Srimad Bhagavatam Canto 10 Capitol 3

3.1 Semne ale apariției Domnului Transcendental


śrī-śuka uvāca atha sarva guṇopetaḥ kālaḥ parama śobhanaḥ
yarhy evājana janmarkṣaḿ śāntarkṣa graha tārakam  1
sa vismayotphulla-vilocano hariḿ sutaḿ vilokyānakadundubhis tadā
kṛṣṇāvatārotsava-sambhramo 'spṛśan mudā dvijebhyo 'yutam āpluto gavām  2
athainam astaud avadhāryapūruṣaḿ paraḿ natāńgaḥ kṛta-dhīḥ kṛtāñjaliḥ
sva-rociṣābhāratasūtikā-gṛhaḿ virocayantaḿgata-bhīḥprabhāva-vit  3
śrī-vasudeva uvāca vidito 'si bhavānsākṣāt puruṣaḥprakṛteḥparaḥ
kevalānubhavānanda-svarūpaḥsarva-buddhi-dṛk  4
saeva svaprakṛtyedaḿ sṛṣṭvāgre tri-guṇātmakam
tadanutvaḿ hy apraviṣṭaḥ praviṣṭaivabhāvyase  5

Śrī Śukadeva spuse
Stelele ce influențează destinele și cele ce eliberează erau netulburate – ṛkṣa graha tārakam śānta
Astfel când toate calitățile - atha yarhy sarva guṇa
Și supremul timp auspicios au fost atinse - parama kālaḥ śobhanaḥ upetaḥ
Desigur (Domnul Transcendental) a coborât, născându-se o stea – eva ajana janma ṛkṣaḿ

El (Vasudev, cunoscut și ca Ānaka-dundubhi) se uită cu ochi minunați și luminoși la Domnul Transcendental - saḥ vilocanaḥ vismayaut phulla harim
și astfel Ānaka-dundubhi (tatăl lui Krișna) privindu-l pe fiul său – tadā ānakadundubhiḥ vilokya sutam
cu mare zel organiză un festival (în gând) pentru a sărbători apariția lui Krișna – sambhrama ḥutsava avatāra kṛṣṇa
și văzu în mintea sa cu bucurie- aspṛśatmudā
zece mii de vaci stropite cu apă (pentru a le oferi) brahmanilor - ayutamgavāmāplutaḥdvijebhyaḥ

O Descendent al dinatiei Bharta - bhārata
După aceea se plecă și foarte atent, cu mâinile în fața pieptului - athanata-ańgaḥkṛta-dhīḥkṛta-añjaliḥ
îi aduse Acestuia laude înțelegând că este Supremul Degustător al Plăcerii -astautenamavadhāryaparampūruṣam
Propria strălucire iluminând locul nașterii (Sale) - sva-rociṣāvirocayantamsūtikā-gṛham
și cunoscând astfel măreția Sa, frica îi dispăru - prabhāva-vitgata-bhīḥ

Śrī Vasudev spuse - śrī-vasudevaḥuvāca
Acum știu că ești direct Supremul care se Desfată - asividitaḥsākṣātbhavānpuruṣaḥ
dincolo de natura materială - paraḥprakṛteḥ
a cărui formă este pură existență, cunoaștere și extaz -kevala-svarūpaḥ anubhava-ānanda
Cel ce observă (Martorul) și (Puterea de discenrnământ) inteligența tuturor – dṛk buddhi sarva

„Într-adevăr El, Cel care la început a făcut această creație – eva saḥagre idam sṛṣṭvā
Din propria-i energie constând din cele trei moduri ale naturii - sva-prakṛtyā ātmakam tri-guṇa
Acela ești Tu, în care (creație) în realitate nu ai intrat – tattvam anu hi apraviṣṭaḥ
Și totuși se spune că ai intrat.” – iva bhāvyase praviṣṭaḥ

yatheme 'vikṛtā bhāvās  tathātevikṛtaiḥsaha
nānā-vīryāḥ pṛthag-bhūtā virājaḿjanayantihi 6
sannipatyasamutpādya dṛśyante 'nugatā iva
prāgeva vidyamānatvān nateṣāmihasambhavaḥ 7
evaḿbhavān buddhy-anumeya-lakṣaṇair grāhyair guṇaiḥ sann apitad-guṇāgrahaḥ
anāvṛtatvād bahirantaraḿnate sarvasya sarvātmana ātma-vastunaḥ  8
diśaḥ prasedur gaganaḿ nirmaloḍu gaṇodayam
mahī mańgala bhūyiṣṭha pura-grāma-vrajākarā
nadyaḥ prasanna-salilā hradā jalaruha-śriyaḥ
dvijāli-kula-sannāda stavakā vana-rājayaḥ
vavau vāyuḥ sukha-sparśaḥ puṇya-gandhavahaḥ śuciḥ
agnayaś ca dvijātīnāḿ śāntās tatra samindhata  11
manāḿsy āsan prasannāni sādhūnām asura-druhām
jāyamāne 'jane tasmin nedur dundubhayaḥ samam
jaguḥkinnara-gandharvās tuṣṭuvuḥ siddha-cāraṇāḥ
vidyādharyaś ca nanṛtur apsarobhiḥ samaḿ mudā  13
mumucur munayo devāḥ sumanāḿsi mudānvitāḥ
mandaḿmandaḿ jaladharā jagarjur anusāgaram niśīthetama-udbhūte  14

