Tipuri de guru

Tipuri de învăţători spirituali

Srila Jiva Gosvami a examinat principiile filozofice despre guru (guru tattva) în Bhakti Sandarbha.
El scrie că din punct de vedere al atracţiei, există două tipuri de guru:
a) - Sa-rAga Guru care au atracţii materiale– influenţa lor nu este durabilă

b) - Ni-rAga Guru care nu are atracţii materiale şi care
- este un parama bhagavata bhakta (un devot realizat spiritual)
- degustă iubirea erotică divină (bhakti rasa)
- trezeşte emoţii spirituale în alţii
- poate extrage esenţa din toate (sara-grAhi)

Srila Jiva Gosvami scrie că din punct de vedere al funcţiunii lor există trei tipuri de guru:

1. Şravan guru - dă instrucţiuni despre principiile din bhakti.

2. Bhagen Şikşa guru – care din mulţi Şravan guru competenţi, dă instrucţiuni despre meditaţia asupra jocurilor confidenţiale ale lui Krişna – aceasta cale meditaţională se numeşte Raga Marga.
Aceste instrucţiuni sunt specifice stării interne spirituale a discipolului. Şikşa Guru spre deosebire de Şravan guru trebuie să fie realizat spiritual.

dau dușta guru prAptih / putanA stanya șayini vatyA rupa kutarkas tu / trinavarta itiritaH Sri krișna samhitA 8.14

Cei ce sunt pe calea (meditaţională) a ataşamentului spiritual (pentru o anumită stare de iubire din Goloka Vrindavan) (raga-anuga) trebuie să evite acceptarea unui guru fals (ce nu cunoaşte această cale introdusă de Şri Caitanya), discutând sosirea lui PutanA în Vraja sub forma unei false doici.

Cei ce sunt pe calea (meditaţională) a ataşamentului spiritual (pentru o anumită stare de iubire din Goloka Vrindavan) (raga-anuga) trebuie să evite acceptarea unui guru fals (ce nu cunoaşte această cale introdusă de Şri Caitanya), discutând sosirea lui PutanA în Vraja sub forma unei false doici. Cel ce acceptă argumentaţia ca fiind gurul său şi care învaţă procesul de venerare de la un astfel de guru, se spune că a acceptat un guru fals. Când argumentul e prezentat ca ceea ce hrăneşte datoria constituţională a fiinţei, acesta poate fi comparat cu falsa prezentare a Putanei ca doică.

Cel ce a urmat calea ataşamentului - raganuga marga – realizând propria-i formă de asociat a lui Krişna în Vrindavan, aparţinând unei linii neîntrerupte de maestrii spirituali realizaţi ce duce la Şri Caitanya, aşa cum este prezentată în Padhati lui Gopal Guru Gosvami şi Dhyanacandra Pandit şi care dă îndrumări discipolului conform calificării acestuia este un sad guru, sau eternul guru, care şi-a revelat propria-i formă spirituală discipolului. Cel ce nu cunoaşte calea ataşamentului – raganuga bhakti, dar pretinde acest lucru, fără a fi primit siddha pranali (forma spirituală – de gopi - a celor ce fac parte din lanțul disciplic al gurului său, lanț ce ajunge până la Șri Cetanya – și ekadas bhavas – cele 11 caracteristici ale propriului corp spiritual) sau îl îndrumă pe discipol fără a considera calificarea acestuia este nu este un Bhagen Şikşa guru. 

3. Dikşa guru sau mantra guru dă iniţiere spirituală
- el dă mantra pentru venerarea Zeităţii Domnului Suprem, pentru care discipolul are atracţie.
- el prezintă simptomele unui devot adevărat
- are experienţă directă, realizând astfel pe bhagavan (Domnul Suprem)
- cunoaşte concluziile scrierilor spirituale -Şastra

Pentru un discipol nu există decât un singur Guru care dă iniţiere spirituală.
În general dikşa-guru este şi Bhagean şikşa Guru.
În caz contrar, dacă acesta nu aparține unei linii disciplice neîntrerupte, guru-pranali,

ci unor linii disciplice inventatate artificial, de tipul "Linie de îndrumări spirituale", ca așa numitele "Bhagavat Parampara", ca cea inventată de Bhaktisiddhanta Saraswati, ce conțin guru din diferite linii disciplice, pornite de diferiți asociați ai Domnului Cetanya,
discipolul care a atins asakti - stagiul lăcomiei pentru ascultarea narațiunii despre Șri Krișna
trebuie să caute neapărat un guru care să-l îndrume pe calea Raganuga-Bhakti;
eventual trebuie să accepte dikşa din nou, de la un guru ce a realizat o Iubire Divină ca cea dorită de el însuși și trebuie să trăiască împreună cu acesta.