Iehova alias Zeus, zeul Ploii

Zeul Yahve, ales de evrei din panteonul canaanit,
unde era descris ca fiul lui El și al lui Așera,
mamă care în panteonul inițial evreiesc îi "devine" soție,
este descris ca fiind asemenea lui Zeus care domnește peste ceilalți zei.

Iată câteva evidenţe:
Ieşirea 9:23
Atunci şi-a întins Moise mâna spre cer şi a slobozit Yahve tunete, grindină ...; 

2 Regi 22.14-15
Atunci Iehova a tunat în ceruri Şi Cel Preaînalt a făcut să răsuna glasul Său
Slobozit-a săgeţile Sale şi a împrăştiat pe vrăjmaşi, Înmulţitu-Şi-a fulgerele şi i-a pus pe fugă.

Iov 36.32
3. El ridică fulgerul, cu amândouă mâinile şi-l trimite să lovească la ţintă.
Iov 37.3
4. Peste toată întinderea cerului El azvârle fulgerul Său şi fulgerul Său ajunge până la marginile pământului.
 Iov 37.11
5. El umple norii cu apă şi din întunecimea furtunii sloboade fulgerele.
 
Psalmi 18.14
6. El a trimis săgeţile Sale şi le-a împrăştiat; şi a slobozit fulgere şi i-a invins.
Psalmi 77.18
7. Vocea tunetului tău (a fost) în paradis; fulgerele au luminat lumea... 
Psalmi 103.32
8. Le-a dat grindină în loc de ploaie, cu fulgere în ţara lor. 
Psalmi 135.7
9.... el face fulgerele pentru ploaie... 
Psalm 144:6
10. Aruncă fulgerele şi împrăştie-i; trage cu săgeţile tale şi distruge-i. 
 
Ieremia 10.13 /51.16
11. La glasul Lui freamătă apele în ceruri şi El ridică nori de la marginile pământului; făureşte fulgerele în mijlocul ploii şi scoate vânturile din vistieriile Sale. -