Așa cum există concepția că această creație nu se schimbă (în altceva) – yathā bhāvā ḥi me avikṛtāḥ
La fel (se spune) că ea cauzează schimbare – tathā te sah avikṛtaiḥ
Diferite energii se separă generând Cea ce strălucește (Creația)-nānā-vīryāḥ pṛtha kbhūtāḥ virājam
Născându-se căderea și ridicarea - janayantihisannipatya

Dorind să vadă picioarele (Tale) – samut dṛśyan te pādya
Ei urmează manifestarea (universurilor materiale) – anugatāḥ iva prāk
Într-adevăr datorită existenței Tale – eva vidyamāna tvāt
nu datorită celor din această creație – na teṣām iha sambhavaḥ
Acesta este, Doamne, simptomul ipotetic al inteligenței -evam bhavān lakṣaṇa iḥa nu me ya buddhi

Deși în legătură cu calitățile naturii materiale – san api grāhyaiḥ guṇaiḥ
Acele calități nu au nici un înțeles pentru Tine - tat-guṇa-agrahaḥte
pentru Tine nu există afară sau interior (în pântecul lui Devaki) nefiind acoperit de nimic – tvāt nabah iḥantaram anāvṛta sarvasya
Ești sufletul obiectelor și sufletului a tot ceea ce există - ātma-vastunaḥ sarva-ātmanaḥ

Direcțiile și spațiul au devenit auspicioase - diśaḥ gaganaḿ prasedur
Au apărut o serie de constelațiii pure ale lunii – udayam gaṇa nirmala uḍu
Pământul a devenit auspicios și abundent - mahī mańgala bhūyiṣṭha
Orașele, satele, pășunile au devenit abundente - pura-grāma-vraja ākarā

Apele râurilor jucăușe erau clare -nadyaḥ salilā prasanna
animalele acvatice din mări erau splendide - jalaruha hradā śriyaḥ
comunitatea pură a celor a doua oară născuți (brahmanii) a devenit satisfăcută - kula āli dvija sannāda
fiind lăudată de mulțimea regilor - stavakā vana-rājayaḥ

Brizele suflau, atingerea (lor) era plăcută - vavau vāyuḥ sukha-sparśaḥ
Virtuoasa suflare era plină de miresme pure - puṇya vahaḥ gandha śuciḥ
Iar focurile (sacrale) ale celor a doua oară născuți (brahmanii) erau netulburate fiind astfel aprinse - agnayaś ca dvijātīnāḿ śāntās tatra samindhata

Mințile acestora erau satisfăcute - manāḿsy āsan prasannāni
Persoanele spirituale pe care demonii (uneori) le deranjează - sādhūnām asura-druhām
Au făcut astfel să răsune în același timp tobițele - tasmin nedur samam dundubhayaḥ
Datorită nașterii Celui fără de naștere - jāyamāne ajane 

(Locuitori ai diferitelor planete paradisice cerești (universul material) ca) Gandarvii, Kinarii, Siddhaii, Cāraṇaii, Vidyādharī – kinnara gandharvāḥ siddha cāraṇāḥ vidyādharyaś jaguḥ
au început să cânte satisfăcuți
Iar (frumoasele dansatoare cerești) Apsarā au început să danseze împăcate, cu mare plăcere – ca apsarobhiḥ nanṛtuḥ samam mudā

Marile personalități realizate spiritual și semizeii fiind bucuroși au început să presare (din ceruri) flori de iasomie- munayaḥ devāḥ mudā anvitāḥ mumucuḥ sumanāḿsi
Norii au început să vibreze fin asemenea valurilor mării - jala-dharāḥ jagarjuḥ mandam mandam anusāgaram
 

3.2 Krișna apare ca Vișnu

Jāyamāne janārdane devakyāḿ deva-rūpiṇyāḿ
viṣṇuḥ sarva-guhā-śayaḥ āvirāsīd yathāprācyāḿ diśīndur ivapuṣkalaḥ  15
tamad bhutaḿ bālakam ambuje kṣaṇaḿ catur-bhujaḿśańkha-gadādy-udāyudham
śrīvatsa-lakṣmaḿgala-śobhi-kaustubhaḿ pītāmbaraḿ sāndra-payoda-saubhagam
mahārha-vaidūrya-kirīṭa-kuṇḍala-tviṣāpariṣvakta-sahasra-kuntalam
uddāma-kāñcy-ańgada-kańkaṇādibhir virocamānaḿ vasu deva aikṣata  17

