Comentarii creștine 1

Adică Krișna interzice sexul în scopul plăcerii, însă el se bucură din plin de aceste plăceri cu gopiile lui,
Oamenii nu sunt Krișna.

El face ce vrea, pentru că el face totul
El face totul prin intermediul energiilor sale.

El face reguli pentru oameni, prin care aceștia se pot dezlega
de dependența materială, de Modurilor Naturii Materiale
Eliberându-se de tot ce îi leagă și îi apasă în această lume
  • Bunătate - Virtute = neatașare de Rolul impus de Domnul Transcendental prin intermediul energiilor sale
  • Pasiune = atașare de rolul impus și colorat de dorința de a realiza ceva, de a arăta că ești cineva
  • Ignoranță - ignorarea regulilor impuse de Domnul Transcendental Vișnu, din neștiință sau din neputința de a le urma
El nu este legat de nimic și nu are nevoi de nici un fel de reguli pentru a deveni independent de legătura
cu această lumea falsă, construită pe Falsul Ego - primul element al creației, lumea materială

Sufletele condiționate de natura materială, ca noi, nu sunt decât un tip de energie a sa,
Energie Marginală - sufletele, care sunt introduse în joc între Lumea Spirituală și Cea Materială
în zona tampon - Oceanul Cauzal - în care plutesc universurile materiale.
Suflete prin care tot El acționează.

Iar sufletele condiționate, ca cele care au primit o formă umană, nu pot face ce vor,
pentru că sunt condiționate de natura materială
care le este impusă de Domnul Transcendental
și de regulile de comportament impuse tot de El
în cadrul activității impuse de condiționarea materială,
care este o altă energie a lui Krișna.

Krișna este trranscendental, și când coboară în lumea transcendentală, corpul său este tot transcendental, adică spiritual.
Deși și sufletele sunt transcendentale, adică spirituale, când le este impusă condiționarea materială, când coboară în lumea materială, le este impus un corp material.

Krișna își alege corpul cu caracteristicile pe care și le dorește, pentru că este Controlor Suprem Transcendental.
Sufletelor condiționate le este impus un corp material, al cărui prim element este Falsul Ego,
prin care sufletele uită natura lor adevărată și se identifică cu corpul material pentru a juca rolul care le-a fost destinat
și cu care prin Falsul Ego se identifică.

Gopiile sunt suflete care s-au calificat să intre direct în jocurile Domnului Transcendental Krișna,
pentru că au atins stagiul iubirii spirituale amoroase - prema madhuri

Domnul Transcendental coboară în Vraja pentru a ne arăta toate felurile de relații de iubire pe care noi sufletele condiționate,
când von atinge stagiul iubirii divine, le putem avea cu el
de la relația de servitori, până la cea de iubite (conjugale sau extraconjugale) în lumea spirituală Goloka Vrindavan.