Adi / Astika Parva 21-30

21. Oceanul Nașterii - Garbha udaka

"Sauti spuse, 'Apoi după ce noaptea a trecut și soarele a răsărit, O tu cel bogat în ascetism, cele două surori Kadru și Vinata, punând un pariu pe acceptarea sclaviei,
se duseră pline de nerăbdaare pentru a vedea armăsarul Uceaișrava de aproape. În drumul lor au văzut Oceanul, acel receptacol de ape, vast și adânc,
rostogolinduse și duduind puternic, plini de pești enormi capabili să înghită balene, având din abundență enormi makara (pești antici) și mii de creaturi cu forme variate,
și care le făceau inaccesibile datorită prezenței altor teribile animale acvatice, cu forme monstruoase și groaznice, abundând de broaște țestoase și crocodili,
mina tuturor tipurilor de pietre prețioase, căminul lui Varuna (Zeul Apelor), excelenta și frumoasa rezidență a celor din rasa Naga (șerpi umanoizi mistici), domnii râurilor,
lăcașul focului subteran, prietenul (sau azilul) Asurilor (dușmanii Semizeilor - Surii), teroarea tuturor creaturilor, imensul rezervor de ape, mereu imutabil.

Este sanctificat, binefăcător pentru zei, și marea sursă a nectarului divin; fără limite, de neconceput, sacru și deosebit de minunat. Este întunecat,
teribil, plin de sunetele animalelor acvatice, bubuind puternic și plin de vârtejuri profunde. Este un obiect al terorii pentru toate creaturile.
Mișcat de vânturi care bat dinspre țărmuri și învoburându-se, agitat și deranjat, pare să danseze în tot locul cu mâinile ridicate representate de valurile sale.

Plin de valuri cauzate de creșterea și descreșterea lunii, oceanul care este părintele măreței cochilii (care este "trâmbița" de luptă) a lui Vasudeva (Krișna), numită Panceageanya,
și marea mină de pietre prețioase, și care în trecut au fost deranjate ca urmare a agitării cauzate de Domnul Suprem Govinda ale cărui abilități sunt uluitoare
când și-a asumat forma unui mistreț uriaș pentru a ridica pământul cufundat în oceanul Garbha (de pe fundul universului).

Fundul oceanului este mai jos decât regiunile inferioare (aceastea fiind planetele iadului), pe care inițiatul Rishi Atri nu a putut să îl atingă după ce a încercat timp de 100 de ani celești.
El devine patul Domnului Vișnu din al cărui ombilic răsare lotusul universal, când la sfârșitul fiecărei kalpa (zi a lui Brahmaa) se desfată în yoga-nidra, somn treaz mistic.

El este refugiul lui Mainaka înfricoșat de căderea tunetului, și locul de refugiu al Asurilor înfrânți în bătălii extraordinare.
El oferă ape ca unt sacrificial focului învăpăiat care provine din gura lui Varava (iapa oceanului). El este de nepătruns și fără limite, vast și fără de măsură și domnul rîurilor.
"Și au văzut cum în el se grăbesc multe râuri, al căror mers e mândru, cu miile, asemenea competitorilor amoroși, fiecare tânjind să-l întâlnească, dorind să o ia înaintea altora.
Și au văzut că era tot timpul plin și tot timpul dansând în valurile sale. Și ele au văzut că era adânc și abundând de balene și makara înspăimântători.
Și răsuna constant de zgomotele teribile ale creaturilor acvatice. Și au văzut că era vast, și o mare expansiune de spațiu, de neconceput, fără de limite și un mare rezervor de ape.'"

22. Înșelăciunea Nagailor

"Sauti spuse, 'Cei din specia Naga, după ce s-au consultat au ajuns la concluzia
că trebui să îndeplinească dorința mamei lor, pentru că în caz contrar
ea și-ar putea retrage afecțiunea și să determine arderea tuturor acestora.
Dacă pe de altă parte și-ar putea schimba hotărârea, s-ar putea să-I elibereze de blestem.

Ei spuseră, 'Vom face cu siguranță coada calului să apară neagră. '
Și se spune că s-au dus și s-au transformat în peri de culoare neagră în coada calului.
"Acum cele două soții făcuseră pariul. Și făcând pariul, O cel mai de seamă dintre Brahmani,
cele două surori Kadru și Vinata, fiicele progenitorului Dakșa,
au continuat să meargă de-a lungul cerului pentru a vedea cealaltă parte a Oceanului.

Și pe drumul lor au văzut Oceanul, acel rezervor de ape, incapabil de a fi ușor deranjat,
agitat dintr-o dată de vând, și muging puternic; abundând de pești capabili să înghită balene și plini makaras (pești monstruoși uriași);

Conținând de asemenea creaturi de forme diferite cu miile; înfricoșător datorită prezenței monștrilor oribili, inaccessibil, adânc,
și teribil, mina a tot felul de pietre prețioase, lăcașul lui Varuna, locuința minunată a șerpilor mistici Naga,
domnul râurilor, lăcașul focului subteran; rezidența asurilor (dușmanii semizeilor) și a multor creaturi îngrozitoare;

Rezervorul de ape ce nu este supus degradării,aromatic, și minunat, marea sursă a nectarului celest;
de nemăsurat și de neconceput, conținând ape ce sunt sfinte, umplut până la margini de multe mii de mari râuri,
dansând de parcă ar veni în valuri. Așa era Oceanul, plin de valuri ce se rostogoleau, vast ca și expansiunea cerului,
adânc, având un corp iluminat de flăcările focului subteran, și mugind, peste care surorile au trecut repede.'

