Papyrus P46

Primul manuscris cunoscut ale aşa ziselor Epistole ale lui Pavel îl reprezintă celebrul papyrus P46,
a cărui cea mai probabilă dată a creaţiei este plassată între 175-225 (numărătoarea creştină).

F.G.Kenyon a fost cel care a sugerat pentru prima dată o datare în secolul 3.
Ulterior Ulrich Wilcken a datat documentul în jurul anului 200.

Mai recent Young Kyu Kim a sugerat o provocativă data timpurie, pe timpul domniei lui Domiţian (81-96 n.creştină). 
Argumentele sale s-au bazat în principal pe 6 premise. ...
Totuşi marea majoritate (a paleografilor) nu au găsit varianta lui Kim obligatorie (convingătoare)

Comfort şi Barret sunt mai sobri în judecata lor, totuşi încă datând papirusul
către jumătatea celui de-al doilea secol.
Bruce Griffin, într-un răspuns detaliat la datarea lui Kim a oferit ceea ce pare 
cea mai probabilă sugestie (datare între) 175-225 (numărătoarea creştină).

Metzger participă oferind o datare în jurul anului 200.
CorpusPaulinum
Papyrus_46

Aceste epistole sunt diferite de aşa zisele evanghelii atribuite apostolilor, în puncte majore:
nu fac nici un fel de referinţe despre părinţii lui Isus.
nu fac nici o aluzie la aşa zisa naştere virgină a lui Isus

nu se referă niciodată la aşa zisul loc de naştere al lui Isus (Nazareth sau Betlehem?)
nu fac nici un fel de referinţe temporale sau locale despre existenţa sa 

nu se referă la procesul său în faţa vreunui oficial roman
nu se referă la Ierusalim ca loc al execuţiei sale

nu fac nici o menţiune despre Ioan Botezătorul, nici despre Iuda ...
nu fac nici o menţiune despre miracolele pe care se presupune că le-a făcut Isus

nu menţionează decât lupta împotriva așa zisei erezii în imensa lor majoritate,
neavând de fapt caracterul unor epistole.