Astfel târziu în noapte, când se întunecase complet – yathāniśīthe tamaḥ-udbhūte
a apărut din Devaki Domnul Transcendental (cunoscut și ca Geanardan – Adăpostul ființelor) – jāyamāne devakyām janārdane
având forma zeifică a Domnului Suprem Vișnu – rūpiṇ yām deva viṣṇuḥ
Cel situat în cel mai secret lăcașa apărut în fața lor - sarva-guhā-śayaḥāvirāsītprācyām
Asemenea lunii pline, complet în orice privință – diśi indu ḥi vapuṣkalaḥ

Vasudev (tatăl lui Krișna) a văzut acel minunat copil - vasudevaḥaikṣatatamadbhutambālakam
Cu ochi asemenea petalelor de lotus, cu patru brațe - ambuja-īkṣaṇam catuḥ-bhujam
În care avea începănd cu o cochilie (în care suflă pentru a-i înfricoșa pe cei răi), un buzdugan – ādi śańkha gadā
Și altele (ca roata de foc și lotusul pentru a-i binecuvânta pe devoți) – udāyudham

Decorat cu părul deosebit de pe piept –șrivața - lakṣmam śrīvatsa
Atârnată de gât având auspicioasa piatră prețioasă Kaustubha - gala-śobhi-kaustubham
Îmbrăcămintea de la brâu în jos fiind aurie - pīta-ambaram
El avea frumoasea culoare asemenea norului dens - saubhagamsāndra-payoda
Coroana și cerceii erau bătuți cu deosebit de valoroasele pietre prețioase Vaidurya -kirīṭa kuṇḍala mahā-arha-vaidūrya
Care erau îmbrățișate de strălucirea părului Său bogat – pariṣvakta tviṣā kuntalam sahasra
El era foarte frumos decorat cu cu o cingătoare lată, brățări pe braț și antebraț și multe altele – virocamānam kāñcīuddāma ańgada-kańkaṇa-ādibhiḥ 

3.3 Cunoașterea Transcendentală, Sufletul și inteligența materialiștilor

ya ātmano dṛśya guṇeṣu sann iti vyavasyate sva-vyatirekato 'budhaḥ
vinānuvādaḿ na ca tan manīṣitaḿ samyag yatas tyaktam upādadat pumān  18

Cel ce vede sufletul ca având calități ale naturii materiale - yaḥ dṛśya ātmanaḥ guṇeṣu
Sau ca fiind diferit de sine, este considerat lipsit de inteligență spirituală - vyatirekataḥ sva vyavasyate a-budhaḥ
Persoanele inteligente au respins în întregime o astfel (de concepție) - pumān manīṣitam tyaktam samyak yataḥ
iar fără a urma cunoașterea (transcendentală) acesta (sufletul) nu poate fi înțeles - ca vinā anu vādam na tat upādadat

3.4 Calități ale Domnului Transcendental


tvatto 'sya janma-sthiti-saḿyamān vibho vadanty anīhād aguṇād avikriyāt
tvayīśvare brahmaṇi no virudhyate tvad-āśrayatvād upacaryate guṇaiḥ
sa tvaḿ tri-loka-sthitaye sva-māyayā bibharṣi śuklaḿ khalu varṇam ātmanaḥ
sargāya raktaḿ rajasopabṛḿhitaḿ kṛṣṇaḿ ca varṇaḿ tamasā janātyaye  20


Preamărețule, cei ce au cunoaștere vedică - vibho vadanti
Știu că Tu ești creatorul, Cel ce întreține și Cel ce distruge (creația) - tvattaḥ asya janma sthiti saḿyamān
neafectat (de influența unei false identificări), lipsit de caliltățile lumii materiale, neschimbat (adică în propriul corp spiritual) - anīhāt aguṇāt avikriyāt
Tu ești Controlorul Suprem, Brahman - tvayi īśvare brahmaṇi
În Tine nu există contradicție - tvat no virudhyate
Modurile Naturii Materiale luând adăpostul Tău și servindu-Te – guṇaiḥ āśraya tvāt upacaryate

Acela ești Tu, desigur sufletul și rezidența celor trei lumi - saḥ tvam khalu ātmanaḥ sthitaye tri-loka
Prin propria-ți energie pentru menținere iei o culoare deschisă - sva-māyayā bibharṣi varṇam śuklam
pentru creație, ce corespunde pasiunii (iei culoarea) roșie - sargāya rajasā raktam
iar pentru a crea sfârșitul ce corespunde ignoranței îți asumi o culoare închisă - jana-atyaye rajaso upabṛḿh itam varṇam kṛṣṇam