23. Laude aduse lui Garuda

Sauti spuse, 'Traversând Oceanul, Kadru a cărei viteză era mare, fiind însoțită de Vinata, s-au apropiat curând de cal.
Amândouă au contemplat pe acel cel mai de seamă dintre armăsarii de mare viteză, ce avea corpul alb asemenea razelor de lună dar cu peri negri în codă.
Și văzând mulți peri negri în coadă, Kadru a făcut-o pe Vinata sclava sa, aceasta din urmă devenind astfel foarte necăjită.
Și astfel a pierdut Vinata pariul, pentru care a devenit sclavă și foarte supărată.

"Între timp, la momentul potrivit, a ieșit din ou, fără ajutorul mamei sale, Garuda de o splendoare deosebită, iluminând toate puctele universului,
acea ființă nemaipomenită fiind dotată cu mare putere,
acea pasăre ce era capabilă să ia orice formă, după cum dorea, să meargă oriunde, după cum dorea,
și să cheme în ajutor orice cantittate de energie pe care și-o dorea.
Fiind luminoasă asemenea focului ea strălucea teribil; având splendoare focului de la sfărșitul erelor. (Yuga), ochii ei străluceau asemenea fulgerului. Și imediat după ce s-a născut, a crescut în mărime și mărindu-și corpul a ajuns la ceruri. Urlând teribil și vehement arăta la fel de îngrozitoare ca un al doilea Ocean de Foc. Și toate zeitățile văzând-o, au cerut ajutorul lui Vibha-vasu (Agni – Zeul Focului).

Ele s-au plecat în fața acelei zeități cu multe forme ce se afla pe tronul ei și i-au vorbit astfel,
'O Agni, nu îți extinde corpul! Vrei să ne consumi? O, această grămadă de flăcări ale tale se răspândesc pretutindeni!' Iar Agni replică,
'O, voi cei care-i persecutați pe Asuri (dușmanii Surilor – semizeii), nu este așa cum vă imaginați. Acesta este Garuda ce are puteri deosebite și îmi este egal în splendoare, dotat cu o mare energie, și care s-a născut pentru a-i aduce bucurie lui Vinata. Vedera acestei multitudini de străluciri v-a făcut să aveți această iluzie.

El este puternicul fiu al lui Kașyapa, și cel ce-i distruge pe Naga, angajat în binefacerea semizeilor, și dușmanul celor din neamul Daitya (pritenii Asurilor) și celor din rasa Rakșasa (ființe malefice mistice, care mănâncă și oameni). N-aveți teamă. Veniți cu mine, ca să vă convingeți.' Astfel li s-a adresat semizeilor de la distanță.

"Zeii spuseră, 'De felul tău tu ești Riși (un clarvăzător), cel ce ia cea mai mare porție din sacrificii, mereu strălucitor, un controlor alături de Riși“ astfel i s-au adresat lui Garuda și au adorat acea pasăre, spiritul ce prezidează în ceea ce este însuflețit și neînsuflețit în univers.
De felul tău ești distrugătorul și creatorul a tot ce există; tu ești însuși Hiranya-garbha (oul auriu al nașterii);
tu ești progenitorul creației sub forma lui Dakșa (unul dintre cei mai importanți fii ai lui Brahmaa ce s-au ocupat de popularea universului) și ceilalți Prajapati (progenitori);
tu ești Indra (regele semizeilor), tu ești Hayagriva avatarul lui Vișnu cu cap de cal; tu ești săgeata (Vișnu însuși, care a luat forma aceasta în mâinile lui Mahadeva (Șiva) când a ars Tripura (asurilor)); tu ești domnul universului; tu ești gura lui Vișnu; tu ești Padmaja, Brahmana cel cu patru fețe, tu ești Agni, Pavana, etc. (adică orice zeitate tutelară peste obiectele existente în univers).

tu ești cunoașterea, tu ești iluzia în care suntem cufundați;
tu ești sufletul atoate pătrunzător; tu ești domnul zeilor;
tu ești marele adevăr; în tine nu există teamă; tu nu te schimbi niciodată;
tu eșt Brahman care nu are atribute (materiale); tu ești energia soarelui;
tu ești funcțiunile minții; tu ești marele protector;
tu ești oceanul spiritualității; tu ești puritatea; tu ești lipsit de atributele întunericului;
tu ești cel ce posedă cel șase mari calități; tu ești cel de neînvins.

Din tine au emanat lucrurile; faptele tale sunt excelente; tu ești ceea ce nu a fost cât și ceea ce a fost.
Tu ești cunoașterea pură; tu te arăți nouă, așa cum Surya (zeul Soare) o face prin razele sale, tu ești și acest univers însuflețit și neînsuflețit; tu întuneci splendoare lui Surya în orice moment, și tu ești cel ce distruge totul;
tu ești ceea ce este trecător cât și ceea nu este trecător.
O tu cel strălucitor asemenea lui Agni, tu arzi totul așa cum Surya în furia sa arde toate creaturile.

O tu cel teribil, tu reziști asemenea focului ce distruge totul în momentul disoluției universale. O preaputernicule Garuda care te miști pe cer, noi căutăm protecția ta. O domn al păsărilor, energia ta este extraordinară, splendoarea ta este asemenea focului, strălucirea ta este ca cea a fulgerului de care întunericul nu se poate apropia. Tu ajungi la nori, și atât cauza cât și efectul; tu ești cel ce dă binecuvântări și invincibil datorită capacităților tale.

O Domnule, acest întreg univers s-a înfierbântat datorită strălucirii tale luminoase, asemenea aurului topit. Protejează acești semizei ale căror suflete sunt mărețe, care fiind copleșiți și îngroziți de tine zboară de-a lungul paradisurilor în diferite direcții în carele lor celeste. O cel mai bun dintre păsări, tu ești Domnul tuturor, tu ești fiul milosului și marelui suflet Rishi Kasyapa; de aceea nu te înfuria, ci ai milă de univers.

