Sufletul și Suprasufletul SB 10.54

Fericirea și nefericirea oamenilor nu sunt date de nimic altceva, decât de dorința de a te bucura prin propriile acțiuni."
    sukha duḥkha pumān daḥ na ca anyaḥ asti yataḥ bhuk sva kṛta

Tika:

De remarcat este că reacțiunile propriilor acțiuni, pot fi resimțite în vieți viitoare,

de exemplu când facem ofense, pentru care nu suntem pedepsiți

sau face fapte bune, pentru care nu suntem răsplătiți,

așa cum în viața actuală resimțim reacțiuni ale unor activități din vieți anterioare,

neînțelegând de ce ni se întâmplă anumite lucruri, pentru care se pare că nu am fi responsabili,

începând cu nașterea într-o anumită familie, într-o anumită țară,

sau dotarea cu anumite înclinații, care uneori nu au neapărat de-a face cu înclinațiile familiei.

vezi

Sensul Reincarnării
Gândirea, Conștiința și reincarnarea
Migrația Sufletelor
Logica și reincarnarea
Dovezi materialiste
Reincarnarea în Creștinism
Reincarnare - numai demonii
Exemple de copii ce vorbesc de la început o limbă diferită...
Yayati și renașterea

 

Zeul zeiței ce guvernează peste Energia iluzorie, Domnul Transcendental,
Îi face pe oameni să uite de suflet (adevăratul eu)
Și să considere astfel că Eul este corpul
Și astfel ei împart ființele în prieteni, dușmani și neutri

bandhur vadhārha-doṣo ’pi na bandhor vadham arhati
tyājyaḥ svenaiva doṣeṇa hataḥ kiṁ hanyate punaḥ  39
kṣatriyāṇām ayaṁ dharmaḥ prajāpati-vinirmitaḥ
bhrātāpi bhrātaraṁ hanyād yena ghoratamas tataḥ  40
rājyasya bhūmer vittasya striyo mānasya tejasaḥ
mānino ’nyasya vā hetoḥ śrī-madāndhāḥ kṣipanti hi  41

Chiar dacă o rudă merită moartea datorită răului făcut

    api bandhuḥ arha vadha doṣaḥ

nu trebuie ucisă ci alungată din familie

    na arhati vadham tyājyaḥ bandhoḥ

ea este ucisă de propriul păcat, ce rost are să o mai ucidem

    hataḥ svena eva doṣeṇa kim punaḥ hanyate


Această Datorie Prescrisă a luptătorilor stabilită

    ayam dharmaḥ kṣatriyāṇām vinirmitaḥ

De Progenitor (prima fință din univers - Brahmaa) prevede chiar și

    prajāpati tataḥ api

fratele să fie ucis de frate, ceea ce este îngrozitor

    bhrātā hanyāt bhrātaram yena ghora-tamaḥ


Cei care sunt înfumurați comit insulte pentru că sunt orbiți de trufie

    mada kṣipanti andhāḥ māninaḥ

datorită propriilor opulențe: a regatului, pământului, bogăției

    hetoḥ śrī rājyasya bhūmeḥ vittasya

femeilor, onorurilor sau orice altceva

    striyaḥ mānasya tejasaḥ anyasya vā hi


Tika: Vezi și
Sufletul este Eul
Sufletul este iluzionat
Falsul Ego I
Falsul Ego II
Sufletul și Experiența în Apropierea Morți

 

Bal-raam despre Natura Sufletului și a Supra-sufletului

eka eva paro hy ātmā sarveṣām api dehinām
nāneva gṛhyate mūḍhair yathā jyotir yathā nabhaḥ  44
deha ādy-antavān eṣa dravya-prāṇa-guṇātmakaḥ
ātmany avidyayā kḷptaḥ saṁsārayati dehinam  45
nātmano ’nyena saṁyogo viyogaś casataḥ sati
tad-dhetutvāt tat-prasiddher dṛg-rūpābhyāṁ yathā raveḥ  46
janmādayas tu dehasya vikriyā nātmanaḥ kvacit
kalānām iva naivendor mṛtir hy asya kuhūr iva  47
yathā śayāna ātmānaṁ viṣayān phalam eva ca
anubhuṅkte ’py asaty arthe tathāpnoty abudho bhavam  48
tasmād ajñāna-jaṁ śokam ātma-śoṣa-vimohanam
tattva-jñānena nirhṛtya sva-sthā bhava śuci-smite  49

Există cu siguranță un singur Supra-Suflet - ekaḥ eva hi para ātmā
Deși el este în toate ființe încorporate - api sarveṣām dehinām
Ca lumina, ca cerul - yathā jyotiḥ yathā nabhaḥ
Cei ignoranți îl percep ca și cum ar fi multe (Supra-Suflete) - mūḍhaiḥ gṛhyate iva nānā

Tika: Vezi
Suprasufletul în Bhagavad-gita
Suprasufletul în Bhagavad-Puran
Suprasufletul în Upanișade

Acest corp material are un început și (ca tot ce are un început și) un sfârșit

    eṣaḥ dehaḥ vān ādi anta

El este alcătuit din elemente grosiere, suflul vital și calități materiale

    ātmakaḥ dravya prāṇa guṇa

Care impun asupra sufletului încorporat necunoașterea (spiritualității)

    kḷptaḥ ātmani dehinam avidyayā

Și ciclul nașterii și-al morții (în care sufletul primește roluri cu care acesta se identifică) - saṁsārayati

Virtuoasă (domnișoară), sufletul nu are legătură sau separare

    sati ātmanaḥ na saṁyogaḥ ca viyogaḥ

Față de nimic din ceea ce este iluzoriu (material)

    anyena tat asataḥ

Fiind cauza revelării acestuia, așa cum soarele (este cauza) vederii formelor

    hetutvāt prasiddheḥ yathā raveḥ dṛk rūpābhyām


Așa cum o persoană care doarme se percepe pe sine, obiectele simțurilor și rezultatele (acțiunilor sale), deși (acestea sunt ireale)

    yathā śayānaḥ anubhuṅkte ātmānam viṣayān phalam api

la fel și cel ce nu are putere de discernământ (inteligență) (ca și cum ar doarmi) nu realizează că natura existenței materiale este ireală

    eva ca abudhaḥ tathā āpnoti arthe bhavam asati


De aceea dă la o parte prin Adevărul Cunoașterii Transcendentale lamentarea care se naște datorită ignoranței

    tasmāt nirhṛtya tattva jñānena śokam jam ajñāna

în care este absorbit sufletul iluzionat

    śoṣa ātma vimohanam

Și reinstaurează-te în propria stare spirituală, oh cea cu zâmbet pur- sva-sthā bhava śuci-smite