Prigoana evreilor

Când Biserica Catolică a fost aleasă ca putere de stat în Imperiul Roman,
a atacat sinagogile evreieşti, care au fost declarate păgâne.
Biserica Catolică a emis următoarele legi împotriva evreilor:
- pedeapsa cu moartea pentru toţi evreii, care ar fi făcut propagandă pentru Iudaism, căci conform spuselor lui Isus ar fi fiii Satanei.
- interzicere pentru evrei de a practica profesiuni superioare,
...
Creştinii erau convinşi că pedeaspa divină pentru neamul evreiesc
era confirmată de realitatea ...pe care ei înşişiş o creau.

Episcopul Ambrose îl apăra pe un alt episcop
care ordonase arderea unei sinagogi în oraşul Callinicum (arderea sinagogilor nu este o invenţie nazistă)
şi spunea pentru susţinerea acestei acţiuni:
"Cui îi pasă de o Sinagogă, o casă de nebuni şi de necredincioşi, dacă este distrusă" .


Als die Katholische Kirche im vierten Jahrhundert als Staatsmacht in Römischen Reich gewählt wurde,
hat sie die Synagogen attackiert, weil sie als heidnisch verurteilt wurden.
Durch die Katholische Kirche wurden folgende Gesetze gegen die Juden erlassen:
- die Todstrafe für alle Juden, welche Propaganda für Judentum machen
- der Ausschluss der Juden von Praktizieren bestimmten „höhere“ Berufe.
- …
Die Christen waren überzeugt,
dass die göttliche Strafe für die Juden durch die Realität
(die sie selber schufen) bestätigt ist.
Der Bischof Ambrose verteidigte ein anderen Bischof, welche die Verbrennung einer Synagoge in dem Ort Callinicum veranlasste in dem er sagte, „Wer kümmert sich um eine Synagoge, ein Haus der Verrückten und Ungläubigen, wenn sie zerstört wird.“