Tu ești Suprem. O liniștește-ți furia și ai grijă de noi. La auzul vocii tale puternice asemenea mugetului tunetului, cele zece puncte cardinale, cerurile, paradisurile, pământul și inimiile noastre tremură continuu. O, micșorează acest corp al tău ce este asemenea lui Agni. La vederea acestei splendori ce este asemenea celei a Zeului Morții - Yama când este furios, mințile noastre și-au pierdut echilibrul și tremură. O tu domn al păsărilor, fii favorabil nouă, cei care-ți cerem mila! O tu cel ilustru, binecuvântează-ne cu fericire și bucurie.'
Iar acea pasăre cu pene albe, fiind astfel lăudată de semizei și diferiți Riși, și-a redus propria energia și splendoare.'

24. Surya și Aruna

"Sauti spuse, 'Apoi ascultând despre și privindu-și propriul corp, acea pasăre cu pene frumoase își micșoră mărimea.'
"Iar Garuda spuse, 'Nici unei creaturi să nu-i fie frică; pentru că v-ați înfricoșat la vederea formei mele teribile, îmi voi diminua energia.'
"Sauti continuă, 'Apoi acea pasăre, capabilă să ajungă oriunde, doar dorindu-și, acea călătoarea a cerurilor capabilă să cheme
în ajutor orice cantitate de energie, purtându-l pe Aruna (fratele ei fără picioare) pe spate,
plecă din casa părintească și ajunse la mama ei, de cealaltă parte a marelui ocean.

Apoi l-a pus pe Aruna a cărei splendoare era deosebită în regiunile estice, chiar în momentul în care Surya (zeul Soare) se hotărâse să ardă lumiile cu razele sale teribile.'
"Saunaka spuse, 'Ce l-a determinat pe prea respectatul Surya să se hotărască să arde lumile? Ce rău i-au făcut zeii ca să-i provoace furia?'
"Sauti spuse, 'O cel fără de păcat, când Rahu a băut nectar amestecându-se printre zei, atunci când a avut loc baterea oceanului,
aceasta s-a plasat între Surya și Soma, și de atunci a apărut o inamiciție între aceste zeități.

Și datorită acestei dorințe a lui Rahu de a-l devora pe cel ce l-a demascat (Surya), acesta a devenit furios și s-a gândit,
'Oh, această dușmănie a lui Rahu pentru mine nu are altă cauză decât dorința mea de a le face un bine Surilor (semizeilor).
Iar această consecvența îngrozitoare trebuie să o suport singur. Într-adevăr, în această situație nu am să obțin ajutor
și chiar în fața semizeilor din ceruri am să fiu devorat iar ei o vor accepta tăcând.

De aceea mă voi strădui să distrug lumile.' Luând această hotărâre se duse în munții din vest.
"Și din acel loc a început să radieze căldură pentru a distruge lumile. Asfel că marii clarvăzători Riși, s-au apropiat de semizei, și le-au spus,
'Vai, în mijlocul nopții o mare căldură răspândește teroare în inimile tuturor, încercând să distrugă cele trei lumi.'

Apoi zeii însoțiți de Riși, s-au adresat Marelui Domn (Brahmaa, prima ființă din univers),
'Ce este cu căldura asta groaznică astăzi, care cauzează o așa panică?
Surya încă nu s-a ridicat pe cer, și totuși distrucția (lumilor) este evidentă. O Domnul nostru, ce se va întâmpla când se va ridică?"

Marele Domn replică, 'Într-adevăr Surya s-a pregătit să se ridice astăzi pentru distrugerea lumilor.
De îndată ce se va ridica, va arde totul până va deveni cenușă. Dar eu am pregătit remediul dinainte.
Inteligentul fiu al lui Kasyapa este cunoscut sub numele de Aruna (Cel roz-roșiatic).

Corpul său gigantic are o strălucire extraordinară; el va sta în fața lui Surya, preluând datoria de conducător de car, luând asupra sa energia celuilalt.
Aceasta va asigura bunăstarea lumilor, a Rișilor și a locuitorilor celești.'
"Sauti continuă, 'Aruna, la cererea Marelui Domn, a făcut tot ce i s-a cerut. Și Surya s-a ridicat fiind învăluit de strălucirea lui Aruna.
Ți-am spus de ce a fost furios Surya și cum Aruna, fratele lui Garuda, a fost numit conducătorul carului său.
Ascultă acum răspunsul la cealaltă întrebare pe care ai pus-o puțin mai înainte.'

25. Laude aduse lui Indra

"Sauti spuse, 'Apoi acea pasăre a cărei putere și energie erau extraordinare și capabilă să ajungă oriunde,
doar dorindu-și aceasta, a apărut alături de mama sa de cealaltă parte a marelui ocean.
Aici locuia Vinata în suferință, fiind învinsă în pariul care o adusese în starea de sclavă.

Odată Kadru chemând-o pe Vinata, aceasta din urmă prosternându-se în fața celei dintâi, i-a adresat acesteia cuvinte în prezența fiului ei,
'O blândă Vinata, în mijlocul oceanului există, într-un loc îndepărtat,
o regiune deschisă și încântătoare ce este locuită de Naga (șerpii mistici). Du-mă acolo!'
La aceasta mama acelei păsări cu pene deschise a cărat-o pe mama acelor Naga.
Iar Garuda de asemenea, îndemnat de cuvintele mamei sale, i-a cărat pe Naga.

Iar acel călător al cerurilor născut de Vinata începu să urce către soare.
Și astfel Naga fiind pârliți de razele soarelui, au leșinat. Și Kadru văzându-și fii în acea stare
s-a rugat lui Indra, spunând, 'Mă plec ție, o domn al semizeilor! Mă plec ție,
o cel ce l-a distrus pe marele Vritra! Mă plec ție, tu cel ce l-ai distrus pe Namuchi!
O tu cel cu o mie de ochi, soțul lui Saci!

