Cartea lui Enoch

Nu există nicio îndoială că 1 Enoch a influențat modelarea doctrinelor Noului Testament despre Mesia, „Fiul Omului”, împărăția mesianică, demonologia, învierea și eschatologia.
 Limitele influenței lui 1 Enoh sunt discutate pe larg de R.H. Charles Ephraim Isaac și G.W. Nickelsburg în traducerile și comentariile lor respective. Este posibil ca secțiunile anterioare ale lui 1 Enoh să aibă o influență textuală și contextuală directă asupra numeroaselor apocrife biblice, cum ar fi Jubilees, 2 Baruch, 2 Esdras, Apocalipsa lui Abraham și 2 Enoh, deși chiar și în aceste cazuri conexiunea este de obicei a mai multor ramuri ale unui trunchi comun decât o dezvoltare directă." Sursa Christianity

Cartea lui Enoch era binecunostă creștinilor acelor timpuri, ea făcând parte din canonul creștin (Biblia) până în secolul 4, vezi citatul de mai jos:

n timpul secolulului al IV-lea, Cartea lui Enoh a fost în cea mai mare parte exclusă din canoanele creștine și acum este privită ca scriptură numai de Biserica Tewahedo ortodoxă etiopiană și de Biserica Ortodoxă Eritreană Tewahedo." Sursa Christianity

"1Enoh" este de asemenea considerat ca o apocalipsă evreiască, cu porțiuni din lucrarea care a apărut chiar înainte de „Daniel”.
"1Enoh"  arată cu siguranță multe dintre semnele literaturii apocaliptice, inclusiv o călătorie cerească, interpretarea îngerilor, o recitare a istoriei și singurei suveranități a lui Jehova asupra tuturor evenimentelor atât cosmice cât și pământești.
"1Enoh"  conține multe informații utile cu privire la dezvoltarea rolurilor îngerilor din teologia evreiască.
"1Enoh"  10: 11-16 și 90: 14-24 sunt de interes pentru că menționează în mod specific războiul îngerului Mihael (în loc de Isus care-l înlocuiește pe Mihael în varianta prezentată de creștini sub forma „Apocalipsei lui Ioan“) și războiul angelic.

În "Apocalipsa" creștină "Iehova" a fost înlocuit cu "Isus" sau "Mielul", acolo unde a fost posibil, iar când nu s-a putut, Iehova a fost înlocuit cu "Domnul (Dumnezeu)".

Unii susțin, că "creștinii" după multă "muncă de editare" ar fi avut nerușinarea să afirme despre Cartea lui Enoh, că ar fi fost e revelație falsă, care ar fi dulce în gură, dar amară în burtă și de aceea era nevoie de o ... nouă "revelație":
"Apocalipsa" 10:10-11 Atunci am luat cărticica (Cartea lui Enoh) din mâna îngerului şi am mâncat-o; şi era în gura mea dulce ca mierea, dar, după ce-am mâncat-o pântecele meu s-a amărât.
 Şi apoi mi-a zis: Tu trebuie să prooroceşti, încă o dată ..."