Sufletul este Eul

Eul fiind energia spirituală, adevărata natură a ființei - Sufletul,
nu se poate renunța la el.
 
Dovezi conform cunoașterii transcendentale, înregistrate în literature vedică:
 

ya ātmano dṛśya guṇeṣu sann iti vyavasyate sva-vyatirekato 'budhaḥ
vinānuvādaḿ na ca tan manīṣitaḿ samyag yatas tyaktam upādadat pumān
  Ś.B 10.3.18

Cel ce vede sufletul ca având calități ale naturii materiale - yaḥ dṛśya ātmanaḥ guṇeṣu
Sau ca fiind diferit de sine, este considerat lipsit de inteligență spirituală - vyatirekataḥ sva vyavasyate a-budhaḥ
Persoanele inteligente au respins în întregime o astfel (de concepție) - pumān manīṣitam tyaktam samyak yataḥ
iar fără a urma cunoașterea (transcendentală) acesta (sufletul) nu poate fi înțeles - ca vinā anu vādam na tat upād

în Bṛhad-āraṇyaka Upanişad se spune:

katama ātmeti yo 'yaṃ vijñānamayaḥ prāṇeṣu hṛdy antarjyotiḥ puruṣaḥ |
sa samānaḥ sann ubhau lokāv anusaṃcarati dhyāyatīva lelāyatīva |
sa hi svapno bhūtvemaṃ lokam atikrāmati add. mṛtyo rūpāṇi 
|| BrhUp_4,3.7 ||

Ce este sufletul? - katama ātmeti
Acesta, cel ce se desfată - yo 'yaṃ puruṣaḥ
Este perceput când inima - vijñānamayaḥ hṛdy
Este iluminată pe dinăuntru cu suflul vital - antar jyotiḥ prāṇeṣu
Acesta (sufletul) se poate situa în egală măsură în două lumi - sa samānaḥ sann ubhau lokāv

Urmând drumul pe care se duce mintea (meditaţia) - anusaṃcarati dhyāyatīva
el (sufletul) se depleasează  cu siguranţă – lelāyatīva sa hi
în starea de vis - svapno bhūtvi
în această lume - imaṃ lokam
fiind acoperit cu o formă muritoare (de sura, asura, kinnara, kimpurușa, gandharva, daitya, manușya (om) animal, plantă...) - atikrāmati mṛtyo rūpāṇi

Tot în Bṛhad-āraṇyaka Upanişad (1.4.10) se află și celebra mare afirmție adusă ca dovadă de impersonaliști:
tradusă cu "eu sunt brahman" - de fapt versul spune Eu sunt brahma (energie spirituală):

tad ātmānam evāvet aham brahmāsmīti

astfel acel suflet cu siguranță sunt Euenergie spirituală - iti tad ātmānam evāvet asmi aham brahma

Despre natura sufletului Șri Krișna vorbește în continuarea versului prezentat anterior din Bhagavad-gita 7.4

apareyam itas tv anyāḿ / prakṛtiḿ viddhi me parām
jīva-bhūtāḿ mahā-bāho / yayedaḿ dhāryate jagat
 
(Bhagavad-gita 7.5)

Oh, preaputernicule (Arjuna) trebuie să întelegi că această (energie materială descrisă anterior) este inferioară
dar dincolo de aceasta există o altă energie a Mea superioară care sunt fiinţele (vii) - jiva bhutam prin care acest univers este acceptat.

Ființa vie - jiva este un sinonim pentru suflet -atma.