Popularea universului nostru - Mahabharata 1.66.3

Soția lui Anila este Șiva, iar fiii lui Șiva au fost Manogeava și Avigeanataagati.
Fiul lui Pratyușa este riși Devala; iar Devala a avut doi fii, care erau deosebit de iertători și de o mare putere mentală.

Iar sora lui Brihaspati, prima printre femei, rostind adevărul sacru, s-a angajat în penitențe ascetice, cutreierând întreaga lume; și a devenit soția lui Prabhasa, cel de-al optulea Vasu. Ea l-a zămislit pe ilustrul Vișwakarma, creatorul tuturor artelor. El a creat 1000 de arte, inginerul celest, cel ce a creat tot felul de ornamente, și primul dintre artiști. El este cel ce a construit carele celeste ale zeilor, iar omenirea este capabilă să trăiască în conseciență datorită invențiilor acestei personalități. Și de aceea este venerat de oameni. El trăiește cât universul și este imutabil, acest Vișwakarma.
 

Ilustrul Dharma, distribuitorul tuturor bucuriilor, luând o formă umană, a apărut din partea dreaptă a pieptului lui Brahmaa.
Iar Ahasta (Dharma) a avut trei fii excelenți, capabili să încânte orice ființă.

Aceștia sunt Sama, Kama și Harșa (Pacea, Dorința de gratificare, și Bucuria).

Energiile lor sunt suportul lumilor.
Soția lui Kama este Rati (Afecțiunea),
a lui Sama
este Prapti (Atingerea Scopului);
iar soția lui Harșa
este Nanda (Încântarea).
Și de ei depind într-adevăr lumile.

"Fiul lui Marici este Kașyapa. Iar urmașii lui Kașyapa sunt zeii Sura și zeii Asura. De aceea Kașyapa este tatăl lumilor.

Iar Tvaștri, sub forma unei Vadava (iepe), a devenit soția lui Savitri. Și ea a dat naștere în ceruri la cei doi binecuvântați gemeni, Așwinii.