Srimad Bhagavatam Canto 10 Capitol 22

Șrimad Bhagavatam 10.22.1-38 (Cantoul 10, Capitolul 22 Strofele 1-38)

Tinerele promise din Vraja auzind sunetele flautului lui Krișna au fost atacate de Cupidon
Iar unele dintre ele au început să-l descrie privat
Și astfel copilele fiind în conștiință de Krișna urmară jurământul de a o venera
pe zeița Bhadra-Kali timp de o lună pentru ca fiul lui Nanda (Krișna) să le fie soț

śrī-śuka uvāca
itthaṁ śarat-svaccha-jalaṁ
padmākara-sugandhinā
nyaviśad vāyunā vātaṁ
sa-go-gopālako 'cyutaḥ 1

Śrī Śuka spuse, Indestructibilul Domn Transcendental - śrī-śukaḥ uvāca acyutaḥ
Intra împreună cu văcuțele și păstorașii (în pădure) - nyaviśat sa go gopālakaḥ
În timp ce plăcutele parfumuri ale lotușilor - ittham su-gandhinā padma
Ce se aflau în lacurile limpezi datorită apei toamnei - ākara svaccha jalam śarat
erau purtate de brize - pvāyunā vātam

kusumita-vanarāji-śuṣmi-bhṛṅga
dvija-kula-ghuṣṭa-saraḥ-sarin-mahīdhram
madhupatir avagāhya cārayan gāḥ
saha-paśu-pāla-balaś cukūja veṇum  2

Domnul Dulceții (Krișna) intra adânc (în pădure) - madhu-patiḥ avagāhya
Plimbându-se cu vacile, păstorii și Bal - cārayan gāḥ; saha-paśu-pāla-balaḥ
Și cântând la flaut - cukūja veṇum
Iar cârdurilor de păsări de pe râuri și lacuri - kula dvija saraḥ sarit
și albinele zumzăinde din copacii înfloriți - śuṣmi bhṛṅga vana-rāji kusumita
făceau să răsune dealurile - ghuṣṭa mahīdhram

tad vraja-striya āśrutya
veṇu-gītaṁ smarodayam
kāścit parokṣaṁ kṛṣṇasya
sva-sakhībhyo 'nvavarṇayan 3
tad varṇayitum ārabdhāḥ
smarantyaḥ kṛṣṇa-ceṣṭitam
nāśakan smara-vegena
vikṣipta-manaso nṛpa 4

Auzind acele sunetele ale flautului - āśrutya tat veṇu-gītam
Femeile (tinerele promise) din Vraja au fost atacate de Cupidon - vraja-striyaḥ smara-udayam
Iar unele dintre ele au început să-l descrie privat - kāścit anvavarṇayan
Pe Krișna prietenelor lor confidențial - kṛṣṇasya sva-sakhībhyaḥ parokṣam
Începând să-l descrie pe Krișna - ārabdhāḥ tat varṇayitum kṛṣṇa
Și-au adus aminte activitățile acestuia, o rege, - smarantyaḥ ceṣṭitam nṛpa
Iar datorită forței lui Cupidon, mințile fiindu-le agitate - vegena smara manasaḥ vikṣipta
n-au mai fost în stare (să vorbească) - na aśakan

evaṁ māsaṁ vrataṁ ceruḥ
kumāryaḥ kṛṣṇa-cetasaḥ
bhadrakālīṁ samānarcur
bhūyān nanda-sutaḥ patiḥ 5
ūṣasy utthāya gotraiḥ svair
anyonyābaddha-bāhavaḥ
kṛṣṇam uccair jagur yāntyaḥ
kālindyāṁ snātum anvaham 6

Și astfel copilele fiind în conștiință de Krișna - evam kumāryaḥ kṛṣṇa-cetasaḥ
urmară jurământul de a o venera - ceruḥ vratam samānarcuḥ
pe zeița Bhadra-Kali timp de o lună - bhadra-kālīm māsam
pentru ca fiul lui Nanda (Krișna) să le fie soț - bhūyāt nanda-sutaḥ patiḥ
Propria lor familie (a gopiilor) s-a sculat dis de dimineață - svaiḥ gotraiḥ utthāya ūṣasi
Și ținându-se de mâini - ābaddha bāhavaḥ anyonya
Cântau și vorbeau despre Krișna - jaguḥ uccaiḥ kṛṣṇam
În timp ce se îmbăiau în Yamuna - yāntyaḥ snātum kālindyām
Urmând Eul (Sufletul) - anu-aham     

