Isus dușmanul șarpelui - Geneza 3:15

Geneza 3:15 Duşmănie voi pune între tine şi între femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei; aceasta îţi va zdrobi capul, iar tu îi vei înţepa călcâiul.

Iată argumentele care arată că în această afirmație nu este vorba despre o dușmănie între Isus și „Lucifer“,
pornind de la faptul că șarpele prezentat în Geneză nu are de-a face cu inventatul Rău Absolut Creștin: Lucifer alias Satan , vezi
Satan în Iov
Lucifer - Isaia 14.12-15
Lucifer - Iezechiel 28.12-19

iar sămânța "femeii" nu este Isus ci oamenii, în general.

În prima parte a versetului „Duşmănie voi pune între tine şi între femeie“ este vorba despre șarpe și consoarta omului (adam înseamnă om)
iar în continuare este vorba despre sămânţa șarpelui şi sămânţa femeii, nu între Lucifer și Isus.

Cine este șarpele?
Iată ce spune Geneza

2.9 Şi a făcut Iehova (yahve) și zeii (elohim) să răsară din pământ tot soiul de pomi, plăcuţi la vedere şi cu roade bune de mâncat;
iar în mijlocul lor era pomul vieţii şi pomul cunoştinţei binelui şi răului.
2.10 Si din Eden ieşea un râu, care uda raiul, iar de acolo se împărţea în patru braţe.
2.11 Numele unuia era Pison. Acesta înconjură toată ţara Havila, în care se află aur.
2.14 Numele râului al treilea este Tigru. Acesta curge prin fata Asiriei; iar râul al patrulea este Eufratul.

1. Din această descrire reiese că raiul ar fi un loc pe pământ.
Altfel spus raiul evreilor și al creștinilor este un loc pe pământ
adică "Împărăția Cerurilor" este, conform acestei Geneze, un loc pe pământ.

2. Deși acesta este descris ca raiul, adică locul unde nu există rău,
faptul că nu era "un rai", se poate vedea din interdicția lui Yahve
către om (adam în ebraică înseamnă om, nu este un nume!):
să nu mănânce din pomul cunoașterii binelui și răului.

3. De ce nu vroia Iehova ca omul să mănânce din acest pom?
Pentru că atunci omul ar fi căpătat putere de discernământ între bine și rău
și-atunci ar fi mâncat și din pomul vieții, care era de bine!

4. Și de ce vroia Iehova ca omul să nu mănânce din pomul vieții?
Pentru că atunci omul ar fi devenit ca zeii, și-ar fi trăit veșnic,
iar Iehova nu vroia acest lucru. Iată ce spune el în acest sens:

3.22 „Iată că omul a ajuns ca unul din noi (se referă la elohim (zei) cu care Iehova vorbește), cunoscând binele şi răul.
Să-l împiedicăm, dar, acum ca nu cumva să-şi întindă mâna,
să ia şi din pomul vieţii (care era de bine), să mănânce din el şi să trăiască în veci.”

5. Deci șarpele nu i-a vrut un rău omului, ci a vrut să-i deschidă ochii, să ia din pomul vieții!
Dar Iehova nu a vrut, și...
3.23 De aceea Iehova dintre Zei l-a izgonit din grădina Edenului...

Deci șarpele nu are nici una din calitățile pe care creștinii le atribuie așa zisului satan din Iov:
nu a mințit, nu l-a ispitit la rău, ci l-a "ispitit" la cunoaștere
și nu arată nici cruzime, nici aroganță, de care dă dovadă mai degrabă Iehova
care pe deasupra se apucă să-i și blesteme pe protagoniști.

6. Șarpele nu e descris ca înger ca să aibă vreo legtură cu "Satanul" din Iov,
ci e de la bun început descris ca șarpe.
În acest sens concludent este și blestemul lui Yahve către șarpe,
care nu e descris ca unul dintre îngeri, ci un animal dintre fiarele câmpului:

3.14 "Pentru că ai făcut aceasta, blestemat să fii între toate animalele şi între toate fiarele câmpului..."

Șarpele a vrut să-i facă un bine omului și s-a ales cu blestemele lui Yahve, care-l miluiește spunându-i:
"în toate zilele vieţii tale să te târăşti pe pântece şi să mănânci ţărână."
iar aceasta nu este o descriere a așa zisului Lucifer alias Satan,
vezi realitatea despre interpretările creștine pentru crearea Răului Absolut, ca motiv pentru „Revenirea lui Isus“ (vezi Apocalipsa este ilogică):

7. În Geneză nu este descris nici un balaur
care luptă pentru detronarea lui Iehova sau a vreunui Isus, care nu nici nu este menționat în VT.
8. Șarpele "cel vechi" descris în "Geneză"
nu-l ispitește pe om (adam nu este un nume și înseamnă om în ebraică) să fie împotriva lui Iehova sau Isus, despre care nu se spune nimic în Geneză.