Cronicele, Samuel și Regi

Înșeleciunea evreiască a fost înțeleasă abia după mai multe descoperiri arheologice,
printre care cele mai importante sunt cele din Ugarit (Canaan), vezi Wiki - Ugarit

"Descoperirea arhivelor ugaritice din 1929 a avut o mare însemnătate pentru erudiția biblică,
întrucât aceste arhive au oferit pentru prima dată o descriere detaliată a credințelor religioase canaanite,

în perioada anterioară așezării israelite.
Aceste texte arată paralele semnificative cu literatura biblică ebraică, în special în domeniile imaginii divine și ale formei poetice.
Poezia ugaritică are multe elemente găsite ulterior în poezia ebraică: paralelisme, metri și ritmuri.
Descoperirile din Ugarit au dus la o nouă evaluare a Bibliei ebraice ..."


Iată esența acestei reevaluări:
"Înainte de secolul al XIX-lea, comentatorii Bibliei au considerat că datele textuale sugerau că majoritatea poveștilor din Pentateuh
prezentau o cunoașterea din timpuri mult posterioare și au formulat ipoteza conform căreia totuși Moise trebuie să fi scris
„Legile“
 (după care religia evreielor mai este cunoscută și ca religie mosaică), în timp ce alți autori mai târzii au adăugat la acestea povești.

Lucrările lui de Wettes despre cartea Cronici și cărțile Samuel și Regi au schimbat cu desăvârșire ipotezele anterioare.
El a stabilit că în timp ce autorul (autorii) Cronicelor înregistrase istoria monarhiei evreiești, punând cu deosebire accentul pe

Legile Rituale, Systemul de Legi,
și importanța Leviților, de-a lungul întregii Istorii a Monarhiei,

autorul (autorii) lui „Samuel” și „Regi“,

care sunt lucrări anterioare despre aceeași perioadă istorică, nu menționează niciodată nici un fel de

Legi Rituale, Systemul de Legi,
sau importanța clasei clericale.


Altfel spus, cărțile Samuel și Regi,

nu au nici un fel de Cunoaștere despre „Legile din Sinai“,
despre Legile Rituale, sau despre
Systemul de Legi, și importanța Leviților de-a lungul întregii Istorii a Monarhiei,
așa cum sunt prezentate în cartea Levitic

și astfel
nu au nici un fel de Cunoaștere despre Legile care sunt prezentatate în Deuteronom.


Cu alte cuvinte acestea nu fac nici cea mai mică aluzie despre existența unei întregi matrici
despre „Legile rituale și etice ale lui Moise”, care chipurile
ar fi fost proclamate în Sinai în trecutul arhaic!

Această completă lipsă de cunoaștere a materialului din așa zisele cinci cărți ale lui Moise (Pentateuhul)
în cărțile Samuel și Regi l-a făcut pe de Wette să ajungă la concluzia că

narațiunile despre Întâmplările din Sinai,

Legea Leviticului și Legile Deuteronomului

au fost scrise în perioada mai târzie a monarhiei și exilului.


Focalizarea cărților „Cronici” asupra Legilor Rituale, reprezintă intituțiile religioase ale timpului autorului,
adică a acelei perioade care corespunde secolului al VI-IV (înainte de numărătoarea creștină).

Scopul de bază al „Cronicilor” era acela de a legitima și de a autentifica instituțiile religioase
din timpul secolului al IV-lea (î,n.cr.) prin proiectarea acestora înapoi
în timpul dinaintea exilului babilonioan și astfel construind o nouă Istorie a Monarhiei lui Iuda.

Însă conform compozițiilor anterioare: Cărțile Samuel și Regi,
tocmai aceste instituții religioase precum și legile lor lipsesc.

Realitatea este că materialul legal atribuit lui Moise în Pentateuh
  • nu detaliază nici un fel de întâmplări istorice
  • și nu au legătură cu nici un trecut arhaic,
  • prezentând realitatea unui Izrael mult mai târziu."
Vezi
Dr. Steven DiMattei -The Documentary Hypothesis
Moise o invenție literară