Prin torentele tale, fii protectorul fiilor mei, Naga, ce sunt pârliți de soare.
O tu, cel mai de seamă dintre zeități, tu ești marele nostru protector.
O Purandara, tu ești în stare să trimiți ploi torențiale. Tu ești ca Vayu (zeul Vântului), norii, focul, și fulgerul din ceruri.

Tu ești cel ce mișcă norii, și cel ce a chemat marele nor (i.e., cel ce întunecă universal la sfârșitul vremilor - Yuga).
Tu ești groaznicul și incomparabilul tunet, și norii ce bubuie.
Tu ești creator și distrugător al lumilor. Tu ești de neînvis. Tu ești lumina creaturilor,
Aditya, Vibhavasu, și minunatele elemente. Tu ești conducătorul semizeilor.

Tu ești Vishnu (reprezentatul Său printer semizei). Tu ai o mie de ochi.
Natura ta este zeifică și resursă finală. Natura ta, O zeitate, tu ești complet amrita, și cel mai adorat Soma.

Tu ești clipa, ziua lunară, bala (minutul), tu ești kșana. Tu ești partea deschisă a primelor două săptămâni (când luna crește).
Tu ești kala (timpul universal), kaștha, și Truti (unități de timp vedice, vezi explicații mai jos).
Tu ești anul, anotimpurile, lunile, nopțile, și zilele.

Tu ești pământul cu munții și pădurile sale. Tu ești firmamentul, strălucind asemenea soarelui.
Tu ești marele Ocean cu valuri uriașe și abundând în balene, cei ce înghit balene, makaras, și tot felul de pești.
Tu ești și cel renumit , tot timpul adorat de cei înțelepți și de marii Văzători - Riși cu mințile cufundate în extazul contemplării.

Tu bei pentru binefacerea tuturor creaturilor, sucul Soma în sacrificii și untul purificat oferit în invocațiile sacre.
Tu ești mereu venerat în sacrificii de Brahmanii care sunt motivați de dorința de a obține anumite roade (în această lume).
O tu, cel a cărei putere este incomparabilă, și care ești elogiat în Vede și Vedanga.
Și tocmai din acest motiv sunt învățații Brahmani înclinați să execute sacrificii, să studieze Vedele cu mare atenție.'"

Timpul în Cunoașterea Vedică (redat în parte în Bhagavat Puran 3.11)

1 diva-ratri (zi și noapte) – 30 Muhrta
1 Muhrta 48 Min
1 Danda (Nadika) – 24 Min

1 Nadika - 24 Min – 15 laghu
1Laghu -24/15 Min - 15 kastha
1 Kashta – 24 /(15*15) – 24*60 sec /15*15 – 32/5 - 6,4 sec

1 Kshana – 1 Kashta /5 – 32 /(5*5) - 1,28 sec
1 Nimesha – 1 Kshana /3 – 32/(5*15) – 0,42 sec
1 Lava - 1 Nimesha /3 – 32/(15*15) – 0,14 sec
1 vedha - 1 Lava /3 - 32/(45*15) – 0,0474(074) sec
1 truti – 1 vedha /100 – 0,000474(074) sec - timpul integrării a 3 trasarenu (hexatomi)

26-27. Indra cel ce aduce norii și fugerul
Cererea nagailor


"Sauti spuse, 'Apoi Indra, regele semizeilor (surilor), cel ce este purtat de cel mai bun dintre armăsari, fiind astfel lăudat de Kadru, acoperi întregul firmament de mase de nori, cărora le-a comandat,
'Turnați torentele voastre dătătoare de viață și binecuvântate!' Iar acei nori, luminați de fulgere și care urlau către tot ce se afla pe cer, au turnat din abundență apă.
Ca urmare a acelor nori ce răgeau teribil și minunat și care turnau necontenit mari cantități de apă, arătau de parcă sosise sfărșitul ciclului de ere (când are loc devastarea universală).
Și ca urmare a miriadelor de valuri cauzate de torentele ce cădeau, a mugetului profund al norilor, a fulgerelor și a violenței vântului și a agitării generale, aveai impresia că cerul dansa nebunește.
Cerul s-a întunecat iar razele soarelui și ale lunii au dispărut cu desăvârșire ca urmare a acelor torente neîncetate.
"Și datorită acelor torente cauzate de Indre, Naga au devenit deosebit de încântați. Solul s-a umplut peste tot de apă iar apa limpede și răcoroasă a ajuns pînă în regiunile inferioare.
Iar pe suprafța pământului erau nenumărate valuri. În final Naga împreună cu mama lor au ajuns pe insula (planeta)."

"Acea insulă (planetă) a fost fixată de Creatorul (din interiorul) Universului ca fiind lăcașul (ființelor acvatice care pot înghiți balene) makaras. Acolo Naga au văzut teribilul Lavana Samudra (Oceanul sărat).
Ajungând acolo cu Garuda, au văzut o pădure minunată, spălată de mare și care răsună de muzica păsărilor. Și acolo se aflau pâlcuri de copaci peste tot, plini de tot felul de fructe și flori.
Și acolo se aflu tot felul de vile; și multe lacuri pline de lotuși. Și acele locuri erau împodobite cu multe lacuri cu ape pure. Totul era împrospătat de brize ce ducea parfumuri pure.
Și era împodibită cu mulți copaci ce altminteri nu cresc decât în munții Malaya, și care prin mărimea lor păreau că ajung la ceruri.

