Lecția 34 Substantivul – Cazurile genitiv, locativ și vocativ

Spre deosebire de terminațiile celorlalte cazuri, cel de-al șaselea
ṣaṣṭhī षष्ठी
indică o relație cu un alt cuvânt decât cu verbul, respectiv cu un alt substantiv din propoziție.
Acest lucru este de obicei redat prin „lui“ indicând posesiunea, de exemplu, el vorbește cu
fiul lui Ioan, el conduce mașina de culoare cerului. În aceste două exemple, Ioan, respectiv cerul nu are nici o legătură cu acțiunea verbului.

Cuvântul în ṣaṣṭhī षष्ठी este de obicei plasat imediat înaintea cuvântului cu care are legătură.

Al șaptelea caz
saptamī सप्तमी
indică unde sau când are loc acțiunea. De exemplu, stă pe masă, vara este cald.
Cuvântul în saptamī este adesea primul din propoziția care stabilește scena acțiunii

Vorbind strict sanscrita are doar șapte cazuri, totuși multe publicații vorbesc de cazul opt
sambodhana समबोधन
care este utilizat pentru adresare sau apelare. De exemplu

Doamne, ascultă-mi rugăciunile; Ioan, unde ești?
De fapt, acesta este pur și simplu a utilizare specială a primului caz prathamā (nominativ)

Modul strict corect de a expune declinarea lui nara este

Traduceți în limba română:

 1. nara aśve tiṣṭhasi                                             नर अश्वे तिष्ठसि              
  Omule (vocativ), tu stai pe cal (locativ)
 2. narāṇām aśvāḥ tiṣṭhanti                                नराणाम अश्वः तिष्ठन्ति     
  Caii oamenilor stau
 3. narāḥ vṛkṣam aśvāt labhate                           नराःवृक्षम अश्वात लभते   
  Omul ia copacul (dvitīyā) de pe cal (ablativ)
 4. vṛkṣeṣu narasya aśvāḥ tiṣṭhanti                     वृक्षेषु नरस्य अश्वाः तिष्ठन्ति
  Caii omului stau la (printre) copaci (locativ).
 5. aśvau vṛkṣān narāya vahataḥ                         अश्वौ वृक्षान नराय वहतः 
  Cei doi cai cară copacii (dvitīyā) pt. om (destinatar)
 6. naram vṛkṣat aśvaiḥ labhate                          नरम वृक्षत अश्वैः लभते
  El ia omul (dvitīyā) de la copac (ablativ) cu calul (instrumental)
 7. aśvāḥ naram vṛkṣat gacchati                          अश्वाः नरम वृक्षत गच्छति
  Calul pleacă la om (dvitīyā) de la copac (ablativ)
 8. aśve tiṣṭhati ca vadati ca                                अश्वे तिष्ठति च वदति च
  El stă pe cal (locativ) și vorbește

Traduceți în limba sanscrită:

 1. El stă pe doi cai (locativ).
  aśvayoḥ tiṣṭhati                                               अश्वयोः तिष्ठति
 2. Omul și calul stau printre copaci (locativ)
  vṛkṣeṣu narāḥ aśvāḥ ca tiṣṭhataḥ (dual pural) वृक्षेषु नराः अश्वाः च तिष्ठतः
 3. Copacii oamenilor (genitiv pl.) stau
  narayoḥ vṛkṣaḥ tiṣṭhanti                                 नरयोः वृक्षः तिष्ठनति
 4. Calul omului (genitiv sg.) poartă omul de la copaci (ablativ – de unde începe acțiunea)
  narasya aśvāḥ naram (dvitīyā) vṛkṣebhyaḥ  vahati    नरस्य अश्वाः नरम वृक्षेभ्यः
 5. Cei doi cai cară omul la copac (dvitīyā - acuzativ)
  aśvau naram vṛkṣam vahataḥ (dual pural)  अश्वौ नरम वृक्षम वहतः
 6. Calule, tu cari copacul (dvitīyā - acuzativ) pentru om (dativ - desitnatar)
  (he) aśva vṛkṣam narāya vahasi      हे अश्व वृक्षम नराय वहसि
 7. El ia caii (dvitīyā - acuzativ)  omului (genitiv) de la copac (ablativ – de unde)
  narasya aśvān vṛkṣat                  नरस्य अश्वन वृक्षत
 8. Voi doi purtați omul  (dvitīyā - acuzativ)  de la copac (ablativ – de unde) la cal (dvitīyā - acuzativ) 
  naram aśvam vṛkṣat vahathaḥ       नरम अश्वम वृक्षत वहथः