Lumea spirtuală și Puritatea

Unii confundă Spiritualul - Absolutul cu lumea duhurilor, care sunt materiale,
aceste duhuri având au un corp subtil material și astfel
aparținând lumii materiale, a dualității,
unde există atât duhuri bune cât și duhuri rele, numite de unii draci.

Spiritualul - Absolutul, se află dincolo de Modurile Naturii Materiale, adică este Transcendental.

Natura lumilor spirituale este virtutea pură -śuddha sattva,
iar natura lumii materiale este dominată de energia iluzorie - Maya prin Falsul Ego
care prezintă trei poli sau Moduri ale Naturii Materiale:

1. virtutea - sattva - preponderentă în lumile paradisiace care se află deasupra pământului (cerul)
2. pasiunea  - rāja preponderentă pe planetele terestre în ultime 3 ere din ciclul de 4 Yuga, vezi Cele 4 ere
3. ignoranța (prostia) - tama preponderentă în Kali-Yuga care a început pe pământ acum circa 5200 de ani.


În acest context, trebuiesc amintitite cuvintele Creatorului din cadrul unui univers - Brahmā,

unde are loc a doua parte a creației, vezi Prima parte a creației
citat în Śrimat Bhagavātam (Bhagavāt Puran) Kanto 3, capitolul 3, când vorbește zeilor Sura despre primii săi patru fii
care s-au dus din Brahmā-loka - cea mai paradisiacă planetă a Creatorului din Univers,
dincolo de Universul Material, în lumea spirituală.


Odată (cu mult timp în urmă) au mers în lumea spirituală numită Vaikuṇṭha - ekadā te yayuḥ vaikuṇṭha-nilayam.
Unde toți rezidenții, sunt suflete pure - sarva-loka amala-ātman

(adică neacoperite de Falsul Ego, vezi Sufletul și cele 8 diviziuni materiale
care este colorat de cele trei guna - Moduri ale Naturii Materiale: virtute (sattva), pasiune (rāja) și ignoranță (tama))

și-L venerează pe Domnul Transcendental al lumea spirituale Vaikuntha - namaskṛtam bhagavat vaikuṇṭhasya.

Toate personalitățile care trăiesc acolo - sarve puruṣāḥ vasanti yatra.
Au forme care sunt specifice lumii spirituale Vaikuṇṭha - ye vaikuṇṭha-mūrtayaḥ.
Fără dorința de a-și satisface propriile simțuri - animitta
ei sunt ghidați de propria lor (adevărată) natură (care corespunde Virtuții Pure - śuddha sattva) - nimittena dharmeṇa
lăudându-l pe Hari (Cel care îi protejează pe devotați Săi) - ārādhayan harim

Pur, sau sfântconform Cunoașterii Transcendentale,

este ceea ce nu are nici o legătură cu lumea materială a dualității.,

ci cu lumea absolută, spirituală, transcendentală și mai precis cu Domnul Absolut, Spiritual, Transcendental.


Spiritualul - Absolutul, se află dincolo de Modurile Naturii Materiale, adică este Transcendental.