Și acolo se aflau de asemenea și alți copaci ale căror flori erau presurate pretutindeni de brize. Acea pădure era încântătoare și dragă Gandharvilor dându-le plăceri tot timpul.
Și era plină de albine înebunite datorită mierii culese. Ca atare, datorită acestor tuturor lucruri, capabile să încânte pe oricine, acea pădure era deschisă, încântătoare și sacră.
Și reverberând de cântecul diferitelor păsări, i-a încântat în mod deosebit pe fii lui Kadru.

"Și după ce au ajuns în pădure, Naga au început să se bucure de plăcere și i-au ordonat domnului păsărilor, Garuda, de mare energie, spuse,
'Du-ne pe o altă insulă încântătoare cu apă pură. O călător al cerurilor, tu trebuie să fi văzut regiunile paradisiace în călătoriile tale.' După ce a reflectat câteva momente, Garuda, a întrebat-o pe mama sa Vinata,
'Mamă, de ce trebuie să ascult de cerințele acestor naga?'

Fiind astfel întrebată, Vinata îi spuse fiului ei, investit cu toate virtuțile, posesor al unei mari energii, și unei mari puteri, după cum urmează:
'O tu, cea mai de seamă dintre păsări, datorită soarte am devenit sclava acesteia, care ca și mine este soția lui Kașyapa muni. Naga, prin înșelătorie, m-au făcut să pierd pariul și m-au adus în această stare."
Când a auzit motivul, călătorul cerurilor, fiind cuprins de amărăciune, li se adresă nagailor, , 'Spuneți-mi voi naga, ce aș putea să vă aduc, câștigarea cărui tip de cunoaștere, sau ce act de bravură, ar putea să ne scape de această sclavie?'"
Sauti continuă, 'Auzindu-l naga spuseră, 'Adu-ne cu forța amrita. Atunci veți scăpa de sclavie.'

28. Garuda, brahmanii și Nișada

Sauti spuse, 'Garuda, fiind astfel înștiințat de către Naga, i se adresă mamei sale, 'Mă duc să aduc amrita, vreau să mănânc ceva astăzi pe drum.
Îndrumă-mă în acest sens.' Vinata replică, 'Într-o regiune îndepărtată în mijlocul oceanului, se află lăcașul celor din neamnul Nișada.
După ce vei mânca miile de Nishada care trăiesc acolo, să aduci amrita. Dar niciodată să nu iei viața vreunui Brahman.

Dintre toate creaturile, Brahmanul nu trebuie ucis, pentru că este asemenea focului.
Un Brahman, când este furios, devine asemenea focului sau soarelui, asemenea otravei sau a unei arme tăioase.
S-a spus că Brahmanul este maestrul tuturor creaturilor. Din acest motiv, precum și datorită altora, Brahmanul este adorat de cel virtuos.
O copile, să nu ucizi vreun Brahman nici dacă ești furios. În nici un caz să nu porți ostilitate Brahmanilor.

O cel fără de păcat, nici Agni (zeul Focului) și nici Surya (zeul Soare) nu au puterea de distrugere pe care o are un Brahmna
ce urmează cu rigiditate jurămintele, atunci când este furios.
Prin aceste diferite indicații ar trebui să cunoști Brahmanul adevărat.
Într-adevăr Brahmanul este primul născut dintre toate creaturile, cel mai de seamnă dintre cele patru ordine sociale, tatăl și maestrul tuturor.'"

Garuda apoi întrebă, 'O mamă, ce formă ia un Brahmana, ce fel de comportament, și ce capacități are?
Strălucește asemenea soarelui, sau are o natură liniștită? Și s-ar cuveni să-mi descrii semnele auspicioase după care aș putea recunoaște un Brahman.'"
Vinata replică, 'O copile, să știi că acela este cel mai de seamnă dintre Brahmani,
care atunci când l-ai înghițit, ți-a rămas în gât torturându-te asemenea unui cârlig de pește sau asemenea unui cărbune aprins.
Să nu omori vreun Brahmana nici dacă ești furios.'

Iar Vinata datorită afecțiunii avute pentru fiul ei, îi spuse din nou aceste cuvinte, 'Să știi că acela este un Brahman adevărat, care nu poate fi digerat în stomacul tău.'
Deși cunoștea puterea incomparabilă a fiului ei, ea l-a binecuvântat din inimă, deoarece, fiind înșelată de Naga, suferea foarte mult datorită pariului.
Ea spuse, 'Fie ca Marut (zeul vânturilor) să-ți protejeze aripile, și Surya și Soma zonele vertebrale; fie ca Agni să-ți protejeze capul, iar cei opt Vasu, întregul corp. Iar eu,
O copile (angajându-mă în ceremonii benefice), voi sta spre binele tău aici. Mergi copile și atinge-ți în siguranță scopul propus.'

"Sauti continuă, 'Apoi Garuda, auzind cuvintele mamei sale, și-a întins aripile și s-a urcat în ceruri. Și dotat cu mare putere s-a năpustit asupra celor din neamul Nișada,
flămând și asemenea unui alt Yama (zeul al Morții). Și fiind înclinat săi omoare pe Nishada, a ridicat o mare cantitate de praf în aer,
și sorbind apă din ocean a făcut să tremure copacii din munții din apropiere. După aceea acel domn al păsărilor a blocat intrarea principală a orașului cu gura sa,
făcând-o să crească după voie. Iar Nishada au început să fugă îngroziți în direcția gurii marelui mâncător de șerpi (Garuda).

Și așa cum păsările se urcă în cer cu miile atunci când copacii pădurii se află în flăcări, datorită vântului, la fel și Nishada,
orbiți de praful ridicat de furtuna provocată de Garuda, au intrat în gâtlejul acestuia. Și apoi domnul înfometat al tuturor călătorilor celești,
dotat cu mare putere și mișcându-se cu mare viteză pentru a-și atinge scopul, și-a închis gura, ucigând nenumărați Nișada, care trăiau din pescuit.'