Krișna a știut ce vor gopiile și s-a dus la rău
pentru a le acorda acestora fructul perfect al acțiunilor lor
Krișna le fură hainele și le invită să iasă din apă goale
El le spune că nu glumește și că acționează, așa cum le-a fost dorința
Pentru care au urmat acest jurâmânt
Și-acum erau deja foarte marcate datorită austerităților

nadyāḥ kadācid āgatya
tīre nikṣipya pūrva-vat
vāsāṁsi kṛṣṇaṁ gāyantyo
vijahruḥ salile mudā 7

O dată sosind la râu și-au lăsat - kadācit āgatya nadyāḥ nikṣipya
Ca mai înainte hainele pe mal - pūrva-vat vāsāṁsi tīre
Și au intrat în apă cântând cu veselie despre Krișna - vijahruḥ salile kṛṣṇam gāyantyaḥ mudā

bhagavāṁs tad abhipretya
kṛṣno yogeśvareśvaraḥ
vayasyair āvṛtas tatra
gatas tat-karma-siddhaye 8


 Domnul Transzendental Krișna - bhagavān kṛṣṇaḥ
Maestrul maeștrilor Yoga - yoga-īśvara-īśvaraḥ
A știut astfel (ce vroiau tinerele gopii) - abhipretya tat
Și înconjurat de însoțitorii săi - āvṛtaḥ vayasyaiḥ
s-a dus acolo pentru a le acorda acestora - gataḥ tatra tat
fructul perfect al acțiunilor lor - siddhaye karma.

tāsāṁ vāsāṁsy upādāya
nīpam āruhya satvaraḥ
hasadbhiḥ prahasan bālaiḥ
parihāsam uvāca ha 9

Luând îmbrăcămintea acestora - upādāya vāsāṁsi tāsām
s-a suit repede într-un copac kadamba - āruhya atvaraḥ nīpam
și râzând iar băieții râdeau și ei - prahasan bālaiḥ hasadbhiḥ
se adresă în glumă (gopiilor) - uvāca ha parihāsam
atrāgatyābalāḥ kāmaṁ
svaṁ svaṁ vāsaḥ pragṛhyatām
satyaṁ bravāṇi no narma
yad yūyaṁ vrata-karśitāḥ 10

Fetelor nu glumesc - abalāḥ na u narma
veniți încoace una câte una - āgatya atra svam svam
Pentru a vă lua hainele - pragṛhyatām vāsaḥ - clothing;
Vă spun adevărul, așa cum v-a fost dorința - bruvāṇi satyam kāmam
Pentru care ați urmat acest jurâmânt - yūyam yat vrata
Și-acum sunteți foarte marcate (datorită austerităților) - karśitāḥ

na mayodita-pūrvaṁ vā
anṛtaṁ tad ime viduḥ
ekaikaśaḥ pratīcchadhvaṁ
sahaiveti su-madhyamāḥ 11

În mod sigur n-am spus până acum nici un neadevăr - vai na mayā udita pūrvam anṛtam
Iar acești băieși știu acest lucru - tat ime viduḥ know
Așa că voi cele cu talie subțire - iti su-madhyamāḥ
Veniți toate, una câte una pentru a vă lua (hainele) - saha eka-ekaśaḥ pratīcchadhvam eva

tasya tat kṣvelitaṁ dṛṣṭvā
gopyaḥ prema-pariplutāḥ
vrīḍitāḥ prekṣya cānyonyaṁ
jāta-hāsā na niryayuḥ 12

văzând acel comportament glumeț al Acestuia, - dṛṣṭvā tat kṣvelitam tasya
gopiile s-au cufundat in iubirea spirituală - gopyaḥ pariplutāḥ prema
și privindu-se stânjenite una pe alta - ca prekṣya vrīḍitāḥ anyonyam
au început să râdă și n-au ieșit afară     

Gopiile i se adresează lui Krișna spunându-i, "Dragule, plăcerea a Vrajei,
O frumosule, noi suntem servitoarele tale și trebuie să facem ceea ce spui"
Tinerele fete, tremurând datorită fringului au ieșit din apă

evaṁ bruvati govinde
narmaṇākṣipta-cetasaḥ
ā-kaṇṭha-magnāḥ śītode
vepamānās tam abruvan 13
mānayaṁ bhoḥ kṛthās tvāṁ tu
nanda-gopa-sutaṁ priyam
jānīmo 'ṅga vraja-ślāghyaṁ
dehi vāsāṁsi vepitāḥ  14

