2.2 Tipuri de Sthāyi-bhāva Brs

Bhakti rasāmṛta sindhu भक्ति रसामृत सिन्धु: 
Sthāyī-bhāva स्थायी भाव

aviruddhān viruddhāṁś ca bhāvān yo vaśatāṁ nayan |
su-rājeva virājeta sa sthāyī bhāva ucyate || 2.5.1 ||
sthāyī bhāvo'tra sa proktaḥ śrī-kṛṣṇa-viṣayā ratiḥ |
main gauṇī ca sā dvedhā rasa-jñaiḥ parikīrtitā || 2.5.2 || "

Acea bhāva (starea de iubire) care, controlând alte bhāva (sentimente) favorabile, cum ar fi hāsya (veselia) și bhāva contradictorii, cum ar fi krodha (furia), le prezidează în maniera unui conducător eficient, se numește sthāyī-bhāva.

În acest context, relațiile cu Kṛṣṇa dominate de anumite stări sentimentale, se numesc sthāyī-bhāva. Cei cu cunoștințe despre rasa (gusturile iubirii spirituale) spun că există două tipuri de sthāyī-bhāva:
 - mukhyā (primare) și
 - gaua (secundare). "

tatra mukhyā
śuddha-sattva-viśeṣātmā ratir mukhyeti kīrtitā |
mukhyāpi dvi-vidhā svārthā parārthā ceti kīrtyate || 2.5.3 ||
tatra svārthā
aviruddhaiḥ sphuṭaṁ bhāvaiḥ puṣṇāty ātmānam eva yā |
viruddhair duḥkha-glāniḥ sā svārthā kathitā ratiḥ || 2.5.4 || "
atha parārthā -
aviruddhaṁ viruddhaṁ ca saṅkucantī svayaṁ ratiḥ |
yā bhāvam anugṛhṇāti sā parārthā nigadyate || 2.5.5 ||

Relațiile principale (primare):
Se bazează pe Virtutea Pură (śuddha-sattva) specifică (viśea) unui anumit suflet (ātmā).
Relațiile principale iau două tipuri de forme:
 - svārtha și
 - parārtha.

Acele relații primare
care se hrănesc în mod clar cu bhāve non-contradictorii și
care devin intolerabile față de stările sufletești contradictorii
se numesc svārtha-rati. (hrănindu-se pe sine).

Acele relații primare
care se limitează, acceptând atât bhāve necontradictorii, cât și contradictorii (care apoi devin proeminente) se numește parārtha (hrănind celelalte bhāve).

śuddhā prītis tathā sakhyaṁ vātsalyaṁ priyatety asau |
svaparārthyaiva sā mukhyā punaḥ pañca-vidhā bhavet || 2.5.6 || "

O relație primară în aceste două forme are cinci varietăți:
1. śuddha - nemarcată 
2. prīti (sau dāsya - marcată de slujire), 

2. sakhya (marcată de prietenie),
4. vātsalya 
(marcată de relație de tutelă)
5. și priyatā (sau madhurya, marcată de erotism spiritual). "

vaiśiṣṭyaṁ pātra-vaiśiṣṭyād ratir eṣopagacchati |
yathārkaḥ pratibimbātmā sphaṭikādiṣu vastuṣu || 2.5.7 ||

Relația ia o formă specifică (una din cele cinci) în funcție de natura individuală a devotului. La fel cum soarele capătă diferite forme atunci când se reflectă prin cristale și alte substanțe, relația capătă diferite forme atunci când se manifestă în diferiți indivizi.