3.5 Motivul apariției lui Krișna


tvam asya lokasya vibho rirakṣiṣur gṛhe 'vatīrṇo 'si mamākhileśvara
rājanya-saḿjñāsura-koṭi-yūthapair nirvyūhyamānā nihaniṣyase camūḥ  21
ayaḿ tv asabhyas tava janma nau gṛhe śrutvāgrajāḿs te nyavadhīt sureśvara
sa te 'vatāraḿ puruṣaiḥ samarpitaḿ śrutvādhunaivābhisaraty udāyudhaḥ  22

Tu atotcuprinzătorul căruia îi aparține lumea- tvam vibho asya lokasya
ai apărut acum în casa mea - avatīrṇaḥ asi gṛhe mama
Controlorul tuturor, dorind să (ne) protejezi - akhila-īśvara rirakṣiṣuḥ
față de nenumăratele grupuri conduse de zei Asura cunoscuți ca regi - koṭi yūtha-paiḥ asura saḿjña rājanya
distrugând armatele care se deplasează încoace și încolo - nihaniṣyase camūḥ nirvyūhyamānāḥ

Iar acest necivilizat (Kamsa) auzind - tu ayam asabhyaḥ śrutvā
de nașterea Ta în casa noastră - janma tava gṛhe nau
i-a ucis pe frații Tăi mai în vârstă - nyavadhīt agrajān te
Domn al zeilor, acesta (Kamsa) fiind informat - īśvara sura saḥ samarpitam
de coborârea ta, care ești Cel ce se desfată - avatāram te puruṣaiḥ
După ce va auzi (acestea), va veni cu siguranță chiar acum cu armele ridicate - śrutvā abhisarati eva adhunāudāyudhaḥ 

3.6 Alte calități ale Domnului Transcendental

 

śrī-śuka uvāca athainam ātmajaḿ vīkṣya mahā-puruṣa-lakṣaṇam
devakī tam upādhāvat kaḿsād bhītā suvismitā  23
śrī-devaky uvāca rūpaḿ yat tat prāhur avyaktam ādyaḿ brahma jyotir nirguṇaḿ nirvikāram
sattā-mātraḿ nirviśeṣaḿ nirīhaḿ sa tvaḿ sākṣād viṣṇur adhyātma-dīpaḥ  24

Śrī Śuka spuse - śrī-śukaḥ uvāca
astfel văzând că acest fiu avea simptomele - atha vīkṣya enam ātmajam lakṣaṇam
Marelui Desfătător - mahā-puruṣa
Devaki fiindu-i frică de Kamsa și fiind uluită (la vederea lui Krișna) - devakī bhītā kaḿsāt su-vismitā
(începu să) îl glorifice (pe Krișna) - tam upādhāvat

Śrī Devakī spuse - śrī-devakī uvāca
această formă a ta, Doamne, este imperceptibilă - rūpam yat tat prāhuḥ avyaktam
Sursa luminii spirituale brahman - ādyam jyotiḥ brahma
lipsit de modurile naturii materiale - nirguṇam
fără a suferi schimbare (ca sufletele condiționate de modurile naturii materiale) - nirvikāram
măsură a existenței - sattā-mātram
în care nu există diferențe (fiind făcut dintr-o singură substanță) - nirviśeṣam
în care efortul e absent - nirīham
Acela ești Tu, direct Vișnu, lumina spirituală - saḥ tvam sākṣāt viṣṇuḥ dīpaḥ adhyātma

3.7 Zeii sosesc la nașterea lui Krișna – alte calități ale lui Krișna

brahmā bhavaś ca tatraitya munibhir nāradādibhiḥ
devaiḥ sānucaraiḥ sākaḿ gīrbhir vṛṣaṇam aiḍayan  25

satya-vrataḿ satya-paraḿtri-satyaḿ satyasya yoniḿ nihitaḿ ca satye
satyasya satyam ṛta-satya-netraḿ satyātmakaḿ tvāḿśaraṇaḿprapannāḥ  26

Acolo sosiră Brahmā (prima ființă din univers), Șiva, - tatraetyabrahmābhavaḥ
Însoțit de mari înțelepți , Nārada și alți zei - ca munibhiḥ nārada-ādibhiḥ devaiḥ
Cu toți cei ce-i urmează - sākamsa-anucaraiḥ
pentru a-L mulțumi pe Domnul Suprem prin laudele lor - aiḍayan gīrbhiḥ vṛṣaṇam