Astfel conștiința fiindu-le captivată - evam ākṣipta
de cuvintele glumețe ale lui Govinda - bruvati narmaṇā cetasaḥ govinde
fiind cufundate în apa rece - magnāḥ ude śīta ā-kaṇṭha
și tremurând i s-au adresat Acestuia - vepamānāḥ abruvan tam
"Nu te comporta urât - tvām mā kṛthāḥ anayam
Doar ești fiul Domnului Păstorilor, Nanda, - tu sutam bhoḥ nanda-gopa
Dragule, plăcerea a Vrajei, te rugăm - priyam vraja-ślāghyam aṅga
Să ne dai hainele căci corpul ne tremură - jānīmaḥ vāsāṁsi dehi vepitāḥ

śyāmasundara te dāsyaḥ
karavāma tavoditam
dehi vāsāṁsi dharma-jña
no ced rājñe bruvāma he 15

O frumosule de culoare întunecată, noi suntem servitoarele tale - śyāmasundara te dāsyaḥ
și trebuie să facem ceea ce spui - karavāma tava uditam
Fiind cunoscător al Datoriei Prescrise ar trebui să ne dai hainele - dharma-jña dehi vāsāṁsi
Căci dacă nu o vei face îi vom spune regelui - u cet na bruvāmaḥ rājñe he

śrī-bhagavān uvāca
bhavatyo yadi me dāsyo
mayoktaṁ vā kariṣyatha
atrāgatya sva-vāsāṁsi
pratīcchata śuci-smitāḥ
no cen nāhaṁ pradāsye kiṁ
kruddho rājā kariṣyati 16

Domnul Transcendental spuse - śrī-bhagavān uvāca
Voi, cele cu zâmbete inocente, - bhavatyaḥ smitāḥ śuci
dacă sunteți servitoarele mele - yadi me dāsyaḥ
urmați ceea ce spun - kariṣyatha mayā uktam
veniți aici pentru a vă lua hainele - āgatya atra pratīcchata sva-vāsāṁsi
Altminteri, dacă nu veniți, nu am să vi le dau - vā cet na u na aham pradāsye
Ce poate să-mi facă un rege furios - kim kariṣyati rājā kruddhaḥ

tato jalāśayāt sarvā
dārikāḥ śīta-vepitāḥ
pāṇibhyāṁ yonim ācchādya
protteruḥ śīta-karśitāḥ  17

Apoi toate tinerele fete, tremurând datorită fringului - tataḥ sarvāḥ dārikāḥ śīta-vepitāḥ
Au ieșit din apă, suferind de frig - protteruḥ jala-āśayāt śīta-karśitāḥ
Și și-au acoperint sexul feminin cu mâinile - ācchādya yonim pāṇibhyām     

Astfel tinerele fete din Vraja considerând cele spuse de Cel Infailibil - acyuta
pentru că nu au respectat întocmai jurământul făcând baie goale
și pentru a-și îndeplini dorința voluptoasă cea a tuturor activităților făcute direct
s-au plecat în fața Celui ce distruge păcătele
Astfel Domnul Transcendental, văzândule plecându-se a fost satisfăcut prin aceasta
și având milă față de ele le-a dat hainele
Deși fuseseră complet înșelate și făcute să lase la o parte rușinea
Și fiind adresate ca niște păpuși iar hainele le fuseseră furate
Nu erau supărate pe El fiind de fapt fericite că aveau asocierea iubitului lor
Și-au pus hainele pe ele, dar fiind atașate de asocierea cu iubitul lor
Conștiința le fusese captivă și cu timiditate nu-și putea muta privirea de la Acesta

bhagavān āhatā vīkṣya
śuddha-bhāva-prasāditaḥ
skandhe nidhāya vāsāṁsi
prītaḥ provāca sa-smitam 18
yūyaṁ vivastrā yad apo dhṛta-vratā
vyagāhataitat tad u deva-helanam
baddhvāñjaliṁ mūrdhny apanuttaye 'ṁhasaḥ
kṛtvā namo 'dho-vasanaṁ pragṛhyatām 19

