Sufletul iluzionat - Identificarea cu mintea

Prin faptul că Sufletul se identifică (şi) cu mintea,
funcţiunile Gândire, Simţire, Voire și Conștiință care iniţial aparţin sufletului sunt
preluate de minte şi sunt proiectate în afară, în lumea materială
cu care interacţionează prin intermediul interfeţei numită creier,
care este cuplat cu cele 5 organe ale percepţiei senzoriale
şi cele 5 organe ale activităţii (mâna, piciorul, gura, organul sexual şi organul defecaţiei).

Deci cei ce acţionează sunt cele 11 elemente ale interacţiunii cu lumea materială:
• mintea
• cele 5 organe ale percepţiei senzoriale şi
• cele 5 organe ale activităţii,
care au anumite forme şi calităţi
împrumutate de modurile naturii materiale (Virtute, Pasiune, Ignoranţă)
în conformitate cu reacţiunile propriilor activităţi materiale.

Datorită identificării cu mintea (cogito ergo sum) sufletul e iluzionat în a crede
că se bucură sau suferă datorită reacţiunillor activităţilor materiale.

Atâta timp cât sufletul nu realizează natura sa spirituală
el rămâne în prizonieratul iluziei materiale, viaţă după viaţă. 
 
Bal-raam îi explică lui Șri Rukmini:
 

deha ādy-antavān eṣa dravya-prāṇa-guṇātmakaḥ
ātmany avidyayā kḷptaḥ saṁsārayati dehinam  
nātmano ’nyena saṁyogo viyogaś casataḥ sati
tad-dhetutvāt tat-prasiddher dṛg-rūpābhyāṁ yathā raveḥ 
janmādayas tu dehasya vikriyā nātmanaḥ kvacit
kalānām iva naivendor mṛtir hy asya kuhūr iva 
yathā śayāna ātmānaṁ viṣayān phalam eva ca
anubhuṅkte ’py asaty arthe tathāpnoty abudho bhavam  
tasmād ajñāna-jaṁ śokam ātma-śoṣa-vimohanam
tattva-jñānena nirhṛtya sva-sthā bhava śuci-smite (Șrimad-Bhagavatm 54:45-49)

Acest corp material are un început și un sfârșit - eṣaḥ dehaḥ vān ādi anta
El este alcătuit din elemente grosiere, suflul vital și calități materiale - ātmakaḥ dravya prāṇa guṇa
Care impun asupra sufletului încorporat necunoașterea (spiritualității) - kḷptaḥ ātmani dehinam avidyayā
Și ciclul nașterii și-al morții (în care sufletul primește roluri cu care acesta se identifică) - saṁsārayati  

Virtuoasă (domnișoară), sufletul nu are legătură sau separare – sati ātmanaḥ na saṁyogaḥ ca viyogaḥ
Față de nimic din ceea ce este iluzoriu (material) - anyena tat asat
Fiind cauza revelării acestuia - hetutvāt prasiddheḥ
Așa cum soarele (este cauza) vederii formelor  - yathā raveḥ dṛk rūpābhyām

Nașterea și alte transformări se referă numai la corp - janma-ādayaḥ vikriyāḥ dehasya
Dar în nici un caz și la suflet - tu na kvacit ātmanaḥ
Ca în cazul fazelor lunii dar nu și a lunii - iva kalānām na eva indoḥ
Deși (se spune) „lună nouă”, ca și cum aceasta murise - hi kuhūḥ iva asya mṛtiḥ

Așa cum o persoană care doarme se percepe pe sine - yathā śayānaḥ anubhuṅkte ātmānam
Obiectele simțurilor și rezultatele (acțiunilor sale), deși (sunt ireale) - viṣayān phalam api
la fel și cel ce nu are putere de discernământ (inteligență) (doarme și) - eva ca abudhaḥ
nu realizează că natura existenței materiale este ireală - tathā āpnoti arthe bhavam asati

De aceea dă la o parte prin Adevărul Cunoașterii Transcendentale - tasmāt nirhṛtya tattva jñānena
lamentarea care se naște datorită ignoranței - śokam jam ajñāna
în care este absorbit sufletul iluzionat - śoṣa ātma vimohanam
Și reinstaurează-te în propria stare spirituală, oh cea cu zâmbet pur- sva-sthā bhava śuci-smite

Mintea este asemenea unui câmp electromangnetic, care este material,
dar materialitatea unui astfel de câmp nu este grosieră,
adică nu poate fi detectată de organele de simț grosiere,
nu se poate lua în mână, nu se poate vedea, nu se poate gusta...
de aceea natura sa este material subtilă.
La fel sunt și ideile și visele, material subtile; 
ele nu sunt spirituale, absolute, 
ci trecătoare, ascultând de modurile naturii duale, materiale 

Bhagavad-gita 3.27

prakṛteḥ kriyamāṇāni guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ
ahańkāra-vimūḍhātmā kartāham iti manyate 


Sufletul iluzionat de Falsul Ego (care face identificarea sufletului cu corpul, mintea, familia, țara, etc) – ātmā vimūḍha ahańkāra
se crede ca fiind cel ce execută activităţile- manyate aham kartā sarvaśaḥ karmāṇi
care de fapt sunt executate de modurile Naturii materiale - iti kriyamāṇāni guṇaiḥ prakṛteḥ