierea cu persoanele realizate spiritual - Membrul esenţial (al practicii bhakti-yoga).

Când ajugi la acest stadiu înseamnă ca stadiul încrederii a dat roade.
Ca urmare a creşterii încrederii acum cauţi sadhu-sanga (asocierea cu persoanele sfinte)
şi ca urmare a acestei asocieri începi să urmezi instrucţiuni referitoare la executarea bhajanului (meditaţie asupra anumite forme a Domnului şi a propriului corp spiritual).

În Śrī Caitanya Caritāmṛta Madhya 22.83 se spune:

sādhu-sańge kṛṣṇa-bhaktye śraddhā yadi haya
bhakti-phala 'prema' haya, saḿsāra yāya kṣaya


Dacă există încredere -yadi haya śraddhā,
în devoţiunea plină de iubire pentru Domnul Krişna -bhakty kṛṣṇa ,
te asociezi cu persoanele realizate spiritual - sādhu-sańge-
(iar) fructul -phala- activităţii devoţionale va fi -bhakti haya- iubirea divină - prema
(și) distrugerea ciclului existenţei materiale -kṣaya saḿsāra.

Din acest vers se poate înţelege că asocierea cu oamenii realizați spiritual produce rezultatul dorit, atingere iubirii divine pentru Domnul Suprem - prema, când
această asociere este bazată pe încrederea transcendentală în practicile bhakti - şraddha

Membrul essential al practicii bhakti

În Śrī Caitanya Caritāmṛta Madhya 22.83 se spune:

kṛṣṇa-bhakti-janma-mūla haya 'sādhu-sańga'
kṛṣṇa-prema janme, teńho punaḥ mukhya ańga


Rădăcina cauzei activității devoţionale pentru Kṛṣṇa este- janma-mūla kṛṣṇa-bhakti haya
Asocierea cu devoţii realizați (ai Domnului) - sādhu-sańga
Şi din nou această (asociere cu devoţii ce au atins bhava) - punaḥ teńho
(este) membrul esenţial (al practicii bhakti-yoga) - mukhya ańga
Care dă naştere la iubire pentru Krişna - janme kṛṣṇa-prema

Mila gurului
care a realizat propia sa formă spirituală în Vrindavan
și face parte dintr-un lanț neîntrerupt de prietene ale Radhei (pranali)
care sub formă de guru pe pământ au realizat propriile forme spirituale,
este imperativă pentru a pătrunde în jocurile Cuplului Divin

In Śrī Caitanya Caritāmṛta Madhya 19.151 se spune:

brahmāṇḍa bhramite kona bhāgyavān jīva
guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja


Călătorind prin univers (în diferite vieţi pe plante pământeşti, paradisiace sau demonice) - brahmāṇḍa bhramite
Unele fiinţe deosebit de norocoase -kona jīva bhāgyavān
Obţin sămânţa plantei devoţionale- pāya bīja bhakti-latā
Prin mila maestrului spiritual şi a lui Krişna— prasāde guru kṛṣṇa

În acest sens se spune în Śrī Caitanya Caritāmṛta Madhya 22.45 şi 47:

kona bhāgye kāro saḿsāra kṣayonmukha haya
sādhu-sańge tabe kṛṣṇe rati upajaya


Pentru o persoană care are noroc -kona bhāgye kāro
ciclul reincanării este distrus- saḿsāra haya kṣaya-unmukha -
apoi prin asocierea cu devoţii sfinţi - tabe sādhu-sańge
iubirea pentru Krişna este trezită kṛṣṇe rati upajaya .

kṛṣṇa yadi kṛpā kare kona bhāgyavāne
guru-antaryāmi-rūpe śikhāya āpane


Dacă Krişna arată milă unei persoane favorizată de noroc -yadi kṛṣṇa kare kṛpā kona bhāgyavāne
El personal, sau sub forma Suprasufletului, sau ca maestru spiritual învaţă - āpane rūpe antaryāmi guru śikhāya

În mod personal învaţă foarte rar, aşa cum este afirmat în versul anterior, şi de aceea se spune în Sri Caitanya-caritamrita (Madhya-lîla 22.51):

mahat-kṛpā vinā kona karme 'bhakti' naya
kṛṣṇa-bhakti dūre rahu, saḿsāra nahe kṣaya


Orice activitate ocupaţională e lipsită de devoţiunea divină -kona karme bhakti naya
ce să mai spunem de devoţiunea divină pentru Krişna -dūre rahu kṛṣṇa-bhakti
Fără mila unui devot pur -vinā mahat-kṛpā
(nici măcar ) ciclul reincanării nu este distrus -saḿsāra nahe kṣaya

sādhu-saṅga sādhu-saṅga sarva-śāstre kaya
lava-mātra sādhu-saṅge sarva-siddhi haya
(CC Madhya 22.54)

Asocierea cu cei spirituali, asocierea cu cei spirituali! -sādhu-saṅga sādhu-saṅga
toate scrierile spirituale spune că doar o clipă - sarva-śāstre kaya lava-mātra
de asociere cu cei spirituali conferă toate perfecțiunile - sādhu-saṅge haya sarva-siddhi

Sadhu-sanga e de două tipuri:
asocierea cu suflete cu au atins perfecţiunea impersonlă (jñana-marga)
asocierea cu suflete cu au atins perfecţiunea asocierii cu Domnul Suprem (bhakti-marga).

Prin primul tip de asociere şraddha, rati şi prema pentru Domnul Suprem nu apare.

Sufletele perfecte care urmează calea bhakti sunt de trei tipuri:
(1) bhagavat-parşada-deha-prapt
(cei care au obţinut corpuri spirituale perfecte ca asociaţi direcţi ai Domului Suprem),
(2) nirdhuta-kaşay
(cei lipsiţi de orice impurităţi materiale) şi
(3) murcita-kaşay
(cei în care mai există latent o urmă de contaminare materială).

(1) Bhagavat-parşada-deha-prapt
După ce se leapădă de corpul material (grosier şi subtil), şi au atins perfecţiunea prin practica bhakti obţin forme spirituale sac-cit-ananda, care sunt adecvate pentru un anumit tip de relaţie de iubire divină cu Domnul Suprem. Aceşti sunt cei mai de seamă dintre toţi uttama-bhagavatas.
(2) Nirdhuta-kaşaya
Cei care deşi încă mai trăiesc într-un corp material, nu au nici o urmă de dorinţe materiale (vasana) sau impresii mateirale (samskaras) în inimile lor. Ei aparţin clasei intermediare de uttama-bhagavatas.
(3) Murcita-kashaya
Siddha-mahapuruşas care urmează bhakti şi în a căror inimi există latent o urmă de dorinţe (vasana) şi impresii (samskaras) în modul de existenţă material al virtuţii.

De îndată ce există o oportunitate, obiectul venerării lor, Şri Bhagavan, face ca dorinţa lor să fie consumată şi îl atrage la picioarele sale asemenea lotuşilor.

Devarşi Narada este un exemplu de cei mai de seamă uttama-bhagavata.
Sukadeva Gosvami aparţine stadiului intermediar de uttama-bhagavatas (nirdhuta-kaşay).
Narada, în viaţa anterioară ca fiu al unei servitoare, ce i-a servit pe sfinţi, este un exemplu al stagiului preliminar de uttama-bhagavatas (murcita-kaşay).

Conform gradaţiilor devoţilor există gradaţii al progresului obţinut ca urmare a asocierii cu diferite tipuri de devoţii
.