Tu, Cel ce ești adevărat în jurămintele Tale, Adevărul Absolut - tvām satya-vratam satya-param
De trei ori adevărat (înainte de creație, în timpul ei și după aceea) - tri-satyam
Cauza tuturor adevărurilor și situat în adevăr - yonim satyasya ca nihitam satye
Cel mai adevărat din toate adevărurile - satyam satyasya
Realul adevăr al ochilor (nu realitatea iluzorie a lumii materiale) - ṛta-satya-netram
Adevărul sufletului - satya-ātmakam
ne predăm și te luăm ca adăpost - satyam śaraṇam

3.8 Sufletele migrând pe alte sisteme planetare materiale

martyo mṛtyu-vyāla-bhītaḥ palāyan lokān sarvān nirbhayaḿ nādhyagacchat
tvat pādābjaḿ prāpya yadṛcchayādya susthaḥ śete mṛtyur asmād apaiti  27

Muritorilor le este frică de fiara morții - martyaḥ bhītaḥ vyāla mṛtyu
însă pe orice planetă se duc (viață după viață) nu scapă de frică - sarvānlokān palāyan na adhya gacchat nirbhayam
Acum, datorită destinului (activităților din viețile anterioare) am obținut adăpost la picioarele Tale - adya yadṛcchayā prāpya tvat-pāda-abjam
și pot dormi pe deplin liniștită, căci moartea zboară departe de noi - śete su-sthaḥ mṛtyuḥ apaiti asmāt

3.9 Condiția ca să-l vezi pe Domnul Transcendental

sa tvaḿ ghorād ugrasenātmajān nas trāhi trastān bhṛtya-vitrāsa-hāsi
rūpaḿ cedaḿ pauruṣaḿ dhyāna-dhiṣṇyaḿ mā pratyakṣaḿ māḿsa-dṛśāḿ kṛṣīṣṭhāḥ  28

Tu ești Cel care ne protejează - tvam saḥ naḥ trāhi
față de teribilul fiu al lui Ugrasena (Kamsa) de care ne e frică - ghorāt ātmajāt ugrasenaus trastān
Această formă a Celui ce Se desfată - idam rūpam pauruṣam
și care distruge frica servitorilor (Tăi) - ca bhṛtya-vitrāsa-hā asi
nu este percepută decât prin medittație devotată- mā pratyakṣam dhyāna-dhiṣṇyam
fă-o vizibiă pentru (toți cei) încarnați - dṛśām māḿsa

janma te mayy asau pāpo mā vidyān madhusūdana
samudvije bhavad-dhetoḥ kaḿsād aham adhīra-dhīḥ
upasaḿhara viśvātmann ado rūpam alaukikam
śańkha-cakra-gadā-padma-śriyā juṣṭaḿ catur-bhujam
janma te mayy asau pāpo mā vidyān madhusūdana
samudvije bhavad-dhetoḥ kaḿsād aham adhīra-dhīḥ
upasaḿhara viśvātmann ado rūpam alaukikam
śańkha-cakra-gadā-padma śriyā juṣṭaḿ catur-bhujam  30

Fiind născut de mine - te janma mayi
acel păcătos (Kaḿsa) nu va înțelege că ești Cel ce l-a ucis pe Madhu (Domnul Transcendental) - asau pāpaḥ mā vidyāt madhusūdana
(Deși) datorită lui Kamsa am fost fără de liniște - hetoḥ kaḿsāt aham adhīra
Apariția (Ta)(m-a) liniștit și bucuria (mea) a crescut - bhavat dhīḥ samud-vije

O Suflet omniprezent retrage această formă a opulenței transcendentale- viśvātman upasaḿhara adaḥ rūpam śriyā
cu patru brațe neobișnuită în această lume - catuḥ-bhujam alaukikam
(brațe) în care se află - juṣṭam
cochlia (prin care suni înspăimântând pe Asurii) -śańkha
discul de foc și buzduganul (cu care ucizi Asurii) - cakragadā
și lotusul (cu care binecuvântezi devoții) - padma

O Madhusūdana, sunt terorizată de Kaḿsa - madhusūdana samudvije kaḿsād
și din cauza apariției Tale sunt și mai neliniștită - bhavad-dhetoḥ aham adhīra-dhīḥ
De aceea fă-l pe acest păcătos să nu înțeleagă - asau pāpo mā vidyān
Că eu te-am născut - janma te mayy

Tika:
Astfel Krișna va crea un tertip prin care Kaḿsa nu va înțelege nașterea Sa.
Suflet atoate pătrunzător retrage această formă Supranaturală a opulenței – viśvātmann upasaḿhara adaḥ rūpam alaukikam śriyā
Cu patru brațe decorate cu cochilia, discul de foc, buzduganul și lotusul - catuḥ-bhujam juṣṭam śańkha-cakra-gadā-padma