Domnul Transcendental a fost uluit văzând starea lor pură - bhagavān āhatāḥ vīkṣya bhāva śuddha
Fiind satisfăcut și-a pus pe umăr hainele lor - prasāditaḥ nidhāya skandhe vāsāṁsi
Și zâmbind le-a vorbit cu afecțiune - sa-smitam provāca prītaḥ
Pentru că v-ați îmbăiat goale în apă - yat yūyam vyagāhata vivastrāḥ apaḥ
În timpul jurământului ritualulistic - dhṛta-vratāḥ
Vai, aceasta este o ofensă - u etat tat helanam
Pentru a contracara ofensa - apanuttaye aṁhasaḥ
Trebuie să vă plecați capul - kṛtvā namaḥ mūrdhni
Făcând plecăciuni în fața zeilor cu mâinile lipite în fața frunții - kṛtvā namo deva baddhvā añjalim
și aceptați hainele pentru partea de jos a corpului - pragṛhyatām adhaḥ-vasanam

ity acyutenābhihitaṁ vrajābalā
matvā vivastrāplavanaṁ vrata-cyutim
tat-pūrti-kāmās tad-aśeṣa-karmaṇāṁ
sākṣāt-kṛtaṁ nemur avadya-mṛg yataḥ 20

Astfel tinerele fete din Vraja considerând cele spuse - iti vraja-abalāḥ matvā abhihitam
De Cel Infailibil - acyutena
pentru că nu au respectat întocmai jurământul - yataḥ vrata-cyutim
făcând baie goale - āplavanam vivastra
și pentru a-și îndeplini dorința - tat-pūrti kāmāḥ
cea a tuturor activităților făcute direct - tat aśeṣa-karmarṇām sākṣāt-kṛtam
s-au plecat în fața Celui ce distruge păcătele- nemuḥ mṛk avadya

tās tathāvanatā dṛṣṭvā
bhagavān devakī-sutaḥ
vāsāṁsi tābhyaḥ prāyacchat
karuṇas tena toṣitaḥ  21

Astfel Domnul Transcendental, fiul lui Devaki - tāḥ tathā bhagavān devakī-sutaḥ
Văzândule plecându-se - dṛṣṭvā avanatāḥ
A fost satisfăcut prin aceasta și având milă față de ele - toṣitaḥ tena karuṇaḥ
Le-a dat hainele - tābhyaḥ prāyacchat vāsāṁsi

dṛḍhaṁ pralabdhās trapayā ca hāpitāḥ
prastobhitāḥ krīḍana-vac ca kāritāḥ
vastrāṇi caivāpahṛtāny athāpy amuṁ
tā nābhyasūyan priya-saṅga-nirvṛtāḥ 22

Deși fuseseră complet înșelate - api dṛḍham pralabdhāḥ
Și făcute să lase la o parte rușinea - ca kāritāḥ hāpitāḥ trapayā
Și fiind adresate ca niște păpuși - ca prastobhitāḥ krīḍana-vat
Iar hainele le fuseseră furate - ca vastrāṇi eva apahṛtāni
Nu erau supărate pe el - tāḥ na abhyasūyan atha amum
Fiind de fapt fericite că aveau asocierea iubitului lor - nirvṛtāḥ saṅga priya

paridhāya sva-vāsāṁsi
preṣṭha-saṅgama-sajjitāḥ
gṛhīta-cittā no celus
tasmin lajjāyitekṣaṇāḥ 23

Și-au pus hainele pe ele, dar fiind atașate - paridhāya sva-vāsāṁsi sajjitāḥ
De asocierea cu iubitul lor - preṣṭha saṅgama
Conștiința le fusese captivă - cittāḥ gṛhīta
Și cu timiditate nu-și putea muta privirea de la Acesta - u lajjāyita na celuḥ t īkṣaṇāḥ asmin     

Dorința celor care sunt aborbiți în meditație despre Krișna
Nu produce rezultate materiale, la fel cum grânele fierte sau prăjite nu dau semințe
Rezultatele sunt spirituale
Astfel, fetele din Vraja, au atins această perfecțiune
de a se bucura nopțile cu Krișna, căci aceasta a fost intenția acestui jurământ
executat venerând-o pe casta Parvati, soția lui Șiva
Fiind astfel îndrumate de Domnul Transcendental, tinerele fete obținând
împlinirea dorinței s-au întors cu greutate în Vraja
gândindu-se la picioarele Sale asemenea lotusului

tāsāṁ vijñāya bhagavān
sva-pāda-sparśa-kāmyayā
dhṛta-vratānāṁ saṅkalpam
āha dāmodaro 'balāḥ 24