29. Frați reincarnați ca animale și Garuda

Sauti continuă, 'Un anumit Brahmana cu soția sa a intrat în gâtlejul acelui călător al cerurilor. Acesta din urmă a început să ardă gâtlejul acelei păsări,
asemenea unei bucăți de cărbune aprins. Garuda se adresă acestuia spunând, 'O cel mai bun dintre Brahmani, ieși repede din gura mea,
pe care am s-o deschid larg pentru tine. Eu nu voi ucide niciodată un Brahmana, chiar dacă este angajat în practici păcătoase.'

Brahmanul i se adresă lui Garuda, 'O, las-o și pe această femeie din neamul Nishada , care este soția mea, să iasă împreună cu mine.'
Iar Garuda spuse, 'Ia-o de asemenea pe femeia Nishada cu tine și ieșiți repede. Salvează-te fără întârziere, de vreme ce nu ai fost digerat de focul stomacului meu.'
"Sauti continuă, 'Și apoi acel Brahmana, însoțit de soția sa din neamul Nishada, ieși, și lăudându-l pe Garuda plecă încotro și-a dorit.

Iar când Brahmanul a ieșit cu soția sa, acel domn al păsărilor, cu viteza minții, întinzându-și aripile se ridică pe cer.
Apoi îl văzu pe tatăl său, care i-a făcut cu mâna, iar Garuda, de mare capacitate i-a răspuns la rândul său. Iar marele Rishi (Kasyapa) l-a întrebat,
'O copile, ești bine? Ai în fiecare zi de ajuns de mâncare? Există pentru tine mâncare din belșug în lumea oamenilor?'

"Garuda replică, 'Mama este bine. La fel și fratele și eu însumi. Dar, tată, nu întotdeauna obțin îndeajuns de mâncare,
și de aceea nu am întotdeauna pace. Acum sunt trimis de Naga să le aduc excelenta amrita.
Cu adevărat am să le-o aduc astăzi, pentru a o elibera pe mama mea din sclavie. Mama mi-a ordonat să mănânc Nishadas.' Am mâncat cu miile, dar foamea nu mi s-a potolit.
De aceea, O venerabile, îndrumă-mă către o mâncare, pe care atunci când o voi mânca, O stăpâne, să fiu îndeajuns de puternic pentru a lua amrita cu forța
Ar fi bine să-mi indici ceva mâncare în stare să-mi potolească foamea și setea.'

"Kasyapa replică, 'Acest lac pe care-l vezi, este sacru. El este vestit chiar și în lumile paradisiace.
Acolo se află un elefant uriaș, care continuu trage de o uriașă broască țestoasă, care era fratele său (într-o viață anterioară).
Îți voi istorisi în detaliu povestea ostilității lor din viața anterioară. Ascultă despre motivul pentru care se află astfel aici.
"De mult a existat un mare Riși, pe nume Vibhavasu. El era deosebit de furios. El a avut un frate mai tânăr, pe nume Supritika.
Cel din urmă era împotriva menținerii averii în comun cu fratele său. Și Supritika vorbea tot timpul de împărțire.

După ceva timp Vibhavasu i-a spus lui Supritika, 'Este o mare prostie ca persoanele care sunt orbite de dragostea de avere, doresc mereu să facă o împărțire a patrimoniului lor.
După ce fac împărțirea, ei luptă unul cu altul, fiind vrăjiți de avere. Apoi dușmani, care se prefac a fi prieteni îi vor determina pe acești oameni ignoranți și egoiști
să se înstrăineze și să se separe, indicând diferite greșeli și confirmând cearta lor, astfel încât să se atace unul pe altul curând.
Deplina ruină se va abate în cele din urmă pe cei separați. Din aceste motive, cel înțelept nu aprobă niciodată împărțirea între frați, care, după ce au făcut împărțirea,
nu respectă scrierile scripturale autorizate, și trăiesc tot timpul cu frică de celălalt. Și de vreme ce tu, Supritika, nu ții cont de sfatul meu
și fiind impulsionat de dorința de separare, îți dorești tot timpul să faci aranjamente privind proprietatea ta, să devii un elefant.'

Supritika, fiind astfel blestemant, vorbi către Vibhavasu, 'Iar tu să devii o broască țestoasă, mișcându-te în mijlocul apelor.'
"Și astfel datorită averii cei doi proști, Supritika și Vibhavasu, datorită blestemelor reciproce, au devenit un elefant, respectiv o broască țestoasă.
Datorită furiei lor au devenit animale inferioare. Iar ei sunt angajați în ostilități, mândri de forța lor excesivă și de greutatea corpurilor lor.
Iar în acest lac, cele două ființe cu corpuri uriașe sunt angajate în acte în concordanță cu ostilitățile anterioare.

Privește, unul dintre aceștia, chpeșul elefant, al cărui corp este uriaș, se apropie chiar acum. La auzul răgetului său, broasca țestoasă ieși din ape, agintând violent lacul.
Văzând-o elephantul, arcuindu-și trompa, se aruncă în apă. Și dotat cu mare energie, prin mișcarea colților săi și a trompei, a cozii și a picioarelor, agită apele lacului,
care avea pești din abundență. Iar broasca țestoasă, având de asemenea mare putere, cu capul ridicat, păși înainte pentru confruntare.

Iar elefantul avea o înălțime de șase yojanas și de două ori pe atât era circumferența acestuia. Iar înălțimea broaștei țestoase era de trei yojanas
iar circumferența acesteia era de zece yogeana. Mănâncă-i pe amândoi, care acum sunt angajați nebunește în confruntarea în care încearcă să se omoare,
și după aceea du la îndeplinire sarcina pe care ți-ai propus-o. Mănâncă acel elefant îngrozitor, ce estea asemenea unui munte și a unei mase de nori întunecați și adu amrita.'