3.10 Krișna ține toate ființele neeliberate în propriul corp până la noua creație


viśvaḿ yad etat sva-tanau niśānte yathāvakāśaḿ puruṣaḥ paro bhavān
bibharti so 'yaḿ mama garbhago 'bhūd aho nṛ-lokasya viḍambanaḿ hi tat  31

Oh Suprem Domn, oamenii acestei lumi vor ridiculiza - aho bhavān nṛ-lokasya viḍambanam
Faptul că într-adevăr s-a întâmplat să fi născut de mine - tat hi abhūt garbha-gaḥ mama
Acea personalitate, Supremul ce se desfată - saḥ paraḥ puruṣaḥ
Cel care la sfărșitul nopții (lui Brahmaa, când devastarea universală e pe sfârșite) - ayam niśā-ante
Ține toate ființele în propriul corp - bibharti viśvam sva-tanau
Și (pe deasupra) adăpostește tot acest univers - yathā-avakāśam yat etat

3.11 Identități din vieți anteriroare ale lui Devaki și Vasudev

śrī-bhagavān uvāca tvam eva pūrva-sarge 'bhūḥ pṛśniḥ svāyambhuve sati
tadāyaḿ sutapā nāma prajāpatir akalmaṣaḥ  32
yuvāḿ vai brahmaṇādiṣṭau prajā-sarge yadā tataḥ
sanniyamyendriya-grāmaḿ tepāthe paramaḿ tapaḥ
varṣa-vātātapa-hima-gharma-kāla-guṇān anu
sahamānau śvāsa-rodha vinirdhūta-mano-malau 34
śīrṇa-parṇānilāhārāv upaśāntena cetasā
mattaḥ kāmān abhīpsantau mad-ārādhanam īhatuḥ
evaḿ vāḿ tapyatos tīvraḿ tapaḥ parama-duṣkaram
divya-varṣa-sahasrāṇi dvādaśeyur mad-ātmanoḥ
tadā vāḿ parituṣṭo 'ham amunā vapuṣānaghe
tapasā śraddhayā nityaḿ bhaktyā ca hṛdi bhāvitaḥ
prādurāsaḿ varada-rāḍ yuvayoḥ kāma-ditsayā
vriyatāḿ vara ity ukte mādṛśo vāḿ vṛtaḥ sutaḥ 
ajuṣṭa-grāmya-viṣayāv anapatyau ca dam-patī
na vavrāthe 'pavargaḿ me mohitau deva-māyayā
gate mayi yuvāḿ labdhvā varaḿ mat-sadṛśaḿ sutam
grāmyān bhogān abhuñjāthāḿ yuvāḿ prāpta-manorathau
adṛṣṭvānyatamaḿ loke śīlaudārya-guṇaiḥ samam
ahaḿ suto vām abhavaḿ pṛśnigarbha iti śrutaḥ 
tayor vāḿ punar evāham adityām āsa kaśyapāt
upendra iti vikhyāto vāmanatvāc ca vāmanaḥ
tṛtīye 'smin bhave 'haḿ vai tenaiva vapuṣātha vām
jāto bhūyas tayor eva satyaḿ me vyāhṛtaḿ sati 
etad vāḿ darśitaḿ rūpaḿ prāg-janma-smaraṇāya me
nānyathā mad-bhavaḿ jñānaḿ martya-lińgena jāyate 44

Domnul Suprem răspunse: - śrī-bhagavān uvāca
La începutul celei de-a doua faze a creației - pūrva-sarge
pe timpul (părintelui omenirii Manu) (pe nume) Svāyambhuva - tadā svāyambhuve
O, castă femeie, tu ai fost cu-adevărat Prișni - sati tvam eva abhūḥ pṛśniḥ
Iar acesta (Vasudeva - soțul tău) se numea Sutapā - ayam nāma sutapā
Unul dintre progenitorii (universali) fără de pată - prajāpatiḥ akalmaṣaḥ

Astfel Brahmaa v-a instruit să creați urmași - yadā brahmaṇā ādiṣṭau yuvām prajā-sarge
După aceea ținând simțurile pe deplin sub control - tataḥ sanniyamya indriya-grāmam
Ați executat austerități deosebite - tepāthe tapaḥ paramam

Ați îndurat ploaia, rafalele de vânt, soarele arzător - sahamānau varṣa vāta ātapa
frigul sever și căldura conform schimbării anotimpurilor - hima gharma kāla-guṇān anu
prin controlul respirației (după sistemul yoga – prana-yama) - śvāsa-rodha
impuritățile mentale au fost distruse, iar mintea a devenit imaculată - vinirdhūta manaḥ-malau
V-ați hrănit cu frunze uscate și aer - āhārau śīrṇa parṇa; anila
(și astfel) Cu inima liniștită - cetasā upaśāntena
M-ați venerat dorindu-vă o binecuvântare - mattaḥ īhatuḥ ārādhanam mat kāmān abhīpsantau