Domnul Transcendental Damodar a înțeles - bhagavān dāmodaraḥ vijñāya
Că motivația pentru care au urmat cu hotărâre jurământul - saṅkalpam dhṛta-vratānām
Era dorința acestora de a-i atinge picioarele - kāmyayā tāsām sparśa sva-pāda
Și li se adresă fetelor - āha abalāḥ
Tika:
Krișna se mai numește Damodar, în amintirea jocului în care mama Yașoda la legat de putinei, cu care el a dezrădăcinat cei doi copaci argiuna din curte,
care erau doi semizei, fiii lui Kuvera ce fuseseră blestemați de Narada Muni să devină copaci în curtea lui Krișna.

saṅkalpo viditaḥ sādhvyo
bhavatīnāṁ mad-arcanam
mayānumoditaḥ so 'sau
satyo bhavitum arhati 25

O, fete pioase, jurământul vostru - sādhvyaḥ bhavatīnām saṅkalpaḥ
de a mă venera m-a satisfăcut - mat arcanam mayā anumoditaḥ
și astfel meritați cu adevărat rezultatul - saḥ asau arhati satyaḥ bhavitum

na mayy āveśita-dhiyāṁ
kāmaḥ kāmāya kalpate
bharjitā kvathitā dhānāḥ
prāyo bījāya neśate  26

Dorința celor care sunt aborbiți în meditație despre Mine - kāmaḥ āveśita dhiyām mayi
Nu produce dorințe materiale - na kalpate kāmāya
La fel cum grânele fierte sau prăjite - prāyaḥ dhānāḥ kvathitāḥ bharjitāḥ
Nu dau semințe - na iṣyate bījāya

yātābalā vrajaṁ siddhā
mayemā raṁsyathā kṣapāḥ
yad uddiśya vratam idaṁ
cerur āryārcanaṁ satīḥ 27

Astfel, fete din Vraja, ați atins această perfecțiune - yāta abalāḥ vrajam imāḥ siddhāḥ
de a vă bucura nopțile cu Mine - raṁsyatha kṣapāḥ mayā
căci aceasta a fost intenția acestui jurământ executat - yat uddiśya idam vratam ceruḥ
venerând-o pe casta Parvati (soția lui Șiva) - arcanam satīḥ āryā

śrī-śuka uvāca
ity ādiṣṭā bhagavatā
labdha-kāmāḥ kumārikāḥ
dhyāyantyas tat-padāmbhojam
kṛcchrān nirviviśur vrajam 28

Śrī Śuka spuse, "Fiind astfel îndrumate - śrī-śukaḥ uvāca iti ādiṣṭāḥ
de Domnul Transcendental, tinerele fete obținând - bhagavatā kumārikāḥ labdha
împlinirea dorinței - kāmāḥ
s-au întors cu greutate în Vraja - nirviviśuḥ kṛcchrāt vrajam
gândindu-se la picioarele Sale asemenea lotusului - dhyāyantyaḥ pada tat ambhojam

A avea grijă de viața tuturor ființelor este o naștere superioară
Prin care ființelor deosebite nu-și întorc fața de la cei aflați în nevoi
Succesul nașterii celor încorporați în această lume
Ce vor să atingă perfecțiunea
Este să acționeze întotdeauna pentru cei încorporați
Prin propria suflare, avere, minte și cuvinte

atha gopaiḥ parivṛto
bhagavān devakī-sutaḥ
vṛndāvanād gato dūraṁ
cārayan gāḥ sahāgrajaḥ 29
nidaghārkātape tigme
chāyābhiḥ svābhir ātmanaḥ
ātapatrāyitān vīkṣya
drumān āha vrajaukasaḥ  30

Apoi Domnul Transcendental, fiul lui Devaki - atha bhagavān devakī-sutaḥ
însoțit de păstorași s-a dus departe de pădurea Vrindei - parivṛtaḥ gopaiḥ gataḥ dūram vṛndāvanāt
împreună cu fratele Său mai mare - saha-agrajaḥ
pentru a paște vacile - cārayan gāḥ
Și El însuși văzând cum - ātmanaḥ vīkṣya
Datorită căldurii insuportabile și dogoritoare a soarelui - nidāgha ātape tigme arka
Copacii deveniseră propriile lor umbrele - drumān svābhiḥ ātapatrāyitān
Oferind umbră, se adresă băieților din Vraja - chayabhiḥ aha vraja-okasaḥ

he stoka-kṛṣṇa he aṁśo
śrīdāman subalārjuna
viśāla vṛṣabhaujasvin
devaprastha varūthapa
paśyataitān mahā-bhāgān
parārthaikānta-jīvitān
vāta-varṣātapa-himān
sahanto vārayanti naḥ 31-32