"Sauti continuă, 'Vorbindu-i astfel lui Garuda, el (Kasyapa) l-a binecuvântat, spunând, Să fi binecuvântat în confruntarea ta cu semizeii.
Fie ca recipientele de apă să fie pline cu ochi, Brahmanii, vitele, și toate celelalte obiecte auspicioase, să te binecuvânteze,
tu cel ce depui ouă. Și, O tu cel ce ai mari puteri, și când te vei angaja în luptă cu semizeii, fie ca Riks, Yajus, Samas, sacrul unt sacrificial, toate misterele (Upanișadele), să constitue forța ta.'

"Garuda, fiind astfel adresat de tatăl său, se îndreptă către lac. El văzu marea expansiune de ape cu păsări de tot felul în jur. Și amintindu-și de cuvintele tatălui său,
având o mare viteză de mișcare, apucă elefantul și broasca țestoasă, fiecare cu câte o ghiară. Și apoi acea pasăre se ridică mult în aer.
După un timp ajunse într-un loc sacru numit Alamva unde a văzut mulți copaci paradisiaci. Și fiind loviți de vântul făcut de aripile sale, acei copaci au început să tremure de frică.

Și acei copaci paradisiaci, având crengi de aur, se temeau să nu se rupă. Iar acel călător al cerurilor văzând că acei copaci care erau capabili să îndeplinească orice dorință,
tremurau de frică, s-a îndreptat către alți copaci cu forme incomparabile. Iar acei copaci gigantici erau împodobiți cu fructe de aur și argint și crengi din pietre prețioase.
Și erau spălați de apele mării. Iar printre ei se află un mare copac banian, care crescuse în proporții gigantice, care vorbi către acel domn al păsărilor care se îndrepta către
el cu viteza gândului, 'Așează-te pe această creangă mare a mea, care se extinde sute de yojanas și mănâncă elefantul și broasca țestoasă.'
Când acea cea mai bună dintre păsări, de mare viteză și al cărei corp era asemenea unui munte s-a așezat reped pe o creangă a acelui copac banian,
care era adăpostul a mii de creaturi înaripate - acea creangă de asemenea plină de frunze tremură și se rupse.'

30. Garuda și Valakhilyas / Frica semizeilor

"Sauti spuse, 'La simpla atingere de către Garuda cu picioarele sale, creanga copacului s-a rupt și a fost prinsă de acesta.
Aruncăndu-și privirile uimite el îi văzuse pe Riși Valakhilya agățați de creangă cu capetele în jos, fiind angajați în penitențe ascetice.
Reflectând asupra faptului că dacă ar fi dat drumul la creangă, Rișii ar fi fost uciși, preaputernicul Garuda îi ținu pe elefant,
pe broasca țestoasă și mai ferm în ghearele sale. Și fiindu-i frică de a nu-i ucide pr Riși și dorind să-i salveze,
a ținut acea creangă uriașă în cioc, și se ridică bătând din aripi.

Rișii au fost uluiți la vederea acelei fapte, care era dincolo de puterea semizeilor, și au dat acelei păsări un nume.
Și ei au spus, 'De vreme ce acest călător al cerurilor ridicându-se pe aripi e în stare să poarte greutăți extraordinare,
fie ca această pasăre extraordinară, care se hrănește cu șerpi să fie numită Garuda (Cel ce duce mari greutăți).'
"Și făcând să tremure munții prin bătaia aripilor sale, Garuda a traversat lejer cerurile. Și în timp ce se ridica cu elefantul
și broasca țestoasă (în gheare), a privit diferitele regiuni de dedesubt.

Dorind să-i salveze pe Valakhilyas, nu a zărit nici un loc unde să se poată așeza. În cele din urmă se îndreptă către cel mai de seamă dintre munți,
numit Gandha-madana. Acolo îl văzu pe tatăl său Kasyapa angajat în devoțiune ascetică. Kasyapa îl zări de asemenea pe fiul său, acel călător al cerurilor cu formă divină, ce poseda o mare splendoare, energie și putere și dotat cu viteza vântului sau a minții, uriaș cât piscul unui munte, un distrugător rapid asemenea blestemului unui Brahmana, de neconceput, de nedescris, înfricoșător pentru toate creaturile, popsedând o mare capabilitate, teribil, având splendoarea zeului focului Agni, și imposibil de a fi înfrânt de zei, Danavas, și invincibilii Rakșasa, capabil să spargă munții și să soarbă însuși oceanul și să distrugă cele trei lumi, îngrozitor, și arătând ca însuși zeul morții, Yama.

Ilustrul Kașyapa, văsându-l apropiindu-se și cunoscându-i de asemenea motivul, spuse către el aceste cuvinte:
"Kașyapa spuse, 'O copile, să nu comiți vreun act necugetat, căci altminteri va trebui să suferi. Valakhilya care se mențin în viață doar prin faptul
că beau razele soarelui, sunt atât de puternici încât dacă se înfurie te pot pulveriza.'
"Sauti continuă, 'După aceea Kasyapa îi rugă de dragul fiului său pe Valakhilya, care aveau din abundență fapte pioase și ale căror păcate
fuseseră eradicate datorită penitențelor ascetice.' 'Hei, voi cei care posedați bogăția ascetismului, încercarea lui Garuda este spre binele tuturor creaturilor. Misiunea pe care vrea să o îndeplinească este măreață. Se cade să-i acordați permisiunea voastră.'
"Sauti continuă, 'Fiind adresați astfel de către ilustrul Kașyapa, asceții, abandonară creanga și se duseră în muntele sacru Himavat cu scopul de
a-și continua penitențele ascetice.

