Propriul lăcaș

1.24

prapañcātīta -dhāmatvam
eṣāḥ śāstre pṛthag-vidhe
pādmiyottara-khaṇdādau
vyaktam eva virājate

Multele forme ale Domnului Suprem au propriul lor lăcaş în lumea spirituală, dincolo de atingerea materiei.
Acest lucru este confirmati în Uttara-khanda din Padma Purana, …

Aceste forme de manifestare (ale Domnului Suprem) – eṣāḥ vyaktam
care se află dincolo de lumea materială - atita prapanca dhamatvam
sunt descrise în diferite lucrări spirituale – prthak vidhe śāstre virajate
începând cu capitolul Uttara din Padma Puran - adau khanda uttara padmiya