Hei Stoka-kṛṣṇa, hei Aṁśu, Śrīdāmā, Subala - he stoka-kṛṣṇa he aṁśo śrīdāman subala
Argiuna, Viśāla, Vṛṣabha, Ogegasvī, Deva-prastha - arjuna viśāla vṛṣabha ojasvin devaprastha
Varūthapa vedeți acești deosebit de norocoși (copaci) - varūthapa paśyata etān mahā-bhāgān
Care trăiesc în exclusivitate pentru benficiul altora - jīvitān ekānta para-artha
Ei tolerează vântul, ploaia, arșița și zăpada pentru a ne proteja - sahantaḥ vāta varṣa ātapa himān vārayanti

aho eṣāṁ varaṁ janma
sarva-prāṇy-upajīvanam
su-janasyeva yeṣāṁ vai
vimukhā yānti nārthinaḥ 33

Hei, acești (copaci) au o naștere superioară - aho eṣām janma varam
Având grijă de viața tuturor ființelor - upajīvinam sarva prāṇi
Asemenea ființelor deosebite - su-janasya iva
Care nu-și întorc fața, - yeṣām vai vimukhāḥ
părăsindu-i pe cei în nevoie - yānti arthinaḥ

patra-puṣpa-phala-cchāyā-
mūla-valkala-dārubhiḥ
gandha-niryāsa-bhasmāsthi-
tokmaiḥ kāmān vitanvate 34

Ei distribuie ceea ce ne dorim frunze, flori, fructe, - vitanvate kāmān patra puṣpa phala
umbră, rădăcini coajă, lemn, - chāyā mūla valkala dārubhiḥ
parfum, sevă, cenușă, pulpă și lăstari tineri - gandha niryāsa bhasma asthi tokmaiḥ

etāvaj janma-sāphalyaṁ
dehinām iha dehiṣu
prāṇair arthair dhiyā vācā
śreya-ācaraṇaṁ sadā 35

Astfel succesul nașterii celor încorporați în această lume - etāvat sāphalyam janma dehinām iha
Ce vor să atingă perfecțiunea - śreyaḥ
Este să acționeze întotdeauna pentru cei încorporați - ācaraṇam sadā dehiṣu
Prin propria suflare, avere, minte, cuvinte - prāṇaiḥ arthaiḥ dhiyā vācā    

Păstorașii se apropie de Raam și Krișna pentru a le cere de mâncare
iti pravāla-stabaka-
phala-puṣpa-dalotkaraiḥ
tarūṇāṁ namra-śākhānāṁ
madhyato yamunāṁ gataḥ 36

Astfel din mijlocul copacilor - iti madhyataḥ tarūṇām
Cu ramuri noi, mănunchiuri de fructe și flori - pravāla stabaka phala puṣpa
Și frunze din abundență - dala utkaraiḥ
Și ale căror ramuri se înclinau - namra śākhānām
Ajunse la Yamuna - gataḥ yamunām

tatra gāḥ pāyayitvāpaḥ
su-mṛṣṭāḥ śītalāḥ śivāḥ
tato nṛpa svayaṁ gopāḥ
kāmaṁ svādu papur jalam 37

O, rege, acolo păstorașii le-au dat să bea vacilor - nṛpa tatra gopāḥ pāyayitvā apaḥ
Apa foarte clară, rece și binefăcătoare - gāḥ su-mṛṣṭāḥ śītalāḥ śivāḥ
Apoi ei înșiși au băut cu plăcere apa dulce - tataḥ svayam papuḥ kāmam jalam svādu

tasyā upavane kāmaṁ
cārayantaḥ paśūn nṛpa
kṛṣṇa-rāmāv upāgamya
kṣudh-ārtā idam abravan 38

O rege, în timp ce-și pășteau animalele - nṛpa tasyāḥ cārayantaḥ paśūn
Într-o mică pădure, făcându-li-se foame - upavane kāmam kṣut-ārtāḥ
s-au apropiat de Raam și Krișna și astfel le-au vorbit - upāgamya kṛṣṇa-rāmau idam abruvan