În felul acesta ați executat austerități foarte severe - evam vām tapyatoḥ tīvram
austeritățile deosebit de dificile au durat 12 000 de ani celești - tapaḥ parama-duṣkaram īyuḥ divya-varṣa sahasrāṇi dvādaśa
meditând asupra mea -mat-ātmanoḥ

O, cea fără de păcat, după aceea fiind satisfăcut - anaghe tadā parituṣṭaḥ aham
de aceste austerități (executate) de amândoi continuu, cu încredere, devoțiune - amunā tapasā vām nityam śraddhayā bhaktyā
și fixați în inimă -ca bhāvitaḥ yuvayoḥ hṛdi
am apărut într-un corp care dă cea mai bună (binecuvântare) - prādurāsam vapuṣā vara-da-rāṭ

dorind să vă îndeplinesc dorința de a fi binecuvântați - kāma vām ditsayā varaḥ
pe care ați exprimat-o cerând să aveți un fiu ca Mine - iti ukte vṛtaḥ vriyatām sutaḥ mādṛśaḥ

Fără să vă bucurați de plăcerea sexuală - ajuṣṭa-grāmya-viṣayau
soț și soție fără copii - ca dam-patī anapatyau
nu ați cerut să fiți eliberați de Mine - na vavrāthe apavargam me
din iluzia (creată de) zeița lumii materiale - mohitau deva-māyayā

După ce ați primit binecuvântarea mea și după ce am dispărut - labdhvā yuvām varam mayi gate
v-ați angajat în activități sexuale - grāmyān bhogān
pentru a vă bucura de un fiu ca mine - abhuñjāthām sutam mat-sadṛśam
atingând ce v-ați propus - prāpta manorathau yuvām

Nevăzând pe nimeni altcineva în această lume - adṛṣṭvā anyatamam loke
al cărui caracter și calități nobile să le egaleze (pe ale mele) - śīla-audārya-guṇaiḥ samam
am devenit fiul vostru - aham abhavam sutaḥ vām
fiind astfel cunoscut ca Prișn-garbha— cel născut de Prișni - iti śrutaḥ pṛśni-garbhaḥ

(În următoarea eră) chiar am apărut din nou din voi - eva aham āsa punaḥ tayoḥ
voi ați fost Aditi și Kașiapa Muni - vām adityām kaśyapāt
și astfel am fost celebrat ca Upendra și ca Vamana deoarece am apărut ca pitic - iti vikhyātaḥ upendraḥ ca vāmanaḥ vāmanatvāt

O femeie castă, a treia oară în această existență - sati tṛtīye asmin bhave
Eu sunt chiar aceeași personalitate (Domnul Transcendental) - aham vai tena
Și astfel m-am născut din nou din voi amândoi (luând această) formă- eva jātaḥ bhūyaḥ tayoḥ vām vapuṣā
Cuvintele mele sunt adevărate - me vyāhṛtam atha satyam.

V-am arătat această formă (de Vișnu cu patru brațe) - vām darśitam etat rūpam
pentru a vă reaminti de nașterile Mele anterioare - smaraṇāya me prāk-janma
ca să știți că natura Mea este diferită - jñānam mat-bhavam anyathā
nefiind născut ca muritorii - na jāyate lińgena martya

3.12 Gândind la Vișnu vei ajunge în lumea transcendentală


yuvāḿ māḿ putra-bhāvena brahma-bhāvena cāsakṛt
cintayantau kṛta-snehau yāsyethe mad-gatiḿ parām  45
śrī-śuka uvāca ity uktvāsīd dharis tūṣṇīḿ bhagavān ātma-māyayā
pitroḥ sampaśyatoḥ sadyo babhūva prākṛtaḥ śiśuḥ  46

Gândiți-vă la mine ca la fiul vostru - bhāvena mām putra yuvām
a cărui existență spirituală rămâne aceeași - bhāvena brahma asakṛt
și gândind astfel afecțiunea va crește - ca cintayantau snehau kṛta
Și mă veți obține în lumea transcendentală - yāsyethe gatim mat parām

Śrī Śuka spuse - śrī-śukaḥ uvāca
După ce le-a vorbit, Domnul Transcendental rămase tăcut - iti uktvā bhagavān hariḥ āsīt tūṣṇīm
Și prin propria-i energie, pentru ochii tatălui său - ātma-māyayā pitroḥ sampaśyatoḥ
Deveni instantaneu un copil din lumea materială - babhūva sadyaḥ śiśuḥ prākṛtaḥ

