Bhaktivinod Thakur

Bhaktivinoda Thakur a sumarizat inițierea pe care a primit-o de la Bipin Bihari Goswami în scrisoarea sa autobiografică din 1896 către fiul său Lalita Prasad, care spre deosebire de celalalt fiu, Bhaktisiddhanta Saraswati, a urmat calea tradițională Gaudiya Vaișnava. 
Bhaktivinod scrie:
"Am căutat mult timp un guru potrivit, dar nu am găsit nici unul și nu m-am simțit bine. De fiecare dată când am întâlnit pe cineva în care să am ceva încredere, când i-am studiat învățăturile și caracterul, mi-am pierdut și puțina încredere pe care o avusesem. Eram destul de îngrijorat, dar Domnul Transcendental mi-a îndepărtate acele griji într-un vis. În acel vis am primit o indicație despre ceea ce urma să se întâmple și când a sosit dimineața, am simțit bucurie. După o zi sau două, Gurudev (Bipin Bihari Goswami) mi-a scris, spunându-mi, "Voi veni curând și îți voi da inițiere." 
Când a sosit și a făcut ritualurile de inițiere, am fost foarte bucuros. Din acea zi păcatul de a mânca carne a dispărut din inima mea și am început să simt ceva milă pentru ființe." 
(Jivani, 155-6. Traducere de Shuka-vak Das, Hindu Encounter with Modernity, p. 92.)  

 În perioada care a urmat, Bipin Bihari și Bhaktivinod au cooperat la publicarea revistei Sajjana-toshani, a cărei primă apariție a fost în 1882. Multe articole ale lui Bipin Bihari au apărut acolo, precum și traducerea Poemului Vishnu-sahasra-nama. 
În ianuarie 1886, a aranjat ca discipolului său să-i fie acordat titlul de Bhaktivinod 
in Baghna Para, într-o ceremonie pe care a condus-o el însuși în templul Baladeva-Krishna. 
Bhaktivinod menționează numele maestrului său spiritual în câteva locuri din scrierile sale, pentru a-și arăta gratitudinea față de acesta, conform etichetei Vaishnava; de aceea pare destul de ciudat că fiul său Bhaktisiddhanta Saraswati, deși îl include pe Bhaktivinod în linia sa disciplică, îl exclude pe gurul acestuia, Bipin Bihari Goswami. 
Iată aici un exemplu dintr-o lucrare din 1893 (Siddhi-lalasa din Gita-mala) și la sfârșitul comentariului său la Cetanya Cearitamrita (1894): 

vipina-vihArI hari tAnra zakti avatari 
vipina-vihArI prabhu-vara 
zrI-guru-gosvAmI-rUpe dekhi more bhava-kUpe 
uddharila Apana kinkara

"Krishna, cunoscut ca Bipin Bihari, a făcut ca energia sa să coboare în această lume ca Bipin 
Bihari Goswami, domnul meu. Văzându-mă, umilul său servitor, în fântâna întunecată a existenței materiale, 
a luat forma maestrului meu spiritual pentru a mă elibera." (AmRta-pravAha-bhASya, p. 1687)

În introducerea sa la ediția din 1898 a cărții lui Bilvamangala Thakur "Krishna Karnamrita" precum și în Bhagavatarka-marichi-mala in 1901, una dintre ultimele lucrări ale lui Bhaktivinod Thakur, acesta scrie, 

sri-krsna-caitanya-krpa-patra-sri-bilvamangalaya namah 
guror hareH padaM dhyAtvA zrI-vipina-vihAriNaH 
kRSNa-karNAmRtasyeyaM bhASA-vyAkhyA viracyate

Ofer plecăciunile mele rescpectoase lui Sri Bilvamangala Thakur, recipientul milei Domnului  
Krișna Cetanya. Meditând asupra picioarelor sfinte ale gurului meu Șri Bipin Bihari 
și ale Domnului Transcendental Hari, scriu această traducere în Bengali și comentarii la "Krișna Karnamritam". 

vipina-vihArI prabhu mama prabhu-vara 
zrI-vaMzI-vadanAnanda-vaMza-zazadhara

"Extraordinarul meu maestru spiritual, Vipina-vihari Prabhu, este luna strălucitoare a familiei spirituale a lui Șri Vamși Vadan-ananda."


 Deosebit de interesante sunt însă cele două texte din Ghiti-mala, deorece ele indică numele formei spirituale, siddha, a lui Bipin Bihari, care este Vilasa Mangeari
"Când mă vor vedea Vilasa Manjari și Ananga Manjari [sora mai mică a Radhei, care a luat forma lui Geahnava Thakurani, soția lui Nityananad Prabhu în Cetanya lila] și fiind milostive cu mine, îmi vor spune aceste cuvinte esențiale? 
O Vilasa Manjari, Ananga Manjari și Rupa Manjari, vă rog remarcați-mă și acceptați-mă la picioarele voastre, binecuvântându-mă cu esența tuturor perfecțiunilor." 