După ce acei Riși au plecat, fiul lui Vinata, cu vocea încurcată de creanga uriașă ce o avea în cioc, îl întrebă pe tatăl său Kasyapa, 'O ilustrule, unde să arunc acest braț al copacului? O ilustrule, indică-mi o regiune fără oameni.' Kasyapa îi descrise un munte fără oameni, cu grote și văi ce sunt tot timpul acoperite de zăpadă și imposibil de a fi locuite de creaturi obișnuite nici măcar în minte.
Iar acea mare pasăre purtând creanga uriașă, elefantul și broasca țestoasă se îndreptă cu mare viteză către acel munte. Acel mare braț al
copacului cu care zbura pasărea uriașă nu putea fi încovoiată nici cu cu o coardă făcută din pieile a o sută de vaci.

Garuda, Domnul păsărilor, zbură 100 000 de yojanas într-un timp foarte scurt. Și mergând conform indicațiilor tatălui său, ajunse la acel munte
aproape instantatneu, acel călător al cerurilor, lăsă să cadă creanga gigantică, ce căzu cu mare zgomot. Iar acel prinț al munților fu cutremurat, fiind lovit de furtuna ridicată de aripile lui Garuda. Iar copacii de acolo au lăsat să cadă ploi de flori. Iar piscurile acoperite de pietre prețioase și aur ce împodobeau mărețul munte, erau afânate în toate părțile. Iar creanga ce căzuse, lovise mulți copaci, care cu florile lor aurii din foliajul întunecat străluceau asemena norilor încărcați cu fulgere. Iar acei copaci strălucitori asemenea aurului, căzând la pământ, colorați de metalele muntelui străluceau de parcă s-ar fi îmbăiat în razele soarelui.

"Apoi, cea mai bună dintre păsări, Garuda, așezându-se pe vârful acelui munte , după ce i-a mâncat pe elefant și pe broasca țestoasă, s-a ridicat și cu mare viteză a părăsit muntele.
"Și diferite semne rele au început să apară printre zei prevesting frica. Fulgerul favorit al lui Indra a pălit de teamă. Meteoriți cu flăcări și fum au căzut din cer în timpul zilei. Iar armele zeilor Vasu, Rudra, Aditya, Sabhya, Marut, și alți zei, au început să se irosească una împotriva alteia. Așa ceva nu se întâmplase nici în timpul războiului dintre Sura (semizei) și Asura (frații lor oponenți).

Iar vânturile suflau însoțite de tunete, și meteoriții cădeau cu miile. Iar cerul, deși senin, mugea puternic. Iar chiar și cel ce era conducătorul zeilor a început să verse sânge. Iar ghirlandele de flori de la gântul zeilor au început să se vestejească și capabilitatea lor s-a diminuat. Iar teribilele mase de nori au lăsat să curgă averse de sânge. Iar praful ridicat de vânturi a întunecat chiar și splendoarea coroanelor zeilor. Și posesorul a o mie de sacrificii (Indra), împreună cu alți zei, perplexi datorită fricii la vederea acelor prevestiri întunecate vorbi către Vrihaspati (maestrul spiritual al zeilor) astfel,

'De ce, o venerabile, au avut loc așa dintr-o dată aceste calamități naturale? Nu întrezăresc nici un dușman ce ne-ar putea face față într-nu război.'
Vrihaspati răspunse, 'O conducător al zeilor, O tu posesor a o mie de sacrificii, datorită greșelii și a neglijenței tale, cât și datorită penitențelor ascetice ale marilor suflete rișii Valakhilya, fiul lui Kasyapa și Vinata, un călător al cerurilor, dotat cu mare putere și posedând capacitatea de a lua orice formă vrea, se apropie pentru a lua Soma. Și acea pasăre, cea mai de seamă printre cei dotați cu mare putere, e capabilă să te fure de Soma. Orice este posibil pentru ea; imposibilul devine posibil.'

"Sauti continuă, 'Indra, auzind aceste cuvinte, vorbi apoi către cei ce păzeau amrita, 'O pasăre dotată cu mare putere și energie și-a pus inima să fure amrita. Vă previn dinainte, ca să nu aibă success în folosirea forței. Vrihaspati mi-a spus că puterea ei este imesurabilă.' Iar Suras (zeii) auzind despre aceasta s-au minunat și au luat măsurile de rigoare. Și s-au pus înconjurând amrita iar Indra care avea de asemenea mari capabilități, cel ce mânuiește fulgerul, s-a pus cu ei.

Iar Suras (zeii) purtau plăci de aur speciale, de mare valoare, bătute cu pietre prețioase, și armuri strălucitoare din piele, de mare duritate. Iar puternicele zeități purtau arme diferite cu muchii ascuție și forme teribile, ce erau nenumărate, ce emiteau chiar și scântei de foc și fum. Și erau de asemenea înarmați cu multe discuri și buzdugane cu țepi din fier și tridente, halebarde, și diferite rachete cu fârfuri ascuțite și spade și ghioage cu forme teribile, potrivite pentru corpurile lor.

Și împodobiți cu ornamente celeste și strălucind datorită armelor lor ce sclipeau, Suras (zeii) așteptau acolo, frica domolindu-li-se. Iar Sura, a căror putere, energie și splendoare erau incomparabile, erau hotărâți să protejeze amrita. Capabili să distrugă orașele Asurilor, toți s-au afișat în forme strălucitoare asemenea focului. Și ca urmare a faputului că Sura stăteau acolo, acel câmp de luptă, strălucea asemenea unui alt firmament iluminat de razele soarelui, datorită sutelor de mii de buzdugane cu țepi de fier.'