Sufletul este etern

Vorbind despre natura sufletului Domnul Transcendental (bhagavan) Şri Krişna spune:

na tv evāhaḿ jātu nāsaḿ
na tvaḿ neme janādhipāḥ
na caiva na bhaviṣyāmaḥ
sarve vayam ataḥ param


Cu siguranţă niciodată n-a existat un timp - eva na tu jātu
În care Eu să nu fi existat  -aham na āsam
Şi nici tu sau toţi aceşti regi - na tvam paramna ime jana-adhipāḥ
Şi nici după acest (război) toţi aceştia cu siguranţă nu vor înceta să existe -  ca na ataḥ sarve vayam eva na bhaviṣyāmah
̣
Aici Şri Krişna vorbindu-i lui Argiuna pe câmpul de luptă de la Kurukşetră
se referă la suflet, arătând natura eternă a acestuia.
Etern înseamnă că el nu se naşte şi nici nu moare,

care contrazice în mod evident blestemul hotărât de creştinii
manipulaţi de împăratul Iustinian în conciliul din 553
prin care toţi cei ce cred în preexistenţa sufletului, (care implică însuși faptul că este etern - fără de început)
 sunt blestemaţi …de ei, vezi Interzicerea Reincarnării.
 
Personalitatea Supremă Șri Krișna spune în Bhagavad-ghita 2.16-17:

nāsato vidyate bhāvo nābhāvo vidyate sataḥ
ubhayor api dṛṣṭo 'ntas tv anayos tattva-darśibhiḥ
avināśi tu tad viddhi yena sarvam idaḿ tatam
vināśam avyayasyāsya na kaścit kartum arhati


Dar cei ce văd Adevărul au concluzionat - tu tattva-darśibhiḥ antaḥ
după ce le-au văzut pe amândouă (corpul material și sufletul) - api ubhayor dṛṣṭah
că ceea ce nu este spiritual (corpul material) nu există cu adevărat - asatah na vidyate bhāvo
iar pentru ceea ce este spiritual (sufletul) nu există neexistență (adică este etern) - sataḥ na vidyate abhāvah
Și să știi că ceea ce pătrunde întreg acest (corp) (adică sufletul) este indestructibil - tu viddhi tat tatam yena sarvam idam avināśi
Nimeni nu este în stare să distrugă ceea ce este indestructibil - na kaścit kartum arhati vināśam asya avyayasya

Bhagavad-ghita 2.19-20:
ya enaṁ vetti hantāraṁ yaś cainaṁ manyate hatam
ubhau tau na vijānīto nāyaṁ hanti na hanyate
na jāyate mriyate vā kadācin nāyaṁ bhūtvā bhavitā vā na bhūyaḥ
ajo nityaḥ śāśvato ’yaṁ purāṇo na hanyate hanyamāne śarīre

Cel ce crede că este ucigașul și cel ce (crede că) este ucis - yaḥ manyate hantāram yaḥ hanyate
ambii nu au cunoaștere transcendentală - ubhau na vijānītaḥ
căci să știi că acesta (sufletul) - ca vetti enam
nici nu ucide și nici nu este ucis - na hanti na hatam

Pentru acesta (suflet) nu există nici naștere și nici moarte - ayam na jāyate mriyate vā
nu a existat un timp când a devenit nici când devine sau va deveni- kadācit na bhūtvā bhavitā vā na bhūyaḥ
(sufletul) este nenăscut, etern și neschimbabil - ajaḥ nityaḥ śāśvataḥ
Această (entitate) primordială (sufletul) nu este ucis când corpul este ucis - ayam purāṇaḥ na hanyate hanyamāne śarīre