În acele cântece, Bhaktivinod urmează tradiția clasică, stabilită de Narottam Das, de a te ruga maestrului spiritual în forma sa siddha (perfecta), ca o mangeari. Astfel este evident că Bhaktivinod nu a primit doar mantra de venerare a zeităților Radha-Krișna, ci a primit și cea de-a doua inițiere numită siddha-pranali, pentru că cu această ocazie gurul nu revelează numai forma spirituală a discipolului, ci și propria sa formă spirituală discipolului, precum și formele spirituale ale lanțului de guru, ce duc până la ascociații lui Cetanya Mahaprabhu

Șuka-vak Das a afirmat de asemenea în lucrarea sa despre Bhaktivinod că acesta a urmat și tipul de venerare a lui Gaura (Șri Cetanya) ca Rasa-raja - Degustător al Iubirii Amoroase Transcendentale, așa cum este prezentat în linia disciplică a goswamilor din Baghna Para, care aplică conceptul de Rasa-raja asupra lui Gauranga.

Der remarcat că și in prezent majoritatea Vaișnavilor, apartinând Școlii din Vrindavan îi urmează pe Rupa și Giva Goswami care nefăcând parte dintre asociații intimi ai lui Șri Cetania, nu au cunoscut jocurile acestuia ca Rasa-Raja, misiunea lor fiind de altfel aceea de a scriere literatura spirituală despre Krișna.

Ca atare majoritatea Vaișnavilor Gaudiya au puțină cunoaștere despre vasta literatură a Școlii din Navadwip legată de minunatele jocuri ale lui Gauranga în tinerețea sa.
 
Acest lucru este revelat, de exemplu de către unul dintre cei mai apropiați asociați ai lui Gauranga, încă din tinerețea acestuia, Locean das, și care în cartea sa Dhamali îl prezintă pe Gauranga ca fiind iubitul domnișoarelor din Nadia (Navadwip).

Siddha pranali - legătură dintre Bipin Bihari Goswami, discipolul său Bhaktivinod Thakur și fiul acestuia Lalita Prasad

Demn de notat este faptul că Bipin Bihari Goswami, gurul lui Bhaktivinod a participat la întâlnirile demnitarilor din Krishnagar  în 1893, ajutându-l pe Bhaktivinoda Thakur să lanseze marele proiect de a stabili locul de naștere al lui Șri Ceitanya în Mayapur.  

 Marea lucrare a lui Bipin Bihari, Dasa-mula-rasa, scrisă în 1898, nu numai citează versuri scrise de Bhaktivinod îm1896, dar se pare că ar fi fost inspirate de acestea, fiind așezate în invocarea de la începutul lucrării. (GaurAGga-smaraNa-maGgala-stotra, 75.)  

 În notele sale autobiografice din acea lucrare, Bipin Bihari îl menționează cu mândrie pe Kedarnath Datta ca fiind discipolul său. Toate acestea arată că începând cu 1880 și până în 1901, cei doi au lucrat în deplină armonie. 
Urmașii lui Bhaktisiddhanta Saraswati, din asociația numită Gauiya Mat vor să arate în schimb că Bhaktivinoda Thakur nu l-ar fi urmat întru totul pe gurul său Bipin Bihari Gosvami. 

De exemplu Bhakti Gaurava Narasingha Maharaj scrie, încercând să dea autoritate acestei linii disciplice inventate de Bhaktisiddhanta Saraswati în lucrarea  "The Authorized Sri  Chaitanya Saraswata Parampara" (Bangalore: Gosai Publishers, 1998) că Bhaktivinod "nu și-a asimilat nici una din concepțiile lui Bipin Bihari Goswami". 
Argumentul său este acela că Bhaktivinoda a plasat incantarea Numelor Spirituale în centrul importanței "în contrast cu importanța acordată de Bipin Bihari Goswami celei de-a doua inițieri spirituale siddha-pranali (în care gurul revelează linia disciplică ce duce la Șri Cetanya)." 


 Acest argument este fals pentru că 
1. pe de o parte prima carte pe care Bipin Bihari Goswami a scris-o, a fost Harinam-amrita-sindhu - "Oceanul de nectar ale incantării Numelor Spirituale", 
2. Iar pe de altă parte Bhaktivinoda a subliniat el însuși importanța inițierii și a metodei de meditație siddha-pranali în cel puțin trei cărți
Jaiva-dharma, 
Ceitanya-șiksh-amrita
și 
Harinama-chintamani

3. Bhaktivinoda a urmat el însuși sistemul tradițional gaudiya-vaișnava siddha pranali și l-a inițiat pe fiul său Lalita Prasad și l-a îndrumat pe această cale meditațională, dar nu si pe Bhaktisiddhanta Saraswati.