3.13 Yoga Maya este născută de Yașoda și schimbată cu Krișna


tataś ca śaurir bhagavat-pracoditaḥ sutaḿ samādāya sa sūtikā-gṛhāt
yadā bahir gantum iyeṣa tarhy ajā yā yogamāyājani nanda-jāyayā
tayā hṛta-pratyaya-sarva-vṛttiṣu dvāḥ-stheṣu paureṣv api śāyiteṣv atha
dvāraś ca sarvāḥ pihitā duratyayā bṛhat-kapāṭāyasa-kīla-śṛńkhalaiḥ
tāḥ kṛṣṇa-vāhe vasudeva āgate svayaḿ vyavaryanta yathā tamo raveḥ
vavarṣa parjanya upāḿśu-garjitaḥ śeṣo 'nvagād vāri nivārayan phaṇaiḥ  49

Și atunci când Șauri (tatăl lui Krișna) conform instrucțiunii Domnului Transcendental a dorit - ca tataḥ śauriḥ pracoditaḥ bhagavat iyeṣa
să-și ducă fiul afară din clădirea unde se născuse - samādāya sutam saḥ bahiḥ gantum sūtikā gṛhāt
exact atunci din soția lui Nanada (în Vrindavan) - yadā nanda-jāyayā tarhi
s-a născut Energia Iluzorie care este Yoga-māyā - ajani ajā yā yogamāyā

Datorită căreia percepția si toate simțurile păzitorilor ușilor (palatului) au fost anihilate - tayā pratyaya sarva-vṛttiṣu dvāḥ-stheṣu hṛta
Și chiar și toți ceilalți oameni au adormit- api sarvāḥ paureṣu śāyiteṣu
Când Vasudev, purtându-L pe Krișna, s-a pus în fața ușilor închise - atha vasudeve kṛṣṇa-vāhe āgate dvāraḥ ca pihitāḥ
Foarte greu de a fi trecute, fiind construite din plăci masive- duratyayā bṛhat-kapāṭa
Cu țepi și lanțuri de fier- kīla śṛńkhalaiḥ āyasa
Toate automat s-au deschis larg asemenea soarelui ce îndepărtează întunericul - tāḥ svayam vyavaryanta yathā raveḥ tamaḥ

Nori au început să bubuie încet și a început să plouă - parjanyaḥ upāḿśu-garjitaḥ vavarṣa
Ananta-Șeșa i-a urmat protejându-i de ploaie cu capetele sale - śeṣaḥ anvagāt nivārayan vāri phaṇaiḥ

maghoni varṣaty asakṛd yamānujā gambhīra toyaugha javormi-phenilā
bhayānakāvarta śatākulā nadī mārgaḿ dadau sindhur iva śriyaḥ pateḥ  50
nanda-vrajaḿ śaurir upetya tatra tān gopān prasuptān upalabhya nidrayā
sutaḿ yaśodā-śayane nidhāya tat-sutām upādāya punar gṛhān agāt  51

Datorită Zeului Indra a plouat continuu - maghoni varṣati asakṛt
(și astfel) apa (râului Yamuna care este) sora mai mică a zeului Yama - toya anujā yama
A devenit adâncă și învolburată - gambhīra ogha
Dar asemenea oceanului care i-a făcut loc (lui Raam) soțul zeței Fericirii (pentru a trece) - iva sindhuḥ dadau mārgam pateḥ śriyaḥ
La fel a fost trecut și el râul - java nadī
Care era agitat de valuri puternice, pline de spumă - ākulā ūrmi bhayānakaāvarta śata phenilā


Șauri (Vasudev) ajunse în Vraja (Vrindavan) la Nanda, - śauriḥ upetya vrajam nanda
Und toți păstorii dormeau - tatra tān gopān prasuptān
L-a pus pe fiul său care dormea pe pat lângă Yașoda - nidhāya sutam upalabhya nidrayā śayane yaśodā
Și a luat-o pe fata acesteia (Yoga-māyā) întorcându-se în palat - upādāya tat-sutām punaḥ agāt gṛhān

devakyāḥ śayane nyasya vasudevo 'tha dārikām
pratimucya pador loham āste pūrvavad āvṛtaḥ
yaśodā nanda-patnī ca jātaḿ param abudhyata
na tal-lińgaḿ pariśrāntā nidrayāpagata-smṛtiḥ  53

Astfel Vasudev a pus fetița pe pat lângă Devakī - atha vasudevaḥ nyasya dārikām śayane devakyāḥ
și legându-și picioarele în cătușe - pratimucya padoḥ loham
a stat ca mai înainte legat - āste pūrva-vat āvṛtaḥ

Yaśodā soția lui Nanda Baba (în Vraja) fiind epuizată (datorită nașterii) - yaśodā nanda-patnī pariśrāntā
Și adormită și-a pierdut aducerea aminte - ca nidrayā apagata-smṛtiḥ
neștiind ce culoare a avut copilul, a cărui naștere era transcendentală - na abudhyata